-3.9 C
Alajärvi
sunnuntai 21.4.2024
MAINOS

Soinissa käyttöön maksuton varhaiskasvatus osana uutta ”Muuta meille Soiniin” –kampanjaa

Soinin kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Soinissa otetaan käyttöön maksuton varhaiskasvatus soinilaisille lapsille 1.1.2021 alkaen.

Maksuttomuuden edellytyksenä on, että lähihuoltaja on kirjoilla Soinissa 31.12.2020 ja jatkossa aina 31.12. seuraavan vuoden maksun osalta. Talousarvio 2021 tehdään huomioiden tämä päätös.

MAINOS

Maksuttoman varhaiskasvatuksen toteutukseen käytetään Kuusiolinna Terveys Oy:n osakkeista saatua tuloa, joka tällä hetkellä näkyy taseen ylijäämässä. Jatkossa varhaiskasvatuksen maksuttomuutta voidaan kattaa mm. tuulivoimaloista saatavilla kiinteistöverotuloilla.

Maksuton varhaiskasvatus on osa Soinin kunnan elinvoimatoimia ja ”Muuta meille Soiniin” -kampanjaa. Soinin kunta haluaa tukea soinilaisia perheitä ja kannustaa miettimään Soinia asuinpaikkakuntana. Osaltaan maksuton varhaiskasvatus helpottaa yritysten työvoiman saatavuutta.

Soinin kunta hoitaa maksuttoman varhaiskasvatuksen omilla varoillaan. Maksuton varhaiskasvatus koskee kaikkia varhaiskasvatusikäisiä soinilaisia lapsia ja päätös olisi toistaiseksi voimassa oleva.

”Muuta meille Soiniin” -kampanjaan liittyen vuokrattavista ja myytävistä asunnoista voi ilmoittaa Soinin kunnan verkkosivuilla, jonne tiedot kootaan.

Lausuntoja, määrärahamuutoksia ja muuta

Kunnanhallitus antoi lausuntonsa soteuudistuksesta. Soinille tärkeitä asioita on mm. lähipalvelujen saatavuus ja yksityisten palvelujen käyttö.

Kuusiokuntien soteulkoistus on valmisteltu 2015. Kunnan näkemys on, että tätä ulkoistusta ei voida tulkinta sote-maakunnan toimintavallan rajoittamisen tarkoituksessa laadituksi. Uudistus heikentää kunnan verotulokertymän kasvua ja investointikykyä. Myös sote-maakunnan toimintaan siirtyvät tukipalvelut joudutaan arvioimaan uudelleen.

Kunnanhallitus antoi lausunnon myös Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaavan ympäristövaikutusten arviontiselostuksesta. Kunnanhallitus pitää myönteisenä hanketta kestävän kehityksen mukaisen energiatalouden edistämiseksi sekä uusiutuvan energian tuottamiseksi.

Tuulivoimahankkeessa tulee kiinnittää erityistä huomiota voimaloiden sijoitteluun ja negatiivisten ympäristövaikutusten mahdollisimman huolelliseen minimointiin.

Soinin kunta toivoo voimalakohtaista lisätarkastelua, jonka perusteella pystyttäisiin tehokkaasti vähentämään tuulivoimahankkeen negatiivisia kokonaisvaikutuksia alueen erityisiin luonto- ja ympäristöarvoihin sekä ihmisten terveyteen ja toimintaan.

Valtuustolle esitetään määrärahoja Kuudestaan ry:n kuntarahaosuuksiin vuosille 2021-27. Vuosittainen määräraha 13500 euroa. Tukkitien rakentaminen vaatii lisärahoitusta 57000 euroa (lisäliittymiä, lisäalueen asfaltointia, louhintaa). Kevyen liikenteen väylän rahoitus jakautuu myös ensi vuodelle, koska asfaltointi siirtyy myöhemmäksi.

Myös vesijohto esitetään siirrettäväksi pois kevyen liikenteen väylän alta. Kokonaiskustannus noussee n. 330000 euroon.

Valtuustolle esitetään, että Soinin 130-vuotisjuhlarahaston sääntöjä tarkistetaan niin, että rahastosta voidaan myöntää varoja erilaisiin kunnan kehittymistä ja viihtyisyyttä lisääviin kohteisiin.

Lisäksi esitetään, että vuodelle 2021 varataan rahastosta 10000 euroa Herttualan tontin kehittämiseen. Herttualan tontin kehittäminen nousi esiin useassa ”Soinilaisen kesäkisan” ideassa ja tontin kehittäminen koetaan tärkeäksi toimenpiteeksi. Rahaston pääoma tällä hetkellä on n. 16100 euroa.

Yhdelle asunnon ostajalle myönnettiin asunnon ostajan tukea 4000 euroa. Tänä vuonna on asunnon tukia myönnetty tähän mennessä yhteensä n. 22000 euroa.

Soinin Sisu ry on hakemassa rahoitusta keskusurheilukentän peruskorjaukseen. Hyväksyttiin alueen vuokraus Soinin Sisu ry:lle. Myöhemmin tulee päätettäväksi peruskorjauksen kuntaraha.

Grilliyrittäjä on irtisanonut Liikekeskuksessa olevat tilat. Toiminnan jatkajaa etsitään.

Erämaan Elämyskeskus Oy:n asioihin liittyen kunnanhallitus merkitsi tiedokseen hallinto-oikeuden päätöksen, jolla on jätetty tutkimatta päätös koskien rinnetoiminnan irtisanomista.

Yritykselle on 1.9. lähetetty kehotus alueen luovuttamisesta kunnalle 15.9. mennessä. Aluetta ei ole kuitenkaan luovutettu ja kunta on jättänyt 21.9. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudelle häätöä koskevan haastehakemuksen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät