Soinin valtuutetuille rautaisannos sotehanke-tietoutta

Mainos[adrotate banner="3"]

Soinin kunnanvaltuusto sai kokouksensa yhteydessä rautaisannoksen tietoa käynnissä olevista sotehankkeista.

Tulevaisuuden Sote-keskushankkeen Tytti Luoto selvitteli uutta hyvinvointialuerakennetta, jonka on tavoitteena tulla voimaan 1.1.2023. Tällä hetkellä soteuudistus on eduskunnan valiokuntakäsittelyssä ja viimeistään kesäkuussa eduskunnan hyväksyttävänä.

MAINOS

Aluevaalit on tarkoitus järjestää vuoden 2022 alussa ja niiden toimikausi alkaa 1.3.2022.

Luoto totesi tavoitteeksi tasalaatuiset, yhdenvertaiset ja toimivat palvelut kaikkialla. Hankkeella kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja, jotta niiden saatavuus paranee ja koko maakunnassa käytetään yhteisiä toimintamalleja. Maakunnassa on nyt yhdeksän erilaista organisaatiota palveluja järjestämässä.

Sote -rakenneuudistushankkeen Carita Liljamo totesi yhdeksi haasteeksi rahoituksen riittävyyden. Uudistus leikkaa tulevasta Etelä-Pohjanmaan rahoituksen kasvun tarpeesta puolet. Maakunnassa pitääkin täydentää sairastavuusraportointia ja varmistaa, että sosiaalihuollon palvelutarpeen laskenta vastaa todellista tilannetta.

Ratkaisut, joilla hyvinvointialueen talouden perusteita vahvistetaan, ovat muun muassa integroitu palvelurakenne, joka luo perustan alueen yhteiselle toiminnalle. Hyvinvointialueen palveluverkon on tavoite toteuttaa tätä uutta palvelurakennetta.

Alustusten jälkeen Soinin kunnanvaltuutetut kyselivät muun muassa siitä, mistä tekijät kaikkiin kotiin vietäviin palveluihin saadaan? Myös se huoletti, onko perinteinen palvelu turvattu tarjonnan painottuessa yhä enemmän sähköiseen puoleen.

Soinilaisia arvatenkin mietitytti myös se, mikä on Kuusiolinnan tulevaisuus uudistuksessa? Tämänhetkisiin palveluihin ollaan varsin tyytyväisiä, ne pelaavat hyvin ja kustannustehokkaasti.

Epäilyä on, että ilman Kuusiolinnaa palvelut reuna-alueilla eivät pelaa yhtä hyvin. Vastauksia asiaan ei kuitenkaan vielä ole olemassa, vaan niitä odotetaan kevään kuluessa.

Valtuuston päätöksiä

Kokouksessaan kunnanvaltuusto hyväksyi kuluvan vuoden talousarvioon varattavaksi 4000 euroa asiointiliikenteen ainakin osittaiseksi palauttamiseksi ainakin Jokivarsi-Vuorenmaa suunnalle.

Asiointiliikenne lopetettiin vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä Jokivarsi-Vuorenmaa suunnalta ja Hautakylä-Kukko suunnalta vähäisen käytön vuoksi. Nyt näyttää siltä, että asiointikuljetukseen on tarvetta.

Taina Mäkelälle ja Antti Piipposelle myönnettiin ero keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja varajäsenyydestä ja heidän tilalleen nimettiin Satu Laitila ja Petri Piipponen. Aiemmin varajäsenenä olleen Laitilan tilalle valittiin Sirpa Haukilehto.

Hermanninlenkki -hankkeelle perustettiin uusi kustannuspaikka vuoden 2021 talousarvioon ja varattiin sinne menona 9543,65 euroa ja vastaava summa merkitään tulona. Kunnan osuus katetaan toteuman mukaan liikuntapuolelta sekä teknisestä toimesta.

Lasten ja nuorten lukemaan innostaminen nykyaikaisin keinoin -hankeelle perustettiin uusi kustannuspaikka vuoden 2021 talousarvioon ja varattiin sinne menona 22500 euroa ja tulona valtionavustusta 18000 euroa, sekä kunnan omaa rahaa 4500 euroa kirjaston kustannuspaikalta.

Valtuusto päätti ilmoittaa Soinin Vuokratalot Oy:lle, että kunta pitää hyvänä järjestelynä myös Kukkoparven rivitalokohteen myyntiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Soinin kunta omistajana vastaa jäljelle jäävästä tappiosta, enintään 50409,56 euroa. Lainoista on mahdollista saada valtiokonttorilta anteeksi 60 prosenttia.

Kuluvan vuoden talousarvioon varataan 50500 euroa, jolla hoidetaan Soinin Vuokratalot Oy:n Kukkoparven myynteihin liittyvät lainajärjestelyt.

Vuonna 2022 Soinin kunta ei enää osallistu Soinin Vuokratalot Oy:n normaalin toiminnan avustamiseen, mikä tähän saakka on ollut 50000 euroa per vuosi. Osallistuminen mahdollisiin peruskorjauksiin päätetään erikseen.

Soinin kunnan ja Terho Korpelan välillä laadittu kauppakirja Kukkorinne -nimisestä tilasta hyväksyttiin. Kiinteistön pinta-ala on 1,813 hehtaaria ja kauppasumma 4800 euroa.

Päätettiin myydä kolme omakotitalotonttia Pihlaanmäen asuntoalueelta yhdelle ostajalle. Valtuusto on määritellyt tonttihinnaksi viisi euroa neliö. Ostaja olisi valmis maksamaan kolmesta tontista täyden hinnan. Tontin pinta-ala olisi noin 5100 neliötä, eli hinta 25500 euroa. Lisäksi vesiliittymä 2000 ja jätevesiliittymä 2500. Lisätonteilta näistä peritään puolet normaalista liittymähinnasta.

Päätöstä edelsi keskustelu mm. rakennettavan talon sijoittamisesta tontille puheenjohtaja Mikko Källin muistuttaessa, että kaavaa pitää kunnioittaa. Valtuutettu Veijo Jousmäki taas ei nähnyt ongelmaksi esimerkiksi kahden tontin rajalle rakentamista.

Lokerotien asuntojen kunnostukseen varattiin lisää määrärahaa 70000 euroa, josta 50000 euroa on palkkojen siirtoa käyttöpuolelta. Lokerotien B ja C talojen kunnostus on päätetty tehdä kunnan omana työnä. Kyseessä on kahdeksan asuntoa.

MAINOS
Edellinen artikkeliJälleen kuusi uutta tartuntaa
Seuraava artikkeliEnsimmäinen nimitys SeAMKin Tenure track -ohjelmassa – Sanna Joensuu-Salo tutkijayliopettajaksi