Alajärven valtuutetuilla on halu varmistaa vanhustenhuollon taso

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupunginvaltuuston kokouksen lopussa maanantai-iltana valtuutetut tekivät lukuisia aloitteita. Aloitteisin valtuutetut innosti viime viikkoina valtakunnallisestikin kiihkeänä käynyt keskustelu vanhustenhoidon tilanteesta.

Niinpä Kokoomuksen, kristillisdemokraattien, perussuomalaisten, sinisten, sosiaalidemokraattien sekä vasemmistoliiton valtuustoryhmät tekivät yhteisen aloitteen tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon hoitajamitoituksen valvonnasta.

MAINOS

Aloitteessa vaaditaan Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaa antamaan selvitys siitä, miten hoitajamitoitusta valvotaan, miten sitä varmistetaan sekä noudatetaanko hoitajamitoitusta yhdenvertaisesti.

Valtuutetut Olli Ketola, Jukka-Pekka Matintupa, Pentti Joensuu, Jukka Joensuu, Jaakko Aho sekä Markku Leppäkangas vaativat omassa aloitteessaan myös resurssilisäystä perusturvaan.

Valtuutetut esittivät, että perusturvaan suunnataan lisäresurssia 2-3 henkilön palkkaamiseen hoidossa ja hoivassa ja kotihoidon palvelutason turvaamiseksi.

Valtuutettu Pentti Joensuu teki edelleen aloitteen vanhuspalvelua koskevien aloitteiden välittömästä valmistelusta. Hän esitti, että vanhusten hoivaa koskevat valtuustoaloitteet ja niiden toimenpiteet tulee ottaa valmisteluun välittömästi.

Valtuusto päättikin yksimielisesti käydä valtuutettu Pentti Joensuun aloitteesta hallintosäännön mukaisen lähetekeskustelun. Vt. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahti vastasi omasta puolestaan esitettyihin väitteisiin.

Valtuutetut Kuisma Kujala ja Jarmo Hänninen tekivät peruspalvelujohtajalle kirjallisen kysymyksen kotihoidosta ja siitä, miten henkilön kotihoidon tarve tunnistetaan ja miten hän pääsee kotihoidon piiriin.

Nuorisovaltuusto toimii

Valtuusto hyväksyi Alajärven nuorisovaltuuston 2019-2020 kokoonpanon. Siihen etsittiin 13-24 -vuotiaita ehdokkaita syksyllä 2018. Kaikki lopullisiksi ehdokkaiksi ilmoittautuneet tulivat valituksi.

Puheenjohtajana toimii Akseli Koskenmäki, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Fanni Yliaho, toisena varapuheenjohtajana Atte Kuhalampi, sihteerinä Mirella Joensuu ja jäsenet Artturi Koskenmäki, Oskari Matintupa, Emma Aasmäe, Niilo Joensuu, Siiri Laurila, Noora Mäkelä, Sini Huhtala ja Camilla Yli-Sissala.

Nuorisovaltuustoa edustaa valtuuston kokouksissa Akseli Koskenmäki ja varalla on Fanni Yliaho. Lisäksi lautakunnat myöntävät omalta osaltaan puhe- ja läsnäolo-oikeuden nuorisovaltuuston edustajille, poislukien salassa pidettävät asiat.

Valtuusto merkitsi tiedokseen hallintokuntien selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin vuodelta 2017.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Pentti Joensuun ponsiesityksen, jonka mukaan arviointikertomuksen selvitysten yhteydessä kiinnitetään laajemmin huomiota sairauslomiin johtavien työssä koettujen syiden arviointiin ja vaikuttavuuteen työyhteisössä.

Hyväksyttiin sivistyslautakunnan esitys, että vuoden 2019 talousarvioon varataan lukiokoulutuksen liikkuva opiskelu -hankkeeseen 30000 euron määräraha omavastuuosuudeksi.


Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliAnkkurit järjestää pesiskoulua myös talvilomalla
Seuraava artikkeliKuusiolinna Terveys neuvottelee alihankintasopimuksen päättämisestä Attendon kanssa