1.6 C
Alajärvi
sunnuntai 25.2.2024
MAINOS

Alajärven kaupungilta tietoa toimintojen järjestämisistä ja peruutuksista

Valtioneuvosto on päätöksellään tänään 16.3. antanut 19 kohtaisen tiedotteen toiminnasta koronaviruksen pysäyttämiseksi. Toimenpiteet ovat voimassa ajalla 18.3-13.4.

Alajärven kaupunki on tästä syystä päättänyt peruuttaa kaikki kaupungin tiloissa järjestettävät tapahtumat 13.4.asti. Lisäksi Alajärven kaupunki peruuttaa kaikki kaupunkiorganisaation järjestämät yleisötilaisuudet 13.4. asti.

MAINOS

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen toiminta ja sisäinen toiminta ei ole yleisötilaisuus tai tapahtuma, eli toiminta niissä tapahtuu erillisen ohjeistuksen mukaan.

Linjaukset henkilöstön käytöstä ja asemasta, lomauttamisesta ja lomien käytöstä ja työntekijöiden siirtämisestä eri hallintokuntiin eri tilanteissa selvitetään ja tiedotetaan mahdollisimman pian.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Kaupunginhallitus käsittelee tänään yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä koronaviruksen johdosta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta järjestetään, mutta toiminta keskitetään Mäntymäen, Käpälämäen ja Metsätarhan päiväkoteihin.

Varhaiskasvatusta järjestetään ainoastaan niille lapsille, joiden huoltajilla ei ole mahdollisuutta hoitaa lapsia muualla. Kyseiset huoltajat ovat sähköpostilla yhteydessä varhaiskasvatuksen esimiehiin / päiväkodin johtajaan 17.3. aikana.

Rajoitukset varhaiskasvatuksen käyttöoikeutta koskien astuvat voimaan 18.3.2020 alkaen.

Perhekeskus Pähkinän toiminta/avoin varhaiskasvatus on suljettu toistaiseksi.

Esi- ja perusopetus

Kaikki Alajärven ja Vimpelin esi- ja perusopetuksen yksiköt suljetaan 18.3.2020 alkaen pl. Paavolan, Taimelan ja Aapiskujan yksiköt.

Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Alajärvellä näiden lasten opetus ja kerhotoiminta järjestetään Paavolan koulussa ja Vimpelissä Aapiskujan koulussa.

Näiden lasten mahdollinen yö- ja viikonloppuhoito järjestetään varhaiskasvatuksen yhteydessä. Ne huoltajat, joiden lapset kuuluvat edellä mainittuun ryhmään ovat sähköpostilla yhteydessä oman koulunsa rehtoriin viimeistään 17.3. aikana.

Esi- ja perusopetuksen rehtoreille on jaettu etäopetusohjeet ja ne toimitetaan huoltajille.

Ensisijaisena tiedotusvälineenä koulun ja kodin välillä käytetään WILMAA. Mikäli sinulla ei ole WILMA-tunnuksia tai tarvitse apua WILMAN käytössä, ota yhteys numeroon 040 1833 422. Etäopetuksen aikana opetushenkilökunta voi työskennellä oman yksikkönsä tiloissa tai kotona.

Rehtorit ja koulusihteerit työskentelevät omissa yksiköissään ja avustavat tarvittaessa koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Opettajat voivat tarvittaessa tulla omaan yksikköönsä valmistelemaan ja antamaan etäopetusta.

Koulunkäynninohjaajat sijoitetaan tarpeen mukaan joko sivistystoimen omaan toimintaan (varhaiskasvatus, aamu- ja iltapäivätoiminta) tai muiden hallintokuntien palvelukseen.

Sivistystoimen oppilashuollon henkilöstö (kuraattorit, perhetyöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja) tukee kotona opiskelevien oppilaiden henkistä hyvinvointia ja tarjoaa mm. keskusteluapua sekä välineitä mahdollisten pelkojen ja epävarmuuksien käsittelyyn.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimisen ja koulunkäynnin tuesta huolehditaan myös etäopiskelun aikana.

