MAINOS

Eri toimijoita hyödyttävän monipalvelukeskuksen mallia etsitään Luoma-aholla

Luoma-ahon kylällä aletaan etsiä toimintamallia monipalvelukeskukselle, joka vastaisi niin alueen asukkaiden, yrittäjien kuin koulun ja kaupunginkin tarpeisiin.

Hankkeen, jolla asiaa viedään eteenpäin, virallinen nimi on ”Yhteistyön mallintaminen: Pilottikohteena monipalvelukeskus teollisuuspuiston kupeessa” ja sen toteutusaika on 15.8.–12.6. Hanke rahoitetaan Aisaparin Leader -ohjelmasta.

MAINOS

Hankkeessa tärkeänä on nähty yritysten ja asukkaiden vahva mukanaolo. Etenkin Mäkelä-Alu on alusta asti ollut ajatuksessa mukana ja kyläläisiltä tullaan pian kysymään heidän ajatuksistaan ja tarpeistaan. Kyläyhdistyksen rahastonhoitaja Marjo Vistiaho toteaakin, että lähtökohtana hankkeessa ovat ihmisten tarvitsemat palvelut – miten ihmisiä voitaisiin palvella mahdollisimman tehokkaasti?

Hankkeen tavoitteena onkin kehittää uusia palvelutuotantotapoja ja -tiloja sekä yhteistyötä ja mallintaa sitä paikalliseen kumppanuuteen perustuen sekä luoda uusi, kustannustehokas toimintamalli lähipalveluiden tuottamiseen.

Yleisellä tasolla toiminta tähtää maaseudun elinvoiman ja asukkaiden elämänlaadun parantamiseen. Hanke lisää kylien välistä ja kylien ja kuntien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä kylien, lähidemokratian ja lähipalveluiden kehittämisessä.

– Etsimme yhteistyössä kaupungin, alueen yritysten ja kyläyhdistyksen kanssa innovatiivisella tavalla kyläkouluille uusia rooleja. Ajatuksena on, että palvelut ja niiden edellyttämät tilaratkaisut järjestetään elinkaariajattelun ja elämänkaariajattelun mukaisesti kokonaisvaltaiseen palvelutarpeeseen perustuen, toteaa hankkeen projektipäällikkö Kai Hannulabacka.

– Tavoitteena on löytää julkista sektoria, paikallisia yrityksiä, kyliä ja yhdistyksiä palveleva toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas pilottiratkaisu monipalvelukeskuksen toteuttamiseen. Pilottialueena toimii Luoma-ahon kylä Alajärvellä. Toimintamallia voidaan jatkossa hyödyntää muuallakin.

Alueen asukkailla on todellinen mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Siirrytään kohti alueperustaista, alueen omiin vahvuuksiin perustuvaa kehittämistä, joka mahdollistaa paikallisen tietotaidon hyödyntämisen ja kylien elinvoimaisuuden kasvun.

– Soteuudistus tuo merkittävän muutoksen kunnan palvelutuotantotehtävään ja siihen, mikä tulee olemaan kunnan rooli jatkossa. Myös tähän kysymykseen haetaan yhdenlaista vastausta.

Monipalvelukeskuksesta on tehty esiselvitys Seinäjoen yliopistokeskuksen Tikkahankkeessa viime syksynä. Mahdollisen tarvittavan uuden rakennuksen suunnittelussa on aloitettu yhteistyö Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa.

Hankkeen aikana on tarkoitus tutustua myös muualla toimiviin kyläpalvelukeskuksiin kuten Keski-Pohjanmaalla, Kannuksessa Eskolan kylässä toimivaan Eskolan kyläpalvelu -osakeyhtiöön ja Palveleva Yhteisö -hankkeeseen, joka tuottaa useita kylän tarvitsemia palveluja.

Kymmenen kuukautta kestävän projektin toimenpiteinä toteutetaan kaikille avoimia seminaareja elinkaari- ja elämänkaarimallin mukaisesta suunnittelusta. Tutustutaan toiminnassa oleviin monipalvelukeskuksiin ja saadaan tietoa kustannuksista eri palvelutuotantomallin mukaisissa vaihtoehdoissa.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Exit mobile version