-2.1 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Alajärven seurakunnan talousarvioon varattiin rahat kirkon ja tapulin ulkomaalaukseen

Alajärven kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuun kokouksessaan seurakunnan ensi vuoden talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosille 2021-2023.

Talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu eri työalojen ja toimintaryhmien esitysten pohjalta kirkkoneuvoston antaman ohjeistuksen mukaisesti nollaprosentin kasvulla.

MAINOS

Henkilöstö- ja kiinteistökulut on arvioitu taloustoimistossa. Lisäksi on huomioitu Kirkkohallituksen ohjeet.

Kirkollisverojen perusteena on kirkkovaltuuston päättämä kirkollisveroprosentti, joka on Alajärven seurakunnassa 1,75. Alajärven seurakunnan kirkkoon kuuluvuusaste oli 2019 85,4 prosenttia.

Tällä hetkellä Alajärven seurakunnan kirkollisverotilitykset ovat noin 2,1 prosenttia enemmän viime vuoden lokakuun lopun tilanteeseen verrattuna.

Verotulokertymäksi vuodelle 2021 on arvioitu 1920000 euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on 1730000 euroa ja valtionrahoituksen 190000 euroa.

Toimintatuottojen arvioidaan pysyvän vuonna 2021 vuoden 2020 talousarvion tasolla. Vuonna 2020 koronaviruspandemian vuoksi jäädään budjetoidusta etenkin myyntituottojen osalta, sillä tilaisuuksia on jouduttu rajoittamaan.

Toimintakulujen on arvioitu laskevan vuonna 2021 noin 1,8 prosenttia vuoden 2020 talousarviosta. Käyttötalousosassa suurimman menoerän aiheuttavat henkilöstökulut, joiden osuus toimintamenoista on noin 62,1 prosenttia.

Talousarvion mukainen vuoden 2021 toimintakate on -1613025 euroa.

Verotulojen ja -kulujen, kirkon rahastomaksujen sekä rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate jää plussalle 174475 euroa. Poistojen arvioidaan vuonna 2021 olevan yhteensä 160053 euroa, poistoeron vähennys 11695 euroa, jonka jälkeen tilikauden tulos näyttää 26117 euroa ylijäämää.

Investointiosaan on kirjattu Alajärven kirkon ja tapulin ulkomaalaus 200000 euroa sekä kirkon sähkölämmitysjärjestelmän peruskorjaus 60000 euroa. Lisäksi vuosikorjauksiin on varattu määrärahoja.

Asian käsittelyn yhteydessä kirkkovaltuustossa Antti-Kalle Levijoki esitti, että investointeihin lisätään 20000 euroa kirkon alueen valokuituyhteyden rakentamiseen sekä striimaukseen tarvittavien välineistön hankkimiseen. Asiasta käytiin keskustelua, mutta Levijoen esitys ei saanut kannatusta.

Sen sijaan valtuusto antoi kirkkoneuvostolle tehtäväksi kyseisen asian valmistelun normaalin käytännön mukaan seuraavaan kirkkoneuvostoon ja sitä kautta kirkkovaltuustolle lisämäärärahana vuoden 2021 talousarvioon.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät