Osayleiskaavan laadinta etenee Alajärvellä

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven keskustan ja lähiympäristön uutta osayleiskaavaa, joka korvaisi 1980- ja 1990 -luvulta peräisin olevat kaavat, on valmisteltu jo vuodesta 2014 lukien. Eri syistä muutoinkin hidas prosessi on pitkittynyt, mutta nyt alkaa olla valoa jo näkyvissä ja maalikin häämöttää tulevaisuudessa.

Osayleiskaavoituksen tarkoituksena on ohjata keskustan ja lähiympäristön tulevaisuuden asemakaavoitusta mm. asumisen, liikenteen, viheralueiden sekä teollisuuden ja palveluiden osalta.

MAINOS

Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho kertoo, että Alajärven rantavyöhykkeellä kaava laaditaan siten, että sen perusteella voidaan myöntää rakennusluvat asemakaava-alueen ulkopuolisille rantarakennuspaikoille. Yleensä rantakilometrille voi mahduttaa noin 7-8 rakennuspaikkaa.

Kaavakonsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy.

Kaavoitusta varten kuntalaisia ja virkamiehiä eri sektoreilta on osallistettu hallintokuntakyselyllä ja asukaskyselyllä ja pidetty neuvotteluita viranomaisten kanssa.

Kaavaa varten on lisäksi valmisteltu useita selvityksiä muun muassa rantarakentamisen mitoitusselvitys, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, muinaismuistoselvitys, luontoselvitys, kaupallinen selvitys, liikenne- ja meluselvitys sekä hulevesiselvitys.

Selvitysten maastotyöt on tehty ja raportoinnit valmistuvat loppuvuoden aikana. – Liikenneselvityksen täydentämiseksi on vielä alkamassa kaksiviikkoinen liikennelaskenta teollisuusalueelle meneviltä teiltä.

– Laskennasta saadaan tietoa Tupasaaren teollisuusalueen uuden valtatieliittymän suunnitteluun, Haapa-aho kertoo ja sanoo, että laskenta alkaa ensi viikolla ja se kestää kaksi viikkoa.

– ELY-keskus on pitänyt uutta liittymää mahdollisena, mutta liittymän tarkan sijainnin määrittelemiseksi joudutaan vielä tarkastelemaan vaihtoehtoisia paikkoja liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Parhaillaan uuden osayleiskaavan kaavaluonnoksen valmistelu on käynnissä. Alustavaa kaavaluonnosta käsitellään kaupungin asettamassa kaavoituksen ohjausryhmässä joulukuussa, kun tarvittavat selvitysraportit ja liikennelaskentatiedot ovat käytettävissä ja huomioituna.

– Tammikuussa on tarkoitus saada kaavaluonnos hallinnolliseen käsittelyyn tekniseen lautakuntaan ja nähtäville. Kaavaluonnos valmisteluasiakirjoineen asetetaan nähtäville 30 päiväksi, jonka aikana pyydetään viranomaislausunnot sekä on mahdollista esittää mielipiteitä.


Valkealammelle valmistuu marraskuun loppuun mennessä wc-tilat. Rakennus on tällä hetkellä kalusteita ja portaita vaille valmis.

– Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana toteutetaan yleisötilaisuus helmikuun puolenvälin tienoilla. Luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja lausuntojen jälkeen kaavasuunnitelmaa tarkistetaan kaavaehdotukseksi, joka asetetaan hallinnollisen käsittelyn kautta nähtäville syksyyn 2021 mennessä. Tuolloin viranomaisilta pyydetään jälleen lausunnot ja kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia.

Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava 2035 tavoittelee terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön luomista alueen asukkaille, sekä yritystoiminnan mahdollistamista ja laajentamista.

Anne aloitti toimistossa

Teknisessä toimistossa on uutena toimistosihteerinä aloittanut Anne Matokangas, joka valittiin tehtävään Pirjo Rintalan jäädessä eläkkeelle.

Aikaisemmin Anne on työskennellyt pitkään Honkarakenteella, itse asiassa aivan samassa rakennuksessa kuin missä hän nyt työskentelee. Honkarakenteella hän oli toimistosihteerinä 18 vuoden ajan. Tässä välissä hän on työskennellyt myös Mäkelä Alulla ja Järvinetillä.

Muuta uutta teknisestä toimistosta kuuluu Valkealammen hiihtokeskuksen WC-tilojen osalta. Valkealammelle valmistuu marraskuun loppuun mennessä wc-tilat. Rakennus on tällä hetkellä kalusteita ja portaita vaille valmis.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliLappajärven paloasemalle uusi säiliöauto
Seuraava artikkeli11 uutta tartuntaa Lehtimäellä