-2 C
Alajärvi
keskiviikko 28.2.2024
MAINOS

Vaaleissa monta aihetta kuntien pääteemoiksi

Kuntien veto- ja pitovoima, työpaikat, talous ja eri-ikäisten kuntalaisten tarpeet noussevat kesäkuisten kuntavaalien teemoiksi Alajärvellä, Lappajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä.

Tällaista viestiä välittävät neljän järviseutulaiskunnan kolmen suurimman valtuustoryhmän kunnallisjärjestöjen tai paikallisyhdistysten puheenjohtajat tai ryhmien avainhenkilöt.

MAINOS

Heiltä kysyttiin, että mitkä kolme aihetta uskotaan tulevien kuntavaalien tärkeimmäksi teemaksi omalla paikkakunnalla. Kysely suunnattiin neljän kunnan kolmea suurinta valtuustoryhmää edustavan kunnallisjärjestön, paikallisosaston tai vastaavan puheenjohtajille.

Kunnanvaltuustot päättävät ihmisten arkeen merkittävästi vaikuttavista asioista. Kuva Vimpelin kunnanvaltuuston kokouksesta syksyllä 2019.

Kuntavaalien ehdokashakemusten jättöpäivä on toukokuun neljäs.

Kotimaassa ennakkoäänestys alkaa 26. toukokuuta ja päättyy kesäkuun kahdeksantena. Vaalipäivä on 13.6. ja valtuustot aloittavat työskentelynsä elokuun ensimmäisenä päivänä.

Koulutusyhteistyötä ja työpaikkoja

Keskustan Lappajärven kunnallisjärjestössä puheenjