14.3 C
Alajärvi
sunnuntai 19.5.2024
MAINOS

Etäopetuksen toteutuminen Alajärvellä ja Vimpelissä arvioitiin erinomaiseksi

Alajärven sivistystoimi on tehnyt kyselyn etäopetuksessa olevien lasten huoltajille ja etäopetusta toteuttavalle opetushenkilöstölle. Kyselyn tarkoituksena oli kehittää etäopetuksen käytäntöjä ja toteutustapoja. Kysely toteutettiin ajalla 24.–30.4.

Huoltajille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin etäopetuksesta tiedottamista, viestintää ja yhteydenpitoa, laitteita ja tekniikkaa. Lisäksi selvitettiin annettujen tehtävien sopivuutta ja ajankäyttöä sekä tuen tarvetta tehtävien suorittamisessa.

MAINOS

Huoltajilla oli mahdollisuus myös sanalliseen palautteeseen. Alajärven ja Vimpelin esija perusopetuksessa sekä lukio-opetuksessa on 1499 opiskelijaa. Huoltajien tuli vastata erikseen jokaisesta perheen oppilaasta. Vastauksia saapui 949.

Vastaukset kattoivat n. 63 prosenttia koko oppilasmäärästä, joten saatujen vastausten tuloksia voidaan
pitää erittäin kattavana.

Henkilöstökysely suunnattiin etäopetuksessa oleville opettajille ja sillä kartoitettiin työn kuormittavuutta ja työhön käytettävää aikaa, etäopetukseen siirtymisen haasteita, omaa onnistumista ja työnantajan valmiuksia sekä tukea etäopetuksessa.

Myös henkilöstöllä oli mahdollisuus antaa sanallista palautetta. Etäopetuksessa olevasta 130 opettajasta kyselyyn vastasi 113 eli vastausprosentti n. 87 prosenttia.

Alajärven sivistyslautakunta on 13.5. käynyt läpi saadut tulokset. Erityisesti merkillepantavaa oli, että vastaajista 98,6 prosenttia arvioi, että etäopetus toteutui kyselyhetkellä hyvin tai melko hyvin. Koko kyselyn tuloksia voidaan myös kokonaisuudessaan pitää erinomaisina.

Alajärven sivistyslautakunta haluaa kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita. Samalla lautakunta kiittää myös oppilaita ja huoltajia sekä henkilökuntaa erittäin hyvästä yhteistyöstä ja toiminnasta poikkeusolojen aikana.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät