25 C
Alajärvi
tiistai 28.5.2024
MAINOS
MAINOS

Yleisötilaisuuksien rajoitustiedot ennenaikaisia

24.8.klo 14.14:
STM on hetki sitten twiitannut:
STM:n ohjauskirjeessä aluehallintovirastoille @AVItwiittaa oli valitettava kirjoitusvirhe. Linjaus kokoontumisrajoituksiin ei ole muuttunut, 500 henkilöä on edelleen rajana, ei 50. Nolla oli pudonnut pois. Olemme pahoillamme, korjaamme asiaa parhaillaan. #korona

Alla oleva uutinen on Aluehallintovirastolta samalta päivältä, ennen ministeriön twiittiä:

MAINOS

Syyskuussa voi järjestää enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Yli 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen mukaisesti.

Rajoitusten kiristäminen on välttämätöntä, koska Suomen epidemiologinen tilanne on muuttunut epäsuotuisaan suuntaan ja todetut COVID-19-tapaukset ovat lisääntyneet elokuun aikana.

Aluehallintovirastot ovat tehneet tänään 24.8 tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 1.–30.9.2020 välisenä
aikana.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sillä edellytyksellä, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5. antaman koronavirustartuntojen ehkäisemisohjeen mukaisesti.

Ohjeessa kehotetaan mm. huolehtimaan hygieniasta tarkasti ja ylläpitämään 1–2 metrin pituiset turvavälit henkilöiden välillä tarvittaessa henkilömäärää rajaamalla.

Aluehallintovirastojen 24.8.2020 antamat määräykset ovat voimassa 1.9.–30.9. ja ne on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona.

Epidemiologinen arvio ja ennuste antoivat aiemmin mahdollisuuden lieventää yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärärajoituksia.

Elokuun loppuun asti voimassa oleva rajoitus edellyttää koronavirustartuntojen
ehkäisemisohjeen noudattamista silloin, kun tapahtuman yleisömäärä on yli
500 henkilöä.

Suomen epidemiologinen tilanne on kuitenkin muuttunut epäsuotuisaan suuntaan ja todetut COVID-19-tapaukset ovat lisääntyneet elokuun aikana.

Yleisötilaisuudelle tai yleiselle kokoukselle ei aseteta enimmäisosallistujarajaa. Yli 50 henkilön yleisötilaisuuden tai yleisen kokouksen järjestäjän velvollisuutena on huolehtia siitä, että tilaisuus
pystytään järjestämään osallistujille turvallisella tavalla

Jotta edellytyksenä oleva THL:n ja OKM:n ohjeen noudattaminen olisi tosiasiassa mahdollista, tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa tehtävä esimerkiksi tilaisuutta koskevia eriyttämisjärjestelyjä, joiden avulla yleisö voidaan jakaa erillisiin yleisölle tarkoitettuihin alueisiin.

Jokaiselle erillisalueelle voi olla tarpeen järjestää omat tai käyttöporrastetut kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta.

Henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä altistuneiden määrää voidaan vähentää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustartunta.

Jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot voivat joutua muuttamaan syyskuuta koskevia rajoituspäätöksiään.

Aluehallintovirastot korostavat jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät