Maatilojen määrä väheni vajaalla tuhannella

Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin ennakollisten tulosten mukaan vuonna 2018 Suomessa oli maatalous- ja puutarhayrityksiä noin 47700.

Tilojen lukumäärä on vähentynyt edellisestä vuodesta alle tuhannella, mutta aiempia vuosia vähemmän. Vuoden 2018 aikana tiloista lopetti vajaat kaksi prosenttia, kun yleinen lopettamisvauhti on jo pidemmän aikaa ollut kahden-kolmen prosentin luokkaa.

MAINOS

Tilojen keskimääräinen peltoala lisääntyi lähes hehtaarin, ja oli 48 hehtaaria. EU-maiden maatilojen keskikoot ovat tiedossa vuodelta 2013.

Vaihtelua peltoaloissa on Maltan hehtaarin keskikoosta Tsekin tasavallan yli 130 hehtaariin. EU-28 maiden maatilojen keskimääräinen koko oli 16 hehtaaria vuonna 2013.

Muu kasvinviljely on nyt yleisin tuotantosuunta

Muu kasvinviljely oli yleisin tuotantosuunta ensimmäistä kertaa vuonna 2018.

Muu kasvinviljely on tilan päätuotantosuunta, kun noin kaksi kolmannesta tilan taloudellisesta tuotoksesta tulee esimerkiksi öljykasveista, nurmesta ja kuminasta.

– Vuonna 2018 muu kasvinviljely oli päätuotantosuuntana noin 15500 tilalla ja viljanviljely noin 15200 tilalla. On mielenkiintoista nähdä, miten kehitys jatkuu tästä eteenpäin, sanoo yliaktuaari Jaana Kyyrä Luonnonvarakeskuksesta.

Kotieläintalous oli päätuotantosuuntana edelleen noin joka neljännellä tilalla kuten vuonna 2017. Ylivoimaisesti yleisin kotieläintalouden päätuotantosuunta oli lypsykarjatalous, joka oli päätuotantosuuntana noin 6300 tilalla.

Neljännes viljelijöistä on yli 60-vuotiaita

Viljelijöiden keski-ikä oli 53 vuotta vuonna 2018. Osakeyhtiömuotoisten tilojen viljelijöiden keski-ikä oli alhaisin, 48 vuotta.

Vanhimpia olivat perikuntien tilanhoidosta vastuussa olevat viljelijät. Heidän keski-ikänsä oli 60 vuotta. Perheviljelmien viljelijöiden keski-ikä oli 52 vuotta.

– Yli 70-vuotiaiden viljelijöiden lukumäärä on reippaassa nousussa. Yli neljännes viljelijöistä on yli 60-vuotiaita ja vain 16 prosenttia on alle 40-vuotiaita.

– Näyttää siltä, että entistä useampi jatkaa tilanpitoa vielä eläkeiässä. Toisaalta näyttää siltä, että viime vuonna tilanpidon on lopettanut myös moni ennen eläkeikää, Kyyrä pohtii.

Suomen maatalous- ja puutarhayrityksistä 86 prosenttia oli edelleen perheviljelmiä. Osakeyhtiömuotoisia tiloja on alle tuhat, mikä on kaksi prosenttia kaikista tiloista.

Maatalousyhtymiä oli vajaat yhdeksän prosenttia ja perikuntien omistuksessa noin kaksi prosenttia tiloista.

Tilaston taustaa

Maatalous- ja puutarhayritysten rakennetilasto sisältää tietoa maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärästä, maankäyttölajeista ja tuotantosuunnista sekä viljelijöistä Suomessa.

Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen maa- ja puutarhatalouden omistus- ja tuotantorakenteesta sekä viljelijöiden lukumäärästä ja ikärakenteesta.

Tilaston tiedot saadaan pääasiassa maaseutuhallinnon rekistereistä. Nyt julkistetut tulokset ovat ennakollisia. Tilaston lopulliset tulokset julkaistaan huhtikuun lopussa.

MAINOS
Exit mobile version