-10 C
Alajärvi
lauantai 01.4.2023
spot_img
spot_img
spot_img

Keskustaajaman ja lähialueiden osayleiskaavasta tulossa infoa ja kuntalaiskyselyä Alajärvellä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan on laadittava vuosittain kaavoituskatsaus, jossa esitetään kaavoitukseen liittyvät ajankohtaiset asiat.

Maankäytön suunnittelun yleinen ohjaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat suunnittelua maakunnissa ja kunnissa. Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.

Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho kertoo, että Alajärvellä on tällä hetkellä vireillä mm. yleiskaavatasolla Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava sekä asemakaavatasolla asemakaavayhdistelmän laadinta keskustan alueelta, Luoma-ahon teollisuusalueen laajennus, koulukeskuksen asemakaavan muutos ja asemakaavamuutos korttelissa 49.

Ranta-asemakaavoista vireillä ovat Kaartusjärven ja Iso-Räyringin ranta-asemakaavat rantarakentamisen määrittelemiseksi.

Lukuisia kaavoja vireillä

Kaavoituskatsauksessa 2019 Alajärveltä todetaan, että hyväksyttyjä yleiskaavoja on jo Lehtimäen aikana vireille laitettu Mustaniemi-Suninniemen osayleiskaava, josta kuitenkin on valitettu hallinto-oikeuteen. Kaava-alueen pinta-ala on 120 hehtaaria.

Vireillä olevista kaavoista suurin on Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava, jonka on tarkoitus ohjata alueen maankäyttöä vuoteen 2035 saakka. Osayleiskaavoitus toteutetaan vuosina 2019–2021.

– Tavoitteena on laatia Alajärven keskustaan ja lähiympäristöön oikeusvaikutteinen osayleiskaava, Haapa-aho kertoo. – Kaavan tavoitteina on osoittaa Alajärvelle uudet omakotirakentamiseen soveltuvat alueet sekä muut asumisen-, kaupallisten toimintojen-, teollisuusalueen laajennus- sekä palvelujen alueet ja liikenneasiat mm. uuden liittymän järjestäminen valtatielle 16 Alajärven teollisuusalueen tarpeisiin.

Haapa-ahon mukaan uusi liittymä on tarpeen kovan liikenteen vuoksi, erityisesti juuri raskaan liikenteen osalta.

– Asemakaava-alueen ulkopuolisilla järven ranta-alueilla laaditaan osayleiskaava tarkempana siten, että osayleiskaavaa voidaan käyttää rantavyöhykkeen rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Yleiskaavan laatimisen yhteydessä tullaan pitämään infotilaisuus ja sen jälkeen avautuu myös kuntalaiskysely nettiin.

Vireillä on myös Höykkylän osayleiskaava, jonka tavoitteena on selkeyttää ja tiivistää kylärakennetta sekä varmistaa kaavoituksella, että kylää voidaan kehittää tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi huomioiden maisema- ja luontoarvot.

Yleiskaavoituksessa huomioidaan olemassa olevat rakenteet ja kaavassa osoitetaan sekä olemassa olevat että tulevaisuuden tarpeita palvelevat asumisen, teollisuuden ja palvelujen sekä infrastruktuurin alueet.

Yleiskaavalla on tarkoitus ohjata alueen maankäyttöä vuoteen 2040 saakka.
Yleiskaavan laadinta käynnistetään vuonna 2020 ja se valmistunee vuonna 2022. Yleiskaavan laadinnan alkuvaiheessa täsmennetään yleiskaavan tavoitteet ja aluerajaus sekä laaditaan tarvittavat selvitykset.

Asemakaavojen osalta vireillä on keskusta-alueen asemakaavojen siirtäminen uudelle pohjakartalle kaavayhdistelmän päivittämiseksi. Siirron yhteydessä tehdään vähäisiä kaavan tarkistuksia mm. rakennusaloihin sekä johtovarauksiin. Kaava arvioidaan valmistuvan vuonna 2020.

Vireillä on myös Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavalaajennus sekä teollisuusalueen asemakaavan muutos. Korttelin 1 asemakaavamuutos Koulukeskuksen alueella sekä yksityisten asemakaavamuutos RA-alueella ja korttelissa 49 Pöllömännikössä ovat niin ikään vireillä.

Vireillä olevia ranta-asemakaavoja on Kaartusjärvellä ja Iso-Räyringillä.

Vireille mahdollisesti tulevia kaavoja 2019-2021 ovat asemakaavanmuutos Kinaporintien alueella, Sairaalatien vanhalla varikolla sekä Simeonintien AR alueilla. Lisäksi esille noussevat Paloaseman ja koulun alueen kehittäminen ja vanhan linja-autoaseman alueen kehittäminen.

Vapaita tontteja kaupungilla on yhteensä 230. Näistä omakotitontteja on 203 ja rivitalotontteja yksi sekä teollisuustontteja 26 kappaletta.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät