-0.1 C
Alajärvi
perjantai 23.2.2024
MAINOS

Etelä-Pohjanmaalle hahmoteltiin kolme tulevaisuuden kehityskulkua

Etelä-Pohjanmaan liitto on vuoden 2020 alusta lähtien koordinoinut työskentelyä, jossa on muodostettu näkemys maakunnan vaihtoehtoisista tulevaisuuskuvista. Työssä laaditut skenaariot ovat nyt valmistuneet.

Skenaariot eivät pyri ennustamaan tulevaisuutta sellaisenaan, vaan niillä pyritään havainnoimaan johdonmukaisesti erilaisia tulevaisuuden kehityskulkuja, jotka mahdollistavat uhkiin varautumisen ja toivottavien kehityskulkujen vahvistamisen.

MAINOS

− Etelä-Pohjanmaan toimintaympäristössä tapahtuu voimakkaita muutoksia, joiden seurauksena myös maakunta ja sen toimijat kohtaavat uudenlaisia uhkia ja mahdollisuuksia. Skenaarioiden pohjalta on pyritty löytämään välttämättömiä toimenpiteitä, jotka Etelä Pohjanmaan tulee tehdä riippumatta siitä, mikä skenaario tai niiden yhdistelmä tulevaisuudessa toteutuu, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta sanoo.

Työssä tunnistettiin Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kannalta olennaisia muutosilmiöitä ja epävarmuustekijöitä ja niiden pohjalta laadittiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa kolme vaihtoehtoista skenaariota Etelä Pohjanmaan tulevaisuudesta vuoteen 2050.

Skenaariot ovat seuraavat:

Skenaario: Tuotannon paluumuutto

Keskeisimmät kehityskulut: yritysten vahvistuva rooli, kulutusverotuksella kohti kestäviä valintoja, tuotannon vahva automaatio, hajautunut aluerakenne.

Skenaario: Säännellen uudistettu

Keskeisimmät kehityskulut: ylikansallisen sääntelyn lisääntyminen, vahvistuva polarisaatio Suomessa alueiden välillä, huoltosuhteen parantuminen, hyvinvointivaltion uudistaminen.

Skenaario: Teknologiaa ja omavaraisuutta

Keskeisimmät kehityskulut: alueiden roolin vahvistuminen, kiertotalouden kasvu, radikaali tekoälykehitys, vähenevä väestö.

Skenaarioiden pyrkimyksenä on edistää keskustelua maakunnan tulevaisuudesta ja niiden toivotaan antavan uusia ajatuksia ja työkaluja maakunnan toimijoiden omaan strategiseen suunnitteluun.

Skenaarioita tullaan hyödyntämään myös syksyllä 2020 käynnistyvissä maakuntasuunnitelma- ja maakuntaohjelmavalmisteluissa. Etelä-Pohjanmaan liitto muodostaa oman näkemyksensä tulevaisuuden kehityskulusta näiden strategiaprosessien yhteydessä.

Skenaariotyö on toteutettu Etelä-Pohjanmaan liiton AIKO-rahoitteisessa Etelä-Pohjanmaan vaihtoehtoiset tulevaisuudet -hankkeessa. Skenaa¬riotyön on toteuttanut Capful Oy.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät