-0.1 C
Alajärvi
lauantai 02.3.2024
MAINOS

Päihde- ja mielenterveysasiakkaat Parempi Arki -hankkeen keskiössä Järvi-Pohjanmaalla

Parempi Arki -hanke on Kaste-hanke, jossa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallista integraatiota Väli-Suomen alueella.

Järvi-Pohjanmaalla hankkeen kohderyhmänä ovat päihde- ja mielenterveysasiakkaat. Paikalliseen työryhmään kuuluu työntekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimipisteistä.

MAINOS

Työryhmään kuuluvat Essi Frantti, Pirjo Eteläkari, Merja Mäkitalo, Mikael Ketonen, Birgitta Luoma-aho sekä Sirpa Ojanperä.

Työryhmä on osallistunut hankkeen seminaarikierroksille, jotka on toteutettu läpimurtotyöskentelyn avulla. Lisäksi ryhmä on työstänyt toimintamallia paikallisesti ja se työ jatkuu vuoden 2016 loppuun saakka.

Kehittämisessä on hyödynnetty myös kokemusasiantuntijaa. Järvi-Pohjanmaalla järjestetään kehittämisiltapäivät 1.-2.11., jossa esitellään toimintamallia ja sen jalkauttamista sekä tutustutaan Lean menetelmään lego-pelin avulla.

Parempi Arki -hankkeen kehittämistyön kohderyhmänä ovat kotona asuvat, paljon palveluja käyttävät yhteisasiakkaat. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2015–31.10.2017 ja hankealueeseen kuuluu 61 kuntaa.

– Hankkeen päämääränä on kehittää tarkoituksenmukaisia ja asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Keskiössä on asiakas ja hänen tarpeisiinsa vastaavien eri toimijoiden yhteistyö, kertoo sosiaalityön palveluvastaava Merja Mäkitalo.

– Tavoitteena on, että hankkeen myötä paljon palveluita käyttävien yhteisasiakkaiden tunnistaminen eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla selkiytyisi ja vahvistuisi. Väli-Suomen alueen yhteinen työryhmä on kehittänyt yhteisasiakkaiden tunnistamiskriteerit, jotta asiakkaiden varhainen tunnistaminen paranisi.

Hankkeessa on yhdessä STM:n, THL:n ja muiden integraatiohankkeiden kanssa kehitetty yhteistä hoito- ja palvelusuunnitelmaa (HOPA). Tavoitteena on, että asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma mahdollistaa järjestelmällisten, koordinoitujen ja asiakkaan tarpeita vastaavien palveluiden järjestämisen.
Hankkeen kehittämistiimiin kuuluu hankejohtaja ja seitsemän kehittämissuunnittelijaa.

Jokaisella suunnittelijalla on oma maakunnallinen vastuualueensa. Etelä-Pohjanmaan suunnittelijana toimii Carita Liljamo.

Hankealueella on muodostettu paikallisia kehittämistiimejä, jotka kehittävät käytännön yhteistyötä eri kohderyhmille.

Työryhmien tavoitteena on kehittää toimintamalli kohderyhmän asiakkaille. Toimintamallin avulla toimijat asiakkaan ympärillä voivat tehdä jatkossa parempaa yhteistyötä asiakkaan hyväksi.

Keskeisiä elementtejä toimintamallissa ovatkin tunnistamiskriteerit, hoito- ja palvelusuunnitelma eli HOPA sekä toimijoiden ja asiakkaan yhteistyö ja työnjako.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät