Pk-yrittäjät toiveikkaita suhdanteiden kehittymisestä

Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun kehitys (18 %) on jatkunut myönteisenä keväästä 2016. Saldoluku on nyt kymmenen prosenttiyksikköä parempi kuin edellisessä mittauksessa. Saldoluku jää kuitenkin koko maan lukemasta (32 %).

Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan 34 (koko maa 43 %) ja heikkenevän 16 prosenttia (koko maa 11 %). Puolet vastanneista arvioi tilanteen pysyvän ennallaan.

MAINOS

Tilausten määrissä olivat alueemme pk-yritysten odotukset positiivisempia kuin keväällä. Huolimatta siitä, että palkka- että materiaalikustannusten arvioidaan nousevan edelleen, yrittäjien usko kannattavuuden paranemisesta on selvästi vahvistunut kevään arviosta.

71 prosenttia alueemme pk-yrityksistä aikoo edelleen säilyttää henkilöstön määrän ennallaan.

Uskallus investointeihin puuttuu

Pk-yritysbarometrin tulokset vahvistavat tunnelmaa, joka on välittynyt kesän ja alkusyksyn aikana alueemme pk-yrityksistä. Kehitys on jatkunut positiivisena keväästä 2016 suhdannenäkymien osalta. Investointien osalta saamme alueella sen sijaan edelleen odottaa liikkeelle lähtöä.

Investoinneille on vielä useita jarruja kuten yleinen taloustilanne. Myös rahoituksen vakuusehdoilla ja saatavuudella on suora vaikutus siihen, miten yritykset kykenevät toteuttamaan erilaisia investointeja ja hankkeita.

Joka kolmas alueemme pk-yrityksestä suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa määränä yli 4000 yritystä. – Sen vuoksi alueemme toimijoiden yhteisen vahvan tahtotilan jatkuminen omistajanvaihdosten edistämisessä on alueemme tulevaisuuden menestymisen kannalta tärkeää, toimitusjohtaja Minna Sillanpää Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä kertoo.

Digitaaliset toimintaympäristöt käyttöön

– Nopea teknologinen kehitys korostaa innovaatio-valmiuksien merkitystä. Juuri siksi haluamme herätellä alueemme pk-yrityksiä pohtimaan digitaalisiin toimintaympäristöihin liittyvää osaamistaan ja niiden mahdollistamia ansaintamalleja sekä liiketoimintamahdollisuuksia summaa Sillanpää.

Rahoituksen saatavuus vaihtelee

Rahoituksen saatavuus pk-yritystoimintaan on vasta viidenneksi merkittävin kehittämisen este maakunnassamme. Kun rahoitustarpeet ovat perinteisiä kone- ja laiteinvestointeja, rakennusinvestointeja ja omistusvaihdoksia, yleinen saatavuus on hyvä.

Voimakkaassa kasvussa, kansainvälistymisessä ja innovatiivisissa yrityksissä rahoituksen saatavuus näyttäisi heikkenevän. Vakuuksien puute mainitaan merkittäväksi osatekijäksi rahoitusvaikeuksissa. Finnvera voi toimia takaajana eli vakuuden antajana kanssarahoittajalle pk-yrityksen puolesta.

– Yksikään kannattava hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen vuoksi, toteaa aluejohtaja Kari Hytönen Finnverasta.

Sparrausta pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

Barometrin mukaan pk-yritysten suurimpana kehittämisen esteenä yleisen suhdanne- ja taloustilanteen ohella on ammattitaitoisen työvoiman kohtaanto-ongelma, jonka ratkaisemiseksi kehitetään uudenlaisia ja entistä yrityslähtöisempiä palveluratkaisuja.

Esimerkkinä ELY-keskuksen yritys- ja työvoimayksikön päällikkö Marjut Leppänen mainitsee henkilökohtaiseen opintopolkuun keskittyvän Metallimestarit-koulutuksen, jota Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on ollut mukana kehittämässä yhteistyössä Sedu aikuiskoulutuksen, Opteamin ja TE-toimiston kanssa.

– Kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi ELY-keskus ja TE-toimisto ovat valmistelemassa Kasvupilotti -hanketta, joka pureutuisi pienten yritysten kasvun edistämiseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kasvupilotti-hankkeessa yrityspalveluja tuotetaan entistä laajemmin ja monipuolisemmin yhteistyössä alueellisten toimijoiden ja yritysten kanssa.

– Hankkeessa pyritään löytämään kasvuhakuisille yrityksille myös kansainvälistymisen esteiden purkamiseen ja rahoitukseen liittyviä ratkaisuja. Hanke on kohdistettu erityisesti pienille yrityksille, Marjut Leppänen kertoo.

Pk-yrittäjän tilauskirja näyttää hyvältä

Yrittäjä Markku Ruohoniemi allekirjoittaa suhdannenäkymien paranemisen. Ruohoniemen yritys MR-Steel valmistaa ja asentaa teräsrakenteita asiakkaille koko maassa. Yritys työllistää neljätoista henkilöä. – Kesä oli kovinkin kiireinen ja tarjouspyyntöjä on syksyn mittaan tullut myös uusilta asiakkailta. Myös materiaalikustannukset ovat tällä hetkellä maltilliset, Ruohoniemi toteaa.

Ilmajoella toimiva Hautala Service Oy on perheyhtiö, jonka toiminta keskittyy suurteholeikkureiden ja viherkoneiden maahantuontiin ja maansiirtokoneiden huoltotoimintaan. Hallituksen puheenjohtajan Jarkko Hautalan mukaan suunnitelmissa on edelleen yritystoiminnan maltillinen kasvattaminen, tehtyjen investointien rahoitus on järjestynyt sujuvasti.

– Maahantuontia harjoitetaan USA:sta ja Ranskasta. Dollarin kurssin jatkuva seuraaminen on tärkeää tällä hetkellä. Tuotteiden hinta on kurssimuutoksen johdosta kallistunut jopa kaksikymmentä prosenttia, Jarkko Hautala kertoo.

Hautalan huolenaiheena on valtion verotusjärjestelmän luomat esteet sukupolvenvaihdoksen toteuttamiselle niin, että uusi sukupolvi voisi yritystoimintaa kannattavasti jatkaa.

Tiedot käyvät ilmi 13.syyskuuta julkistetusta Pk-yritysbarometrin Etelä-Pohjanmaan alueraportista, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

MAINOS
Edellinen artikkeliRiski hirvikolariin on suurin syksyisin
Seuraava artikkeliEri toimijoita hyödyttävän monipalvelukeskuksen mallia etsitään Luoma-aholla