Uutta tietoa Etelä-Pohjanmaan yksityismetsistä

Mainos[adrotate banner="3"]

Suomen metsäkeskuksen keräämä metsävaratieto on täydentynyt kartoituksella, joka kattaa Seinäjoen, Lapuan, Kauhavan, Lappajärven, Alajärven, Soinin, Vimpelin ja Perhon alueet.

Metsävaratiedot on tarkoitettu kaikkien metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden käyttöön. Metsänomistaja saa käyttöönsä kaiken kerätyn tiedon Metsään.fi-palvelun kautta.

MAINOS

Seinäjoen, Lapuan, Kauhavan, Lappajärven, Alajärven, Soinin, Vimpelin ja Perhon alueelta kerätty metsävaratieto sisältää tietoa maaperästä, puuston määrästä ja kasvusta sekä metsänhoitotarpeista ja hakkuumahdollisuuksista. Tiedot on kerätty laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen perustuvalla menetelmällä. Lisäksi tietoa on kerätty maastosta.

Suomen metsäkeskuksen yksityismetsistä keräämä tieto muodostaa todennäköisesti yhden maailman laajimmista metsävaratietokannoista. Yksityismetsien metsikkötietojen laajuus on yli 11 miljoonaa hehtaaria. Se on yli 80 prosenttia Suomen yksityismetsien pinta-alasta.

Metsävaratieto jaetaan Metsään.fi-palvelussa

Ajantasainen metsävaratieto ja sen hyvä saatavuus tukevat hyvää metsien hoitoa, metsävarojen riittävyyttä ja puun tuloa markkinoille. Metsäkeskus jakaa kootun metsävaratiedon maksuttoman Metsään.fi-palvelun kautta. Palvelua käyttää jo yli 70 000 metsänomistajaa.

He voivat palvelussa yksilöidä hoito- tai hakkuukohteen sekä pyytää toteutusta varten yhteydenottoa valitsemiltaan toimijoilta. Metsänomistaja saa kaiken metsistään kerätyn tiedon käyttöönsä. Hän voi myös antaa toimijoille luvan tietojen hyödyntämiseen.

Valtaosa metsäalan toimijoista on liittynyt Metsään.fi-palveluun. Metsänomistajien antamia suostumuksia on jo yli 300 000 kappaletta, lähes 3 miljoonan hehtaarin alalta. Metsänomistajan luvalla myös Metsäkeskus voi luovuttaa metsävaratietoa alan toimijoille. Toimija voi palvelun avulla lähestyä metsänomistajaa myös itse esimerkiksi puukauppa- tai taimikonhoitotarjouksella.

Kaukokartoitus on kustannustehokasta

Kaukokartoitukseen perustuva inventointimenetelmä on laskenut metsien inventoinnin kustannuksia huomattavasti. Parhaimmillaan tieto saadaan koottua viidellä eurolla hehtaaria kohden, kun vastaavan tiedon kerääminen pelkkänä maastotyönä maksaisi lähes nelinkertaisesti.

Metsävaratietokanta on pitkäjänteisen työn tulos, joka pohjaa 2000-luvun maastotyönä tehtyyn metsäsuunnitteluun. Nyt kaikkea metsistä kerättyä tietoa pidetään jatkuvasti ajan tasalla Metsäkeskukseen tulevien ilmoitusten ja kasvunlaskennan avulla.

Kaukokartoitusperusteinen Suomen yksityismetsien inventointi toteutetaan vuosina 2010–2020. Uusi inventointi toteutetaan noin 10 vuoden välein.

MAINOS
Edellinen artikkeliAlajärvelle tulee uusia sähköautojen latausasemia
Seuraava artikkeliYstävyys on värikästä!