Lukio-opetus

YO-kirjoitukset viedään loppuun Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistuksen mukaan. Muu opetus tapahtuu etäopetuksena 18.3.2020 alkaen.

Perusopetuksen kanssa yhteiset opettajat hoitavat edelleen molempia tehtäviä. Lukioiden kansliat ovat toiminnassa. Opettajat voivat tarvittaessa tulla omaan yksikköönsä valmistelemaan ja antamaan etäopetusta.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston kaikki kurssit keskeytetään 18.3.2020 – 13.4.2020 väliseksi ajaksi. Kansalaisopiston toimisto palvelee kuntalaisia koko ajan ja etäkursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Kansalaisopisto tiedottaa toiminnastaan omilla verkkosivuillaan.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston lähiopetus keskeytetään 18.3.-13.4. väliseksi ajaksi. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien mukaan etäopetuksena. Musiikkiopisto tiedottaa toiminnastaan omilla verkkosivuillaan.

Kirjasto

Kirjastot suljetaan ja kirjastoauton liikennöinti loppuu 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi.
Mahdollinen asiakasneuvonta hoidetaan puhelimitse.

Museotoiminta

Museo on suljettuna 18.3.-13.4.2020 välisenä aikana

Liikunta – ja nuorisotoimi

Kaikki liikunta ja nuorisotilat sekä uimahalli ovat suljettuina 18.3.-13.4.2020 välisenä. Uimahallin henkilöstö on paikalla siltä osin kun laitoksen toiminta ja mahdollinen huolto vaativat. Muu henkilökunta sijoitetaan tarvittaessa sivistystoimen ja muiden hallintokuntien käyttöön.

Etsivä nuorisotyö, Ohjaamotoiminta ja Pajat ovat suljettuina 18.3.-13.4. välisenä aikana. Niiden asiakkaita palvellaan puhelimen ja muiden etäyhteyksien avulla.

Alajärven kaupungin johtoryhmä ja pandemia-ryhmä seuraavat viranomaisten (mm. THL ja sairaanhoitopiiri) tiedottamista tilanteesta ja muuttuneessa tilanteessa nopeatkin muutokset ovat mahdollisia.

Perusturva

Perusturva seuraa päivittäin EPSHP:n tiedotuksia ja ohjeistuksia ja tiedottaa niistä henkilökuntaa ja eri hallintokuntia. Terveyskeskus on varautunut pandemian laajenemiseen eri tavoin mm. perustamalla pandemiapoliklinikan ja varautumalla tarvittaessa lisähoitopaikkoihin ja eristyshuoneeseen.

Äitiys- ja lastenneuvolat toimivat entiseen tapaan. Osa työntekijöistä siirtyy tekemään etätyötä ja hoitaa asiakaskontaktit etäyhteyksin ja puhelimitse. Jos sinulla on flunssaoireita, vältä kaikkia henkilökohtaisia kontakteja.

Tämän lisäksi noudatetaan valtioneuvoston päätöksiä. Ohjeita ja käytäntöjä täsmennetään tiistain 17.3. aikana.

Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.
Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

Yleisiä ohjeita

Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta.

Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Mikäli henkilö epäilee koronavirustartuntaa, tulee henkilön pysyä kotona ja ottaa ensin yhteyttä puhelimitse Epshp:n päivystysapunumeroon 116117. Puhelimitse annetaan ohjeet hoitoon hakeutumisesta. Tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaiset kartoittavat henkilön kontaktit altistuneisiin.

Muissa yleisissä koronaviruskysymyksissä voi soittaa valtakunnalliseen numeroon 029 553 5535. Alla olevasta linkistä löytyy THL:n ajankohtaista tietoa viruksesta sekä vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät