-15.4 C
Alajärvi
torstai 30.11.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Vimpelin valtuusto palasi tauolta

Vimpelin kunnanvaltuusto kokoontui kuluvan vuoden ensimmäiseen kokoukseensa maanantai-iltana. Se hyväksyi omalta osaltaan Vimpelin järjestyksessään 14. kunnanjohtajaksi valitun Sami Gustafssonin kanssa solmittavan kunnanjohtajasopimuksen. Gustafsson on hyväksynyt sopimuksen kunnanhallituksen esittämässä muodossa. Sopimus sisältää muiden muassa päivitetyt kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopistealueet, työn ehdot, työn edellytykset ja työnjaon poliittisen johdon kanssa sekä linjauksen kunnanjohtajan luottamustehtävistä ja sivutoimista. Johtajasopimus on julkinen vasta sitten, kun sopimus on allekirjoitettu.

17 valtuutetun ja neljän varavaltuutetun voimin kokoontunut valtuusto hyväksyi muiden muassa Särkisen Perhekoti Oy:n tekemän ostotarjouksen Vinnilä- ja Tienhaara-nimisistä tiloista, yhteispinta-alaltaan 0,9075 hehtaaria. Myönteisen päätöksen turvin yrityksellä on tarkoitus laajentaa toimintaansa ja työllistää seitsemän henkilöä nykyisten lisäksi. Haloo Vimpelin Matti Latvala piti hyvänä sitä, että kunnassa on yritys, joka haluaa omalla rahalla investoida ja työllistää ihmisiä. Hän ihmetteli kuitenkin sitä, että kunnanhallitus huomioi vasta yrityksen toisen ostotarjouksen. Latvala olisi ollut valmis siihen, että kunta tulee ostotarjousten välillä olleella 500 eurolla tarjouspyynnön tehnyttä yritystä vastaan. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Tuomisalo huomioi, että yrityksen kanssa on tehty kauppakirja, jota valtuusto ei voi muuttaa. Päätöksellään valtuusto valtuutti kunnanhallituksen hyväksymään kauppakirjan ja sopimaan muista kauppaan liittyvistä ehdoista.

Selvyyttä
vesivahinkoon

MAINOS

Kyselytunti-pykälässä Terhi Honkonen (Haloo Vimpeli) kysyi intervalliosaston vesivahingosta, sen laajuudesta, kosteusmittauksen suorittamisesta, tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä ja jatkosuunnitelmista. Tekninen johtaja Ville Karjalainen kertoi, että vesivahingon on aiheuttanut saneeraustöiden yhteydessä tapahtunut putkirikko vuonna 2015: viemäriputki on sahattu poikki ja vettä päässyt purkautumaan työlaatan päälle. Vauriot on todettu pintakosteusmittarilla. Ennen purkutöitä tehtiin kartoitus siitä, miten laajalle alueelle kosteus on levinnyt. Hän esitteli vahingon laajuutta ja aluetta valtuutetuille videotykin avulla.
– Intervallin osalta on purettu betonilaatta työlaattaan asti ja poistettu eristeet. Väliseinät on tuettu työlaatan päältä.

Karjalainen kertoo kunnan käyvän asiaan liittyviä neuvotteluja vakuutusyhtiön ja urakoitsijan kanssa. Korvausvelvoitteiden selvittely on vielä kesken ja neuvottelu jatkuu vielä alkuviikosta. Vesivahinkoa Karjalainen kuvaili laajaksi.

Kuusi Haloo Vimpelin valtuutettua teki kokouksessa kaksi aloitetta. Ensimmäinen koski Vimpelin kunnan teknisen toimen henkilöstöä ja toimenkuvaa. Aloitteen allekirjoittajat vaativat, että tekninen toimi esittää vastuualueeltaan kattavan selvityksen siitä, mitkä ovat kunkin työntekijän toimenkuvat ja vastuualueet. Aloitteen allekirjoittajat painottavat, että kunnan menoerien on oltava ehdottoman kriittisen tarkkailun alaisena. Aloitteessa kysytäänkin, että onko kunnan tekninen toimi järjestetty nykyiset taloudelliset realiteetit huomioiden tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Toisessa aloitteessaan Haloon kuusi valtuutettua esittävät, että pitkään tyhjillään ollut Päiväkoti Piiparin kiinteistö myydään tai luovutetaan tietyin ehdoin uudelle omistajalle, joka velvoitetaan remontoimaan kiinteistö asuinkäyttöön sopivaksi. Käyttötarkoituksena voisi olla esimerkiksi opiskelijoille tai vanhuksille tarkoitettu asuntola. Aloitteen allekirjoittajat muistuttavat, että tyhjillään olevaa kiinteistöä on pidetty lämpimänä, josta aiheutuu vuositasolla tuhansien eurojen kuluerä kunnan jo muutenkin haastavaan taloustilanteeseen.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät