Erityiskansanopiston Kannatusyhdistys ry:lle myönnettiin kolme avustusta eri käyttötarkoituksiin.

Kolme isoa saajaa STEAn avustuksiin alueeltamme

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rahapelitoiminnan tuotoista avustuksia järjestöille yhteensä 380 miljoonaa euroa tänä vuonna.

Jaettava määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin. Avustuksia saa 887 hakijaa yhteensä 2155 kohteeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti avustuksista pääosin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) valmisteleman ehdotuksen pohjalta.

Alajärven Päiväkeskusyhdistys ry:lle on myönnetty yksinäisyyden torjuntaan kohtaamispaikkatoiminnan avulla 61080 euroa.

Erityiskansanopiston Kannatusyhdistys ry:lle myönnettiin Lehtimäen opiston vammaisten opiskelijoiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen ja lisäämiseen laaja-alaisen vapaa-ajan harrastus- ja kerhotoiminnan avulla 232295 euroa.

Uudisrakentamisena asumisvalmennusyksikkö 5. perustamismenoihin myönnettiin 40000 ja työttömien nuorten ja osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin saatiin 12000 euron avustus.

Järviseudun Omaiset ja Läheiset ry sai omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen, neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla Ähtärissä, Alajärvellä, Vimpelissä, Evijärvellä, Lappajärvellä, Soinissa, Alavudella ja Kuortaneella 142520 euron avustuksen.