25.6 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Vimpelin verot ennallaan

Maanantaina alkuillasta kokoustanut Vimpelin kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan muiden muassa ensi vuoden veroprosentteja. Ensi vuoden tuloveroprosentti on 22,25, kun se koko on koko maassa keskimäärin 19,88 ja Etelä-Pohjanmaalla 21,31.

Kokouksessa päätettiin myös perustaa Vimpeliin vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta ja vapaa-aikasihteerin virka ensi vuoden alusta lähtien.

MAINOS

Kunnanhallitus oli linjannut lokakuun lopulla, ettei tuloveroprosentin laskemiselle ole perusteita. Kuluvan vuoden tilinpäätös näyttää muodostuvan alijäämäiseksi.

Kuntalain taloutta koskevia säädöksiä on muutettu: muiden muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu ja erityisesti konserninäkökulmaa korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa.

Ensi vuoden talousarvio on parhaillaan valmistumassa ja alustavan luonnoksen mukaan tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen arvioidaan jäävän lähelle nollaa, toimintatuottojen kasvavan kaksi prosenttia ja toimintamenojen 1,2 prosenttia.
Toimintakatteen kasvun arvioidaan olevan 1,1 prosenttia. Keskustan ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Anne Niemi huomioi, että toimintatuottojen arvioidaan kasvavan kaksi prosenttia.

– Tämä on positiivista. Koko maan talouden arvellaan kasvavan yhdellä prosentilla. Näillä laskelmilla saa olla tyytyväinen.

Kiinteistövero ennallaan

Kuntaliiton julkaiseman veroennustekehikon mukaan nykyisillä veroprosenteilla Vimpelin kunnan ensi vuoden verokertymäksi arvioidaan tuloveron osalta 9 272 000 euroa, kiinteistöveron osalta 806 000 euroa ja yhteisöverona 629 000 euroa.

Vimpeli verottaa kiinteistöjä ensi vuonna kuluvan vuoden tapaan. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,10, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,65, muu kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30, kaava-alueilla sijaitsevien rakentamattomien tonttien veroprosentti 3,00 ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00.

Myöskään kiinteistöveroprosentin laskemiselle ei ole perusteita. Eduskunnan päätösten perusteella esimerkiksi ensi vuoden yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,03–2,00.

Etelä-Pohjanmaalla yleinen kiinteistöveroprosentti on keskimäärin 1,17. Vimpeli laski yleistä kiinteistöveroprosenttia ja vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosenttia viime vuodeksi.

Valtuusto myönsi eron Jouni Leppäaholle (vas.) varavaltuutetun ja tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävistä paikkakunnalta muuton takia. Leppäahon tilalle tarkastuslautakuntaan valittiin Soile Kautiainen-Hietala.

Uusi lautakunta
yksimielisesti

Uuden vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnan perustaminen lähti liikkeelle Keskustan valtuustoryhmän kesäkuussa jättämästä valtuustoaloitteesta.

Hallintotoimistossa selvitettiin lautakunnan perustamista ja asia oli esillä sekä sivistystoimen tilaajalautakunnassa että kunnanhallituksessa lokakuussa. Uuteen lautakuntaan nimetään seitsemän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.

Kunnan organisaatioon lisätään vapaa-aikasihteerin virka ja kaksi liikuntapaikkojen hoitajaa.

Vimpelin hallintosääntöön lisätään vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta. Järjestelyt eivät nosta hallinnon kuluja, mutta omalla lautakunnalla ja vapaa-aikasihteerillä saadaan kuntaan lisää toimintaa.

Vapaa-aikasihteerin virkaa ei laiteta avoimeksi vaan tehtävää ryhtyy hoitamaan vapaa-aikaohjaaja Ari Takala.

Alajärven ja Vimpelin valtuustot ovat hyväksyneet sivistyspalvelun ostopalvelusopimuksen muutoksen siten, että liikuntapalvelut siirtyvät ensi vuoden alusta lukien Vimpelin kunnan palvelutuotantoon.

Kunnanjohtaja Sami Gustafsson kokee uuden lautakunnan olevan Vimpelin kunnalle erinomainen työkalu. Hän haluaa, että vapaa-aikasihteerille saadaan aktiivisia apukäsiä kehittämään kunnan toimintaa.

– Pohdimme puheenjohtajistossa sitä, että kunnan kehittämistoimikunta voitaisiin mahdollisesti fuusioida osaksi vapaa-aika- ja kulttuurilautakuntaa, koska ne toiminnaltaan liippaavat aika paljon toisiaan.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Anne Niemi oli tyytyväinen aloitteen nopeaan käsittelyyn. Haloo Vimpelin ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Terhi Honkonen piti keskustan aloitetta hyvänä ja tarpeellisena.

– Henkilökohtaisesti toivon, että oma lautakunta ja vapaa-aikasihteeri näkyisivät lasten ja nuorten toiminnan aktivoitumisena – ja että saataisiin lapsille ja nuorille vapaa-aikatoimen kautta enemmän toimintaa tänne.

Honkosen toiveissa oli myös, että uusi lautakunta ja nuorisovaltuusto myös tukisivat toinen toistaan.

Vimpelin kunnanvaltuuston ilta ei päättynyt kokouksen viimeiseen nuijankopautukseen vaan se jatkui valtuuston iltakoululla. Iltakoulussa valtuusto hakee keinoja, joilla kunnan talous saataisiin tasapainoon.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät