MAINOS

Vimpeli tähtää ylijäämäiseen talousarvioon

Vimpelin kunnan talousarvio vuodelle 2021 on laadittu ylijäämäiseksi. Vuoden 2020 ennustetulla ylijäämällä saadaan osa vanhasta alijäämästä katettua.

Vimpelin kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 talousarvion, joka osoittaa 650018 euron ylijäämää 972605 euron poistojen jälkeen.

Vuosikate on 1622623 euroa ylijäämäinen, kun se vuoden 2020 talousarviossa oli muutosten jälkeen 984814 euroa ja vuoden 2019 tilinpäätöksessä 214249 euroa alijäämäinen.

MAINOS

Toimintatuotot ovat vuonna 2021 yhteensä 3,759 miljoonaa euroa, joka on vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 1,7 prosenttia pienempi (53 179e). Vähennystä on arvioitu tulevan vuokratuotoissa.

Toimintakulut ovat vuonna 2021 yhteensä 21,4 miljoonaa. Laskua kuluvan vuoden talousarvioon on 0,58 prosenttia (123 933 e).

Toimintakate vuonna 2021 on 17,65 miljoonaa ja vuosikate 1,6.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2021 yhteensä 10385000 euroa. Tilinpäätökseen vuodelta 2020 verotulot ennusteen mukaan laskevat 4,4 prosenttia. Osa laskusta selittyy kiinteistöverotuksen eriaikaisesta valmistumisesta verovelvollisilla.

Vuonna 2021 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän kuntaliiton antaman tiedon mukaan 8924821 euroa, nousua vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden n. 20 prosenttia. Nousu selittyy sekä ikärakennetekijän ja sairastavuusindeksin tuomasta laskennallisesta noususta.

Asukasluvun laskiessa siihen perustuvat valtionosuutta vähentävät tekijät laskevat. Pandemian aiheuttamaa lisää valtionosuuteen sisältyy vajaa 30000 euroa.

Vuoden 2021 suurin yksittäinen investointi on intervalliosaston peruskorjaus ja laajennus. Vuonna 2020 on aloitettu liikuntahallin peruskorjaus; pääosa hankkeesta ajoittuu vuosille 2021-2022.

Osa alijäämästä katetuksi

Kunnan taseessa oli tilinpäätöksen 2019 jälkeen alijäämää 1406743,43 euroa. Vuoden 2020 tilinpäätösennusteen mukaan kunnan vuoden 2020 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen.

Talousarvio vuodelle 2021 on laadittu ylijäämäiseksi. Vuoden 2020 ennustetulla ylijäämällä saadaan osa alijäämästä katettua.

Maailmanlaajuisen covid-19 -epidemian vaikutuksesta vuoden 2020 verotulot eivät toteudu suunnitellusti; vastaavasti valtionosuuteen tulee vuodelle 2020 kirjattavaksi pandemiasta johtuvaa valtionosuuden lisäystä.

Lisäksi kunta sai hakemuksesta harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 390000 euroa vuodelle 2020. Korotus perustui kunnan vuoden 2018 alhaiseen verotulokertymään ja vuoden 2019 poikkeuksellisen suuriin erikoissairaanhoidon menoihin.

Kunnanvaltuuston vuosina 2019 ja 2020 tekemien päätösten vaikutuksesta kunnan talous tasapainottunee suunnitelmakaudella, mikäli verotulot toteutuvat veroennustekehikon sekä Kuntaliiton arvioiman valtionosuuslaskelman mukaisina. Korona-pandemia tuottaa ennustettavuuteen merkittävää haastetta.

Kunnanhallitus esittää talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Exit mobile version