1.1 C
Alajärvi
sunnuntai 03.3.2024
MAINOS

Tuotekehitystyön ammattilaisia Järvi-Pohjanmaan perusturvaan

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on järjestetty Lean-koulutusta koko terveyskeskuksen vastaanoton ja akuuttiosaston henkilökunnalle vuosien 2017-2018 aikana. Vastaava koulutus on ohjelmassa vuoden 2018 aikana myös Kultakämmenen henkilöstölle.

Lean -koulutuksen avulla on pyritty parantamaan asiakas- ja potilastyytyväisyyttä, parantamaan hoidon laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään toiminnan läpimenoaikoja.

MAINOS
1,5 vuoden opintojen jälkeen päätösjuhlaa vietettiin töiden sujumisen vuoksi kahdessa ei erässä.

Koulutuksesta on tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut kaikkiaan 41 henkilöä Alajärveltä, Vimpelistä ja Soinista. Sopeva oppisopimuspalvelujen koulutussuunnittelija Pirjo-Marja Pitkäkangas kertoo, että kyseessä on ollut oppisopimuskoulutus ja sellaisena nimenomaan tutkintoon tähtäävä.

– Koulutus on kestänyt 1,5 vuotta ja sinä aikana kontaktipäiviä on ollut 12-13. Iso osa opiskelusta on kuitenkin tapahtunut työpaikalla ja tämä onkin ollut työnantajalta hyvää kaukonäköisyyttä soteen valmistautuessa, Pitkäkangas toteaa.

Lean -ajattelumallin avulla on koulutuksen aikana keskitytty erilaisiin työvaiheisiin hoitotyössä ja niissä olevien päällekkäisyyksien poistamiseen. Koulutustilaisuuksissa työtekijät ovat saaneet tietoa ja uuden ajattelutavan malleja.

Työpaikan parhaita käytäntöjä on mietitty yhdessä työntekijöiden kanssa ja jokaisella työntekijällä on ollut oma kehittämistehtävä. Lean-ajattelumallin avulla on pyritty erityisesti parantamaan hoitotyön laatua, jolloin mm. potilaan/asiakaan tarpeeseen reagoidaan nopeammin.

Koko hoitoketjua on tarkasteltu syvemmin on päädytty kehittämään eri tilanteita laskutusprosessista kivun hoitoon ja ravitsemukseen sekä eri sairauksiin liittyviin ohjeistuksiin saakka.

Myös työpisteiden toimintatapoja on mietitty uudelleen ja on pyritty löytämään asiakkaan näkökulmasta joustavia ratkaisuja esim. diabetespotilaan hoitotarvikejakeluun ja asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi apuvälineiden saatavuudessa ja säilytyksessä.

Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että työntekijöiden ja yksiköiden välinen yhteistyö on tiiviimpää ja tiedonkulku tehokkaampaa. Näin myöskin vältytään päällekkäisyyksiltä ja aikaan vieviltä asioiden tarkastuksilta.

Kehittämistehtävien avulla uusia toimintamalleja jalkautetaan parhaillaan käytäntöön. Työyhteisössä pidetään yhteisesti huolta siitä että sovittuja menetelmiä noudatetaan jatkuvasti. Lähtökohtana on, että työvaiheen täytyy viedä potilaan/asiakkaan asiaa eteenpäin.

Koulutuksen toteutuksesta ja näytöistä on vastannut Management Institute Of Finland MIF Ltd.

– On tosi kiva nähdä, millainen draivi näissä työyhteisöissä on nyt päällä, Pitkäkangas sanoo, – Kehittämistyöstä on opintojen myötä tullut sisäsyntyinen prosessi.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät