13.8 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Uudempi rakennettu kulttuuriympäristö on inventoitu – arvokkaita kohteita Alajärveltä Soiniin, Vimpeliin ja Lappajärvelle

Etelä-Pohjanmaan rakennetun kulttuuriympäristön inventointikokonaisuus on täydentynyt. Juuri valmistuneessa selvityksessä on inventoitu maakunnan uudemmat, vuosina 1930-1999 rakennetut kulttuuriympäristökohteet.

Selvitys täydentää Etelä-Pohjanmaan liiton yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa laatimaa maakunnallista inventointia rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Tässä yhteydessä inventoidut rakennetut kulttuuriympäristökohteet oli rakennettu pääosin ennen vuotta 1930.

MAINOS

Nyt valmistuneessa selvityksessä inventoitiin kaikista Etelä-Pohjanmaan kunnista sellaiset modernin rakennusperinnön kohteet ja alueet, jotka arvioitiin potentiaalisesti maakunnallisesti arvokkaiksi.

Tavoitteena oli tuottaa ajantasainen ja yhtenäinen tietopohja Etelä-Pohjanmaan uudemmasta rakennusperinnöstä.

Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennusperinnön ominaispiirteiksi selvityksessä arvioidaan muun muassa omakotitalojen runsas määrä verrattuna kerrostalorakentamiseen, kaupunkimaisen rakennuskulttuurin nuoruus sekä harvinaisen suuri määrä seurantaloja ja pienyritystiloja. Myös Alvar Aallon vaikutus tunnistetaan eri puolilla maakuntaa.

Etelä-Pohjanmaan liiton tilaaman selvityksen on toteuttanut Saatsi Arkkitehdit oy. Arvotustyön lopputuloksena syntyi ehdotus maakunnallisesti arvokkaista kohteista.

Alajärveltä tällaisiksi kohteiksi esitetään Alajärven keskustan Makasiinikangasta, Paavolan koulua, Hirsikankaan hautausmaata, Kurejokilaaksoa, Koskenvarren kansakoulua ja Mäkelän kauppaa, entistä kunnalliskoti Kuusiniemeä, Ylikylän entistä kansakoulua, Menkijärven vanhaa sotilastietä ja Oravan kylätonttia sekä Pynttärinniemen ja Talbackanniemen kulttuuriympäristöjä.

Alajärven Lehtimäeltä maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi esitetään Lehtimäen vanhaa keskustaa, Keski-Sunia, Lehtimäenkylän ja Livonkylän kulttuuriympäristöä, Pinniäisten pirttiä ympäristöineen sekä Rantakankaan, Länsikylän ja Rannankylän kouluja.

Lappajärveltä esitetään Nissintien ja Maneesintien liikerakennuksia, Lappajärven kivikoulua, Lappajärven kunnanvirastoa, Kivitippua, Halkosaaren tanssilavaa ympäristöineen, Hyytisentien asutusta ja vanhaa käräjätupaa ja Itäkylää, Ämnesmäkeä, Kuoppalan koulua, Karvalanraittia, Kustaa Vilkunan kesäpaikkaa, kärnän kylää ja kulttuurimaisemaa, Tarvolan kylää ja Övermarkin taloja.

Soinista arvokkaiksi kohteiksi esitetään kirkonkylää, Pahankalantien asutusta ja Vahtilan puromyllyä, Puutietä, Vehun myllyä ja pihapiiriä, Vehun vanhaa kansakoulua, Vehun rukoushuonetta sekä Keisalan, Laasalan, Kukonkylän ja Parviaisen koulua ja Kolun entistä koulua.

Vimpelistä listalle esitetään Hallapuron kulttuuriympäristöä, Strangarin myllyä ja koskimaisemaa, Suksitien asutusta ympäristöineen, Sääksjärven kylää, Warpulaa ja Järviseudun sairaalaa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät