0.5 C
Alajärvi
maanantai 04.3.2024
MAINOS

Ylikylän koulurakennus vaihtoi omistajaa

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti maanantai-illan kokouksessaan, että kaupunki myy noin 1,69 hehtaarin suuruisen määräalan rakennuksineen kaupungin omistamasta Tietolaari-tilasta 6000 euron kauppahinnalla.

Kyseessä on Ylikylän koulu ja sen tontti, joka on ollut nettihuutokaupassa 21.8.-6.11. Myyntikohteen osalta sivustolla käytiin 6 572 kertaa, 81 käyttäjää seurasi kohdetta ja kohteesta tuli 17 tarjousta. Eri tarjoajia oli kuusi kappaletta.

MAINOS

Korkein tarjous kohteesta oli 6000 euroa. Ostaja on maksanut kohteesta varausmaksuna 1000 euroa, joka hyvitetään kohteesta lähetettävästä laskusta.

Valtuusto hyväksyi, että Vimpelin kunta yhteistyönä Alajärven kaupungin kanssa suunnittelee talousvesiverkon Luoma-aholta Vimpelin Ruukinmäelle.

Suunnittelukustannuksista vastaa Vimpelin kunta. Lisäksi Vimpelin kunta hakee ELY-keskukselta suunnitteluun avustusta.

Yhdysjohdolla on mahdollisuus kummastakin kunnasta avustaa tarvittaessa kriisitilanteissa toista kuntaa vedenhankinnassa.

Päätettiin, että Alajärven kaupunki myöntää TT Botnia Oy:lle sijoitettua vapaata omaa pääomaa (SVOP) 25110 euroa ja lyhytaikaista kassalainaa 82643 euroa ja hyväksyi, että lyhytaikainen kassalaina muutetaan osakaslainaksi kuntalain muutoksen voimaantulon jälkeen. Samalla kumottiin aiempi päätös omavelkaisen takauksen antamisesta.

Päätöksen taustalla on työterveyshuollon palveluita koskeva yhtiöittämisvelvoite.

Valtuusto päätti myydä noin 6750 neliön suuruisen määräalan Jukantupa-nimisestä tilasta Alajärven kaupungin Alajärven rekisterikylässä 6750 euron kauppahinnalla yrityksen piha-alueeksi.

Hyväksyttiin tilusvaihtosopimus Mäntykangas ja Hautala -tilojen välillä tilusvaihtosopimuksen mukaisin ehdoin. Kyse on siitä, että Peräläntiellä sijaitsevan Lehtimäen keskusvaraston aita on osittain tilan Hautala puolella.

Alueella on suoritettu maastokäynti ja tilanteen ratkaisemiseksi on päädytty esittämään tilusvaihtoa, jossa kaupunki luovuttaa noin 860 neliön alueen Mäntykangas-nimisestä tilasta ja Hautala-tilan omistaja luovuttaa noin 500 neliön alueen.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin elintarvikehankintapäätökset ajalle 1.11.2020–31.10.2022 merkittiin tiedoksi.

Alajärven kaupungin tilintarkastusyhteisö päätettiin kilpailuttaa tilikausille 2021-2023 ja kilpailutukseen sisällytetään option käyttömahdollisuus tilikausille 2024-2026.

Kuntalain mukaan tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Sidonnaisuusrekisterin valvonnassa 30.10.2020 tilanteen mukaan useista kehotuksista huolimatta sidonnaisuusrekisteristä puuttui edelleen muutamia ilmoituksia.

Tarkastuslautakunta saattoi sidonnaisuusrekisteristä tulostetun raportin ja sidonnaisuusrekisterin valvontatilanteen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Aloitteita toiminnan puolesta

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi valtuustoaloitteita.
Keskustan valtuustoryhmä teki aloitteen nuorisokeskuksesta. Aloitteessa esitetään, että kaupunki kutsuu kokoon kaikki Alajärvellä nuorisotyötä tekevät tahot ja että yhdessä selvitetään mahdollisia uusia esteettömiä tiloja, joissa halukkaat voisivat toimi yhteistyössä toimintaa järjestäen.

Keskustan valtuustoryhmän toinen aloite koski vanhus- ja vammaisneuvoston ehdotusten käsittelyä.

Aloitteessa esitetään, että vanhus- ja vammaisneuvoston ehdotukset tulisi käsitellä kaupungin päättävissä elimissä siedettävässä ajassa, sekä antaa niille palaute esityksistä.

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän aloite koski Alajärven kaupungin palveluita täydentävien yhteisöjen ja yritysten huomioimista.

Aloitteessa esitetään, että kaupungin pitäisi vuosittain nostaa esiin vähinään yksi toimija, joka omalla toiminnallaan elävöittää ja täydentää kaupungin palvelutarjontaa, sekä huomioida toimija asiaan kuuluvalla tavalla.

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä esitti myös 20000 euron suuruista määrärahaa vuoden 2021 talousarvioon paloaseman ja Sairaalatien kiinteistöjen kuntotarkastuksiin ja tulevan käyttötarkoituksen ja eri tilatarpeiden kartoitukseen.

Aloitteessa visioidaan, että yhdessä nuorisotoimen, kansalaisopiston, musiikkiopiston sekä muiden yhteisöjen ja vapaehtoisten voimin tiloihin luodaan toimintaa, jossa nuoret valvotusti voisivat huoltaa esimerkiksi eri menopelejään, mopoja, moottoripyöriä, autojaan ja järjestää kerhotoimintaa näiden toimintojen ympärille. Bänditoiminta tarvitsee myös lisää tiloja.

Samoin tietokoneilla käytävän harrastustoiminnan ympärille on joissain kunnissa muodostunut nuorisoa vetävää kerhotyylistä kokoontumista.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät