-0.1 C
Alajärvi
perjantai 23.2.2024
MAINOS

Alajärvellä ja Vimpelissä kaivataan lapsille uusia tukiperheitä ja -henkilöitä

Alajärvellä ja Vimpelissä on lukuisia lapsia, joille kaivattaisiin uusia tukiperheitä tai -henkilöitä.

Perheneuvolan psykologi Kati Puumala kertoo, että tämän vuoksi alkuvuodesta järjestetään koulutusta, joka on suunnattu kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Kurssille osallistuminen ei vielä tarkoita sitoutumista toimintaan, vaan sen tarjoaman tiedon myötä voi myös pohtia omia mahdollisuuksiaan osallistua toimintaan.

MAINOS

Järvi-Pohjanmaan perusturva etsiikin nyt uusia tukihenkilöitä ja -perheitä lapsille, jotka tarvitsevat aikuisen huomiota ja yhdessäoloa. Usein jo pienellä tuella voidaan vaikuttaa perheen arkeen positiivisesti.

Tukihenkilö ja -perhetoiminnalla voidaan antaa tukea tarvitsevien lasten vanhemmille hengähdystauko, että arjen pyöritys voi jatkua myöhemmin uusilla voimilla. Tukitoiminnasta hyötyvät eniten perheet, joiden voimavarat ovat vähissä tai he, joilla ei ole omia verkostoja.

Myös esimerkiksi yksinhuoltajavanhemmalle aika, jolloin lapsi on tukihenkilön kanssa tai tukiperheessä, on hänelle mahdollisuus ladata omia akkujaan.

Tukihenkilönä tai -perheenä toimiminen on pieni apu, jolla on suuri merkitys!

Tukihenkilö antaa lapselle aikuisen mallia, on kuuntelija, keskustelukumppani ja turvallinen aikuinen, jonka kanssa voi yhdessä harrastaa ja toimia. Tukihenkilö viettää lapsen kanssa aikaa kahdesta neljään kertaan kuukaudessa.

Tukihenkilön luona lapsi ei yleensä vietä yötä. Tukiperheissä tuettava lapsi vierailee sovitusti ja säännöllisesti esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa. Tarvittaessa voidaan sopia myös pidemmistä vierailuista esimerkiksi lomien aikana. Tuettavat lapset ovat yleensä leikki- tai kouluikäisiä.

Ihan tavallisia ihmisiä

Tukihenkilöksi ja -perheiksi haetaan aivan tavallisia, kaikenikäisiä vastuullisia aikuisia ja perheitä, joilla on aikaa, mielenkiintoa ja mahdollisuuksia olla läsnä, auttamassa ja tukemassa lapsia ja heidän perheitään.

Tukihenkilöitä ja tukiperheitä koulutetaan yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston kanssa. Kurssi on laajuudeltaan yhteensä 20 tuntia, sisältäen luentoja ja ryhmätyöskentelyä (kaksi lauantaita ja kolme arki-iltaa).

Kurssi alkaa tammikuun 21. päivä ja päättyy 15.2. Luennoitsijoina toimii Järvi-Pohjanmaan perusturvan työntekijöitä ja vertaisasiantuntijoita. Kurssin tarkoituksena on tarjota mahdollisimman hyvät eväät toimia tukiperheenä tai -henkilönä.

Tukihenkilöt ja -perheet tekevät yhteistyötä viranomaisten ja lapsen vanhempien kanssa. Kurssilla perehdytään mm. tukihenkilö ja -perhetoimintaan sekä ohjeistetaan tulevia tukihenkilöitä erilaisten lasten kohtaamiseen.

Lisätietoja toiminnasta ja koulutuksesta voi kysellä sosiaalityöntekijä Sari Vesalalta.

Toiminta kiteytettynä

Tukiperheenä tai -henkilönä toimitaan tukena lapselle, jonka katsotaan hyötyvän perheen ulkopuolisen aikuisen antamasta ajasta ja huomiosta.

Tukihenkilön oma elämäntilanne pitää olla kunnossa ja hänen tulee olla sitoutunut toimintaan.

Tukihenkilö ja lapsi tapaavat 2-4 kertaa kuukaudessa kodin ulkopuolella tehden erilaisia asioita, kuten ulkoilevat tai harrastavat yhdessä.

Tukiperhe ottaa tukilapsen/-lapset luokseen yökylään sovitusti esimerkiksi viikonlopun ajaksi kerran kuukaudessa.

Tukisuhteen alkaessa tukihenkilön, tuettavan lapsen, vanhempien ja sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kesken sovitaan tukisuhteen tavoitteista.

Tukihenkilö tapaa tuettavaa lasta ennalta sovittuina aikoina.

Tukihenkilölle ja -perheille maksetaan palkkio ja kulukorvaus.

Tukiperheitä ja tukihenkilöitä tuetaan tehtävässään.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät