0.5 C
Alajärvi
maanantai 04.3.2024
MAINOS

Vimpeli palannee plussalle

Vimpelin kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden pisimmässä kokouksessaan maanantai-iltana ensi vuoden talousarvion sekä kaksi seuraavaa vuotta kattavan taloussuunnitelman. Ensi vuoden talousarvion tuloslaskelma osoittaa 882 891 euron poistojen jälkeen 35 003 euron ylijäämää. Vuosikate on 917 894 euroa ylijäämäinen. Verotulojen arvellaan palautuvan vuoden 2016 tilinpäätöksen tasolle ja olevan ensi vuonna 10 721 000 euroa. Valtionosuuksia arvellaan kertyvän 8 120 330 euroa, joka on 4,9 prosenttia enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa.

Toimintatuottojen arvellaan olevan 3,8 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat 21,7 miljoonaa euroa ja toimintakate 17,9 miljoonaa euroa. Tulevan vuoden vuosikate on 918 000 euroa. Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen esitteli talousarvion ja teki joiltakin osin myös vertailua naapurikuntiin nähden.

MAINOS

Investoinneissa malttia

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli koki Vimpelin talouden suurimmaksi huolenaiheeksi käyttöpuolen kulut, joihin lähdetään hakemaan aggressiivisesti evaluointia. Esimerkiksi hän otti liikuntahallin, jonka lämmityskulut ovat nykytasolla 6 000–9 000 euroa kuukaudessa. Tulevien vuosien teemaksi Vimpelissä nostetaankin energiatehokkuus.
– Kunta on jo lähtenyt jalkauttamaan talouden tasapainottamista ja tätä jatketaan seuraavat kolme vuotta. Kunnan on pidettävä tarkka investointikuri seuraavien vuosien aikana ja miljoonan euron investointikatto, jotta poistot pysyvät järkevällä tasolla. Kouluverkko – päiväkoti mukaan lukien – tulee pysymään nykyisissä tiloissaan vuoteen 2023 saakka.

Vimpelin tulevan vuoden investointimenot ovat 2,6 miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit kohdentuvat intervalliosaston peruskorjaukseen ja uusimiseen, liikuntahallin peruskorjaukseen ja kantatie 68:n liikenneturvallisuuden parantamiseen. Intervalliosastoon kohdennetaan ensi vuonna miljoona euroa ja liikuntahallin peruskorjaukseen 400 000 euroa. Valtuusto on jo aiemmin linjannut, että kunta rahoittaa Ely-keskuksen hallinnoimaa kantatien peruskorjausprojektia 250 000 eurolla. Valtuutettujen puheenvuoroissa tarkasteltiin kunnan taloutta monelta eri kantilta ja myös tulevaisuutta tutkaillen ja peilaamalla muiden muassa asukaskehitystä, koulujen ryhmäkokoja, Rantakylän ja Lakaniemen koulukiinteistöjen kohtaloa ja rakennusten investointitarvetta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Marja-Leena Laakso (kesk.) oli tyytyväinen siihen, miten yhteisvastuullisuus näkyy talousarviossa ja myös siihen, kuinka valtuustoryhmät olivat esittäneet omia näkemyksiään jo talousarviota laadittaessa.

Vapaa-aika ja kulttuuri siirtyvät Vimpelin kunnan palvelutuotantoon ensi vuoden alussa. Valtuusto valitsi uuteen vapaa-aikalautakuntaan seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi kestää 31.5.2021 saakka. Lautakuntaan valittiin Juho Savola (henkilökohtainen varajäsen Jouni Herrala), Taru Timo (Mari Yliahtela), Kati Metsäpelto (Anne Luhtala), Matti Järvelä (Atro Anttila), Marko Haapala (Pasi Sova), Terhi Honkonen (Mari Nahkala), Ville Pippola (Jarmo Arpala). Lautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin Juho Savola ja varapuheenjohtajaksi Terhi Honkonen.

Kahden tunnin ja 45 minuutin mittaista kokousta oli seuraamassa kuuden oppilaan ryhmä lukiolaisia. He opiskelevat puheviestintää ja tehtävänä oli muiden muassa tarkkailla puheenvuorojen aloituksia, huomioida mielenkiintoisia puheenvuoroja ja seurata keskustelun kulkua. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Latvala (Haloo Vimpeli) huomioi kokouksen jälkeen nuorten seuranneen kokousta tarkasti, eikä yksikään nuori näppäillyt älykännykkäänsä kesken kokouksen.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät