12.6 C
Alajärvi
keskiviikko 27.9.2023
spot_img
MAINOS
Alajärven Optiikan syyshulinat-mainos

Alajärvellä alkaa koulutus hoiva-avustajan tehtäviin

Alajärvellä alkaa maaliskuussa Sedun järjestämänä hoiva-avustajakoulutus, jonka toivotaan tuovan helpotusta alueen työvoimavajeeseen, sillä hoiva-avustajat voidaan jatkossa laskea mukaan henkilöstömitoitukseen. Koulutus antaa valmiudet avustaviin hoitoalan tehtäviin.

Valmistuneet eivät voi kuitenkaan toimia yksin vuorossa tai vastata lääkityksestä.

Koulutukseen haku on juuri meneillään ja se kestää 7.2. saakka. Koulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille. Lisäksi koulutukseen voi hakeutua suorahakijana Sedun nettisivujen kautta, jos TE-toimiston hakukriteerit eivät täyty.

MAINOS

Koulutukseen valitaan vähintään 12 opiskelijaa, Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen, jotka järjestetään keskiviikkona 17.2. Alajärvellä.

Opiskelu on päätoimista opiskelua. Opetuksettomia jaksoja ovat: heinäkuussa yhtäjaksoinen 20 päivää, viikot 9 ja 42, sekä joulu.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (lähihoitaja), jotka yhteensä muodostavat 60 osaamispisteen laajuisen kokonaisuuden.

Tutkinnon osat ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp).

Hoiva-avustaja työskentelee hoitajan työparina välittömän asiakastyön avustavissa työtehtävissä. Työtehtävät liittyvät asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen: peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen, ulkoilu ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Hoiva-avustajan työtehtävissä toimivan on kyettävä työryhmän jäsenenä ohjaamaan ja avustamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtimaan hänen hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan.

Toiminta asiakkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa edellyttää hyvää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoa. Työ edellyttää myös oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta sekä riittävää suomenkielentaitoa. Opinnot eivät sisällä lääkehoidon osa-alueita.

Opintoihin sisältyy teoriatunteja, opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, mm. ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta, sekä hoitotaitojen harjoittelua. Tutkinnon edellyttämä ammattitaito osoitetaan näytöillä (2 kpl), jotka suoritetaan työpaikoilla.

Opiskelu on päätoimista, ja se kestää keskimäärin joulukuuhun 2021. Opintojen kesto on yksilöllinen, joten henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti opiskeluaika voi olla lyhyempi tai pidempi.

Koulutuksen suorittaneena työllisyystilanne on hyvä, jolloin on mahdollisuus työllistyä mm. ikääntyneiden palveluasumisen yksikköön, tehostettuun asumispalveluyksikköön, muistiyksikköön, päivätoimintaan, hyvinvointikeskukseen, sekä palvelutaloon tai -keskukseen. Työpaikka voi löytyä myös yksityisen sektorin työnantajalta.

Monet hoiva-avustajaksi opiskelijat pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojen ohessa. Lisäksi työnantajat solmivat opiskelijoiden kanssa oppisopimuksia kesäksi tai tutkinnon osaan tai opinnot loppuun.

Hoiva-avustajan työhön tähtäävä koulutus antaa lisäksi hyvän pohjan jatkaa opintoja lähihoitajaksi.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät