MAINOS

Talvihoitokausi muutoksineen käyntiin maantieverkolla

Talvihoitokausi on alkanut, ja liukkaudentorjuntatoimenpiteitä on maantieverkolla tehtykin jo muutamaan otteeseen. Joitakin muutoksia on luvassa myös tänä vuonna maanteiden talvihoidon laatutasoon.

Lisäksi on muita osatekijöitä, kuten sää ja tien kunto, jotka vaikuttavat suuresti siihen, millaiseksi tienkäyttäjät kokevat ajo-olosuhteet.

MAINOS

Talvihoitoluokkia nostettiin vuoden alussa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella noin 1200 tiekilometrillä. Käytännössä tämä on jo näkynyt tyytyväisyyden lisääntymisenä talvihoitoa kohtaan.

Lisäksi suolaa on käytetty liukkaudentorjunnassa suhteellisesti enemmän, jos huomioidaan viime talven poikkeuksellisen pitkä ja vakaa pakkaskausi.

Uudet talvihoitoluokat ovat tuoneet yhtenäisyyttä päätieverkon talvihoidon laatuun. Lisäksi raskaan liikenteen vilkkaasti liikennöimiä reittejä on nostettu korkeampaan talvihoitoluokkaan.

Päällystevaurioinen maantieverkko vaikeaa hoitaa talvellakin

Pohjalaismaakuntien alueella on tällä hetkellä noin 670 kilometriä maantieverkkoa, jonka kunto on niin huono, ettei päällystevaurioiden paikkaaminen enää ole järkevää.

Näillä teillä on odotettavissa, että myös talvihoidon tasoon tullaan olemaan erityisen tyytymättömiä.

Käytännössä on todettu, että huonokuntoiset päällysteet ja epätasaiset tien pinnat vaikuttavat suoraan myös tienkäyttäjien tyytyväisyyteen talvihoidosta.

Kun ongelmallinen tieosuus on korjattu, vähenee talvihoidosta saatavien palautteiden määrä usein murto-osaan. Tasainen tienpinta saadaan puhdistettua lumesta huomattavasti paremmin kuin epätasainen, lisäksi kosteutta ja jäätä ei pääse kerääntymään, jos reikiä, uria tai muita painumia ei tiellä ole.

Valitettavasti myös huonokuntoisten päällysteiden määrä päätieverkolla on kasvanut kuluneen vuoden aikana historiallisen matalan rahoituksen vuoksi.

Suurella todennäköisyydellä talvi tuo mukanaan vaihtelevia ja oikukkaita kelejä maantieverkolle. Lämpötilan vaihdellessa nollan molemmin puolin liukkaita kelejä tulee riittämään, ja suolaa sekä hiekkaa tulee kulumaan.

Lisäksi tällaisissa olosuhteissa päällystevaurioita syntyy paikoin äkillisesti ja paljon. Luvassa lienee myös jäätäviä kaatosateita, jotka huuhtovat suolan ja hiekan tien päältä pois, sekä äkillisiä säämuutoksia paukkupakkasesta plussakeleihin.

Parantuneesta talvihoidon tasosta huolimatta vaikeita sekä yllättäviä paikallisia keliolosuhteita tulee jatkossakin olemaan.

Tienkäyttäjien tulee jatkossakin olla varovaisia talviliikenteessä ja muistaa oikea tilannenopeus. Talvea ei saa kesäksi tehtyä.

MAINOS
Exit mobile version