-3.5 C
Alajärvi
torstai 23.3.2023
spot_img
spot_img

Lehtimäen lääkäritalo myyntiin vapaille markkinoille

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti myydä Lehtimäen Kirkonkylän vanhan koulun ja 10000 neliön suuruisen määräalan kaupungin omistamasta Onnela-tilasta korkeimman tarjouksen mukaan 6300 euron kauppahinnalla.

Sen sijaan Lehtimäen lääkäritalon myynti korkeimmalla tarjouksella, 6000 euron kauppahinnalla, ei toteutunut. Asian käsittelyssä Kuisma Kujala esitti keskustan ryhmäesityksenä että tehty tarjous hylätään, koska tarjottu kauppahinta on liian alhainen kiinteistön sijaintiin ja kuntoon nähden ja että kiinteistön myyntiä jatketaan vapailla markkinoilla.

Kujala oli jättänyt asiasta eriävän mielipiteensä jo kaupunginhallituksessa perustellen sillä, että tontin sijaintiin, rakennuksen kuntoon ja kokoon nähden hinta on liian alhainen ja näin alhaisella hinnalla aiheutetaan vahinkoa kaupungille ja kuntalaisille.

Lääkärilän tontti on 2061 neliötä ja rakennuksen pinta-ala on 899 neliötä, lisäksi tehdyssä kuntoarviossa voidaan todeta että rakennus on kohtuullisen hyväkuntoinen.

Suoritetussa äänestyksessä yhdeksän valtuutettua olisi myynyt kiinteistön tarjotulla summalla ja 26 vastusti myyntiä. Näin keskustan valtuustoryhmän esitys hyväksyttiin.

Valtuusto hyväksyi kaupat Ilomäki ja Ahonkulma -nimisistä tiloista.
Ahonkulma on tullut kaupungin omistukseen Menkijärven lentokenttäalueen etuostomenettelyn yhteydessä. Tilan kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 4800 neliöltä.

Tila sijaitsee erillään lentokenttäalueesta, linnuntietä noin kilometrin päässä lentokenttäalueen pohjoisrajasta. Tilalla on valtapuuna koivua ja leppää, alikasvoksena kasvaa runsaasti pajua.

Ilomäki -tila on ollut myynnissä nettihuutokaupassa jo vuonna 2017. Ostaja on kuitenkin päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen ilmoittanut, että hän ei pysty ostamaan sitä.

Tila sijaitsee Höyringinharjulle johtavan yksityistien varrella. Tilan kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 1470 neliötä. Tila viettää koko matkaltaan jyrkästi länteen. Tilalla kasvaa pääosin hukkapuustoa, pääosin tuomia ja leppiä.

Ilomäki -tila päätettiin nyt myydä tarjousten perusteella 650 euron kauppahinnalla ja Ahonkulma 2250 euron kauppahinnalla.

Viestintään rahaa

Alajärven kaupungin viestintä ja markkinointi pohjautuu viestintäsuunnitelmaan, jossa on määritelty viestinnän ja markkinoinnin tavoitteet, tavoitemielikuvat ja viestintäkanavat.

Viestintään on budjetoitu tälle vuodelle 30000 euroa. Viestintäkoordinaattori koordinoi viestintää (työaika 2 pvä/viikko), viestintävastuu on kaikilla hallintokunnilla. Viestinnän toteuttamista varten on myös perustettu viestintätiimi, jossa on henkilöitä jokaisesta hallintokunnasta.

Vuoden aikana on tullut esiin useita kaupungin viestinnän osalta kehitettäviä kohteita. Valtuusto hyväksyikin 45000 euron lisämäärärahan viestinnän kustannuspaikalle.

Lisäksi vuoden 2019 talousarviosta siirrettiin viestinnän kustannuspaikkaan yhteensä 18024 euroa.

Rahoitusta tarvitaan mm. Alajärven liikunta-Aalto 2020 Elixir-yhteistyöhön.

Tavoitteena on aloittaa Liikunta-Aalto-hanke vuoden 2020 alusta. Hanke on tarkoitus toteuttaa kaupungin hallinnoimana, jossa yhteistyötä tehdään liikuntaan ja hyvinvointiin erikoistuneen Elixir TV-tuotannon kanssa.

Liikunta-Aalto 2020 -hankkeessa pyritään saamaan aikaan liikuntailmiö Alajärven alueella. Elixir-yhteistyön avulla hankkeelle saadaan näkyvyyttä, yhteistyötahoja sekä aineistoa. Rahoitusta varsinaiseen hankkeeseen haetaan Aisaparilta.

Liikunta-Aallon Elixir-yhteistyöstä tulee tehdä päätös ennen hankkeen käynnistymistä, koska osa tv/some-kuvauksista suoritettaisiin jo syyskuun aikana. Tältä osin kustannukset menisivät viestinnän kustannuspaikalta.

Lisäksi kaupungin kotisivuille on tarkoitus tehdä laaja päivitys. Kotisivuista on tullut paljon palautetta kuntalaisilta ja niiden päivittämisestä on tehty myös valtuustoaloite. Tarkoitus on tässä vaiheessa lähteä muokkaamaan perustavanlaatuisesti olemassa olevia sivuja Järvinet Oy:n toimesta.

Suunnittelutyö tehdään pääosin itse, mahdollisesti käyttäen graafista suunnittelijaa ostopalveluna.

Myös tienvarsikylttien suunnitteluun tarvitaan rahoitusta. Tienvarsikyltit on tarkoitus asentaa valtatielle Alajärvelle tultaessa ja Alajärveltä lähdettäessä. Jotta kyltit voitaisiin asentaa paikoilleen ensi keväänä, tulisi niiden suunnittelu aloittaa jo tämän vuoden puolella.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät