-5 C
Alajärvi
maanantai 27.3.2023
spot_img
spot_img

Evijärvi teki alijäämäisen tuloksen

Evijärven kunnan tilinpäätös 2018 on valmistunut. Kunnanhallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi.

Talousarviota laadittaessa vuosi 2018 näytti taloudellisesti lähivuosia haasteellisimmalta ja kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 516710 euroa alijäämäisenä. Vuosi oli taloudellisesti haasteellinen myös käytännössä ja toteutui noin 4500000 euroa talousarviota huonommin.

Tilikauden tulos oli siis 970323,57 euroa miinuksella ja vuosikate 455663,78 euroa miinuksella. Tuloksena oli neljän peräkkäisen ylijäämäisen vuoden (2014–2017) jälkeen alijäämäinen tilinpäätös.

Evijärven kunnan talous on ollut viime vuosina kuntastrategiassa asetetun päämäärän mukaisesti vakaa ja tasapainoinen.

Tasapainoisessa kuntataloudessa menot ja tulot ovat tasapainossa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä menoja kertyi 750000 euroa tuloja enemmän.

Tilinpäätöksessä talousarvioon kirjatut menot alittuivat mutta tulot eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti. Menot alittuivat 330000 ja tulot alittuivat 1,08 miljoonaa euroa. Suurin menojen alitus oli toimintakuluissa. Suurimmat tulojen alitukset olivat sijoitustoiminnan tuotoissa ja verotuloissa.

Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää, jota vuoden 2018 alijäämäinen tulos pienentää. Ylijäämää jää jäljelle 4,18 miljoonaa euroa.

Rahoituksellisesti kunnan tila on edelleen kohtuullisen hyvä. Kunnan velkamäärä on erittäin kohtuullinen. Taseeseen kertynyt ylijäämä on talouden perustana ja puskurina tuleville vuosille.

Kuluvan vuoden talousarvio on vuotta 2018 paremmin tasapainossa. Taloutta on seurattava edelleen tarkasti ja seurannan perusteella tulee tehdä tarvittaessa korjaavia toimia, jos taloustilanne ei kehity suotuisasti.

Investointiohjelman investoinneista (1,435 miljoonaa) toteutui lähes kaksikolmasosaa. Investoinneilla kunnostettiin Evijärveä, lisättiin ja parannettiin kunnan liikuntapaikkoja, kirjasto uudistettiin omatoimikirjastoksi, vesijohtoverkostoa saneerattiin ja Antinniemeen rakennettiin rantaraittia ja puistikkoa, jossa rakentaminen jatkuu vuonna 2019.

Toiminnan osalta vuosi 2018 toteutui pitkälti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Evijärvellä jatkettiin aktiivista toimintaa huomioiden taloudellisen toiminnan ohella panostukset kehittämiseen.

Kunta toimii tehokkaasti pienellä henkilöstömäärällä. Laadukas toiminta perustuu vahvaan moniosaamiseen sekä sitoutuneeseen ja aktiiviseen työskentelyyn kunnan ja kuntalaisten parhaaksi.

Vuosi 2018 oli toiminnallisesti hyvää jatkumoa edellisille kehitysmyönteisille vuosille. Evijärvellä on meneillään runsaasti toimia, joilla kunnan elinvoimaista ja hyvinvoivaa tulevaisuutta rakennetaan yhteistyössä.

Evijärven tulevaisuus näyttää varsin suotuisalta, kun muistetaan tiivis taloudenpito ja sen ohessa tehdään aktiivisesti töitä elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin eteen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät