MAINOS

Kela haluaa varmistaa valinnanvapauden yhdenvertaisuuden

Kela on antanut lausunnon hallituksen lakiluonnoksesta, joka koskee asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kelan mukaan asiakkaiden yhdenvertaisuus pitää turvata täsmällisemmällä lailla.

Palvelujen valtakunnallinen yhdenmukaisuus turvaisi asianmukaisen hoidon myös silloin, kun kansalainen liikkuu maakunnasta toiseen. Kelan huoli on, että kansalaisten yhdenvertaisuus saattaa olla uhattuna, jos sote -uudistuksen toimeenpano ja palveluiden tuotteistaminen jätetään pitkälti maakuntien päätettäväksi.

MAINOS

– Palvelujen valtakunnallinen tuotteistus hyödyttää myös maakuntia ja palveluntuottajia, sillä puuttuva tuotteistus vaikeuttaa seurantaa ja vertailua. Tällöin kustannukset saattavat nousta, Kelan muutosjohtaja Marjukka Turunen sanoo.

Kelan mukaan laissa tulisi selkeästi määritellä asetuksenantovaltuus koskien valtakunnallisesti määritettävää palveluvalikoimaa.

Asiakkaan palvelukokonaisuuden hallinta mahdollistaa saumattoman hoidon ja huollon
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteensovittamisen tavoitteena on taata asiakkaalle saumaton palvelu silloinkin, kun hänen palvelukokonaisuuteensa kuuluu perus- ja erityistason palveluja sekä julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin tuottamia palveluja.

Kokonaisvastuu palvelujen yhteensovittamisesta olisi maakunnilla. Käytännössä palvelut sovitetaan yhteen asiakassuunnitelman avulla. Siinä määritellään asiakkaan tarvitsemat palvelut sekä palveluntuottajien vastuut ja velvoitteet.

– Palvelujen ja etuuksien huomiointi asiakassuunnitelman laatimisen yhteydessä on asiakkaan näkökulmasta erittäin tärkeää, Turunen kertoo.

Kelan mukaan maakunnalle tulisi asettaa velvollisuus tehdä yhteistyötä Kelan ja muiden toimijoiden kanssa asiakassuunnitelman laadinnassa. Tällöin asiakkaan asiat tulisivat mahdollisimman hyvin kerralla kuntoon.

Kelan osaaminen ja hallussa oleva tieto otettava huomioon

Kelalle on annettu lakiluonnoksessa merkittävä rooli valinnanvapauden tiedonhallintapalvelujen toteuttamisessa sekä valtakunnallisen maksuliikenteen hoitamisessa.

Kela on valmis ottamaan myös aiempaa vahvemman valtakunnallisen roolin asiakkaan ohjauksen, neuvonnan ja palveluprosessien tukemisessa. Tämän ovat tuoneet esiin myös monet maakuntien edustajat.

– Kelalla on kattava valtakunnallinen verkosto ja valmis kosketuspinta asiakkaisiin ympäri Suomea. Tämän lisäksi Kelan vahva osaaminen digitalisaation ja tietojärjestelmien osalta sekä tieto erilaisten asiakasryhmien tarpeista on arvokasta sote-uudistuksen onnistumisen kannalta, Turunen summaa.

MAINOS
Exit mobile version