ELY esitteli vesiensuojelun tehostamisohjelman

Mainos[adrotate banner="3"]

Härmän kuntokeskuksen auditorio täyttyi vesiensuojelusta kiinnostuneista, kun ELY esitteli vesiensuojelun tehostamisohjelman, josta myönnetään avustuksia uusille vesiensuojelu- ja kunnostushankkeille vuosiksi 2019-2021.

Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry:n Heli Jutila esitteli Kolmen VYYHTI -hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä.

Ympäristöministeriön projektipäällikkö Jenni Jäänheimo esitteli vesienhoidon kärkihankkeita ja niiden tuloksia. Ympäristöministeriö on käynnistänyt vesiensuojelun tehostamisohjelman, joka vaikuttaa vesien tilaan laajasti eri teemojen kautta.

MAINOS

Rahoitusta on varattu maatalouden vesiensuojeluun, paikallisesti esimerkiksi järvien kunnostamisen, hylkyjen öljypäästöuhkien torjuntaan sekä kaupunkien vesienhallinnan kehittämiseen.

Eduskunta on myöntänyt vesiensuojelun tehostamiseen 15 miljoonaa euroa vuodelle 2019. Kokonaisuudessaan budjettiriihessä linjattu rahoitus on 45 miljoonaa euroa vuosille 2019–2021. Ohjelma täydentää merkittävästi vesiensuojelun mahdollisuuksia ja lisää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Haku päättyy jo 10.5. ja tähän hakuun otetaan mukaan niitä hyviä hankkeita, jotka eivät saaneet avustusta aiemmalla hakukierroksella.

Myös uudet hankkeet voivat hakea rahoitusta tehostamisohjelmasta. Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan on valittu teemoja, joilla tavoitellaan mahdollisimman suurta vaikutusta vesien tilan paranemiseen.

Teemoja ovat maatalouden vesiensuojelu, paikalliset vesistökunnostukset, kaupunkien hule- ja jätevedet sekä hylyt. Lisäksi rahoitusta on varattu tutkimus- ja kehitystyöhön.

Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry:n Heli Jutila ja Satu Järvenpää esittelivät Kolmen VYYHTI -hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä. Yhdistys on hakenut rahoitusta myös JÄSSI -hankkeen jatkolle.

JÄSSI -hankkeessa tarjotaan laadukasta, puolueetonta ja kansantajuista jätevesineuvontaa Pohjanmaalla.

Ojajärven kunnostukseen haetaan rahaa tehostamisohjelmasta

Ojajärven kunnostustoimikunta on hakenut rahoitusta järven pohjoispään kasvillisuuden raivausnuottausta ja kosteikon rakentamista varten.

Hankkeen kokonaiskustannus on 30780 euroa, josta Elyn osuus on 50 prosenttia. Loput rahoituksesta haetaan Ähtävänjokirahastolta 5000 euroa ja Alajärven kaupungilta 5000 euroa.

Talkootyön osuudeksi kunnostustoimikunnalle jää 5000 euron kattaminen työ- ja konetyötunneilla. Hankkeen seurannan tekee ELYlle ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa.

MAINOS
Edellinen artikkeliRauhallisuus takaa pyöräilijän turvallisen ohittamisen
Seuraava artikkeliNordautomationille iso tilaus