1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Soinin valtuusto kumosi päätöksensä vuokrasopimuksesta

Soinin kunnanvaltuusto otti kokouksessaan kiireellisenä käsiteltäväksi vuokrasopimuksen, jonka se oli marraskuussa hyväksynyt solmittavaksi Erämaan Elämyskeskuksen kanssa.

Vuokasopimus koski 9,65 hehtaarin kokoista Keskitalo -nimistä tilaa ja vuokra-ajan piti olla kymmenen vuotta.

MAINOS

Vuokrasopimuksen piti tulla voimaan vuoden alussa, mutta Erämaan Elämyskeskus ei ole sopimusta allekirjoittanut. Sen sijaan se on vaatinut vuokrahinnan laskua 560 eurosta kuukaudessa 150 euroon.

Kunnanvaltuusto päättikin kokouksessaan, että päätös tilan vuokraamisesta kumotaan.

Ilmoitukset Torstai-lehdessä

Soinin kunnan ilmoitukset julkaistaan jatkossakin Torstai-lehdessä. Valtuusto päätti, että ilmoitukset julkaistaan kotisivujen lisäksi tarvittaessa Torstai-lehdessä ja kunnanjohtaja päättää niistä tiedotusvälineistä, joissa virka- ja työsuhteet julistetaan auki.

Yhdystien maapohjaa koskevat kauppakirjat hyväksyttiin. Tien rakentamiseen on varattu määrärahaa tälle vuodelle yhteydelle Yrityslaaksosta Karstulantielle. Kiinteistökauppojen yhteishinta on hieman alle 19000 euroa.

Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaava-alue asetettiin rakennuskieltoon kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka kuitenkin enintään viideksi vuodeksi niin, että se ei estä olemassa olevien rakennusten vähäisiä korjaus- ja muutostöitä.

Myös normaali metsätaloustoiminta on sallittua, ei pelkästään puiden poisto.
Marjastiina Sorvali esitti rakennuskiellon pituudeksi yhtä vuotta, mutta esitystä ei kannatettu.

Vuoden 2020 talousarvioon varattiin reilut 25000 euroa Pitäjän elinvoimainen ekosysteemi -hankkeen toteuttamiseksi. Hankevetäjänä aloittaa Kari Laasala.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät