Museoviraston avustukset on nyt haettavana – avustusta voi saada jopa kulkuvälineen restaurointiin!

Mainos[adrotate banner="3"]

Museoviraston avustukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille vuodelle 2020 ovat nyt haettavissa.

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen haettavan avustuksen tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä.

MAINOS

Entistämisavustuksia voidaan myöntää kohteen omistajalle rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista.

Avustettavat kohteet voivat olla rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.

Avustettavia kohteita voivat olla siten yksittäisten rakennusten lisäksi esimerkiksi historialliset puutarhat ja puistot rakennelmineen, hautapaikat muistomerkkeineen sekä toisen maailmansodan puolustusvarustukset.

Maailmanperintökohteiden hoitoon avustukset on tarkoitettu Suomen maailmanperintökohteiden korjaussuunnitteluun ja entistämiseen.

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksen edellytyksenä taas on, että tuettavat toimenpiteet kohdistuvat muinaismuistolailla rauhoitettuun kiinteään muinaisjäännökseen ja ympäristöön.

Muinaisjäännösten hoitoavustusten tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä ja tunnistamista tukemalla alueiden maisemanhoitoa ja kohteiden merkitsemistä. Vuonna 2020 avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti maisemanhoitoon. Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö.

Avustusta voi saada myös kulkuvälineiden restaurointiin, jossa tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos maa-, ilma- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena.

Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää myös arvokkaiksi luokiteltujen kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon kunnostukseen ja hoitoon, sekä perinteisen telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen laitteiden kunnostukseen. Etusijalle avustuspäätöksiä tehtäessä asetetaan Suomessa valmistetut kulkuvälineet.

Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, ei kuitenkaan julkisyhteisö, kuten valtio, kunta, seurakunta tai museo. Hakijoista etusijalle avustuspäätöksiä tehtäessä asetetaan yleishyödylliset oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

MAINOS
Edellinen artikkeliJouni Mäkipellon teos palkittiin Vuoden Luontokuva -kilpailussa
Seuraava artikkeliKiekkolegenda Marko Jantunen kertoo rajun tarinansa