MAINOS

Markkinoille tulee uusi massiivipuutuote – HOISKO CLT:n rinnalle tulee HOISKO HIRSI

CLT Finland Oy lanseeraa massiivipuurakentamiseen uuden tuotteen.

Asiakkaalla on nyt mahdollisuus valita kodin materiaaliksi HOISKO CLT:n lisäksi HOISKO HIRSI.

MAINOS

Uusi HOISKO HIRSI ei tunne korkeudellaan rajoja – ”Kodin korkuisesta hirressä” asiakas saa valita hirren korkeuden tulevan kotinsa seinäkorkeuden mukaan.

Seinä voi olla jopa 12 metriä korkea, jolloin kyseessä on vertikaali- eli pystyhirsi.

Tarve tuotteelle tulee suoraan asiakkailta, jotka haluavat massiivipuutalon, mutta päätöksentekoa vaikeuttaa se, että CLT:n uutuusarvon vuoksi useat viranomaistahot ovat vielä jokseenkin epätietoisia tuotteen ominaisuuksista.

Yrityksen mukaan puurakentamisen edistäminen on valtakunnallisesti hyvällä teoreettisella tasolla, mutta haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi tarvitaan vielä konkreettisia tekoja ja päätöksiä, kuten palomääräysten yhdenmukaistaminen.

Puurakentamisen ja suomalaisen puunkäytön ilmastovaikutukset sekä hiilivarastona toimiminen on tutkittua faktatietoa.

Vielä liian usein rakentajien halu vaikuttaa ympäristöasioihin asumisellaan sekä mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen asumiseen kaadetaan määräyksiin tai ohjeistuksen epäselvyyksiin nojaten.

CLT:stä puhuttaessa rakentamismääräykset kaipaavat vielä selkeyttämistä, vaikka molemmat, CLT ja HOISKO HIRSI ovat terveellistä turvallista massiivipuuta.

– Nyt meillä HOISKO:ssa on tarjota myös hirsivaihtoehto, joten asiakkaan valintapäätökset helpottuvat monilta osin, iloitsee CLT Finland Oy:n Jukka Peltokangas.

Pintamateriaalina voidaan käyttää kotimaista kuusta tai mäntyä korkeimmalla M1-emissioluokituksella varustettuna.

Rakenne on tietenkin painumaton ja valmistetaan samalla tekniikalla kuin CLT -massiivipuulevy.

Rakentajille sekä suunnittelijoille CLT:n ja hirren toisistaan erkanevat määräykset saattavat yllättää ja siten tiedon puute suunnittelussa kasvattaa turhaan rakentamisen kustannuksia.

Näin ollen uusi tuote tulee selkeyttämään myös kuntien ja kaupunkien hankintoja sekä kilpailutusta, kun materiaalin ominaisuudet ovat helpommin ymmärrettävissä.

MAINOS
Exit mobile version