-2.9 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Alajärvelle puuhataan Elävä Aalto -reittiä, ehkäpä myös kokonaan uutta Aallon suunnittelemaa rakennusta?

Aisapari ry:ltä on haettu hankerahoitusta Alajärven kaupungin hallinnoimalle Elävä Aalto -hankkeelle. OutdoorsLife -hankkeen projektipäällikkö Hannu Nevalan suunnitteleman hanke on tarkoitus käynnistyä marraskuussa ja jatkua ensi vuoden elokuulle saakka.

– Oma roolini oli nostaa esille tarve ja tehdä suunnitelma. Oli äärettömän hieno asia, että Alajärven kaupunki lähti hallinnoimaan hanketta, Nevala sanoo.

MAINOS

Elävä Aalto -hankkeen keskeisin toimenpide on suunnitella ja toteuttaa Alajärvelle Elävä Aalto -reittikokonaisuus, jonka avulla vierailijoilla on mahdollisuus omatoimisesti tutustua Alvar Aallon suunnittelemiin rakennuksiin sekä Aallon elämään paikkakunnalla.

Samalla tehdään myös reittiin liittyvät esitteet sekä kyltitys- ja opastesuunnitelmat. Reitin suunnittelun pohjaksi tullaan toteuttamaan yleisötilaisuuksia, joissa kerätään Aaltoon ja hänen suunnittelemiinsa rakennuksiin liittyvää historiatietoa ja kertomuksia.

Koottua aineistoa hyödynnetään Elävä Aalto -reitin tarinallistamisessa ja sisällön suunnittelussa.

Hankkeessa myös pilotoidaan uusia teknisiä sovelluksia reitin elämyksellisyyden kehittämisessä. Tällä pyritään löytämään tapoja esitellä Alvar Aallon elämää Alajärvellä muista Aalto-kohteista poikkeavalla tavalla. Elävä Aalto -reitti, siihen liittyvä esite, mobiiliopas sekä muut sovellukset esitellään kesän 2017 aikana, osana Suomi 100 vuotta -teemaa Järviseudulla.

– Hankkeen suunnitteluvaiheessa on käyty alustavia keskusteluja ”uuden” Aalto-kohteen toteuttamisesta Alajärvelle, sekä siihen mahdollisesti liitettävästä kansainvälisestä arkkitehtikilpailusta, Nevala kertoo.

– Tämäkin mahdollisuus kartoitetaan hankkeessa, sillä selvitettävänä tulee olemaan monia oikeudellisia kysymyksiä. Toteutuessaan ajatus olisi kuitenkin varmasti kansainvälisestikin kiinnostava.

Aallon rakennukset olennainen osa Alajärveä

Aallon suunnittelemat rakennukset kuuluvat olennaisena osana Alajärven kaupunkikuvaan. Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto toteaakin, että Alajärvellä nämä kohteet on osattu pitää jopa hämmästyttävän hyvin piilossa niin, etteivät ne ole nousseet Seinäjoen ja Jyväskylän kohteiden kaltaiseen julkisuuteen. Oma apu on paras apu tässäkin asiassa, ja siinä yksi perustelu uudelle hankkeelle.

Nevala näkee, että koko Järviseudun alueen vetovoiman kehittäminen perustuu keskeisesti seutukunnan kulttuuriin ja historiaan sekä niihin liittyvien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja systemaattiseen kehittämiseen. – Hankkeen pidemmän ajan tavoitteena on kasvattaa Alajärven tunnettavuutta merkittävänä kansallisena sekä kansainvälisenä Aalto-kaupunkina.

Alajärvi liittyy kiinteästi Alvar Aallon lapsuus- ja nuoruusvuosiin. Alvar Aalto vietti useita kesiä lapsuusaikanaan Alajärven Kurejoella sijainneessa Rottalan talossa.

Myöhemmässä vaiheessa, pian sisällissodan jälkeen, Alvar Aallon isä, J. H. Aalto osti Alajärven keskustasta talon ja asettui perheineen asumaan paikkakunnalle. Myös Alvar oli kirjoilla Alajärvellä v. 1918 – 1925. Alvar Aallon suhde Alajärveen vahvistui edelleen, kun hän rakensi Pynttärin rantaan Aino Aallon suunnitteleman Villa Floran, jossa aviopari vietti kesiään parinkymmen vuoden ajan 1920-luvun puolivälistä alkaen.

Villa Flora on edelleen Aallon suvun omistuksessa ja käytössä. Myöhemmin Alvar Aalto on tuonut esille Alajärvellä vietetyn ajan vaikutusta ja merkitystä myöhäisempää uraa ajatellen. Hän on myös kutsunut Alajärveä henkiseksi kodikseen.

Alajärveä kutsutaan yhdentoista Aallon kaupungiksi. Alajärven Aalto-keskus sisältää useita merkittäviä Aallon suunnittelemia rakennuksia sekä monumentteja.

Keskuksen muodostavat keskustassa sijaitsevat kaupungin virastot, seurakuntatalo, nuorisoseurantalo, kunnansairaala, veljelleen suunnittelema Villa Väinölä sekä Alvar Aallon arkkitehtitoimiston viimeistelemä kaupunginkirjasto.

Alajärven Aaltokokonaisuutta täydentävät Aallon lähiperheelleen suunnittelemat hautamuistomerkit, sisällissodassa sekä talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden muistomerkki sekä ensimmäisen puolisonsa Ainon suunnittelema kesäasunto Villa Flora.

Kohteet muodostavat maakunnallisesti, kansallisesti sekä kansainvälisestikin merkittävän ja ainutlaatuisen arkkitehtuuri- ja kulttuuriympäristön.

Alajärven Aalto-keskus tarjoaa ainutlaatuisen läpileikkauksen nuoren arkkitehtiopiskelijan ensimmäisestä julkisesta työstä (Nuorisoseurantalo) aina arkkitehtitoimiston viimeiseen työhön ennen toimiston lopettamista (Kirjasto).

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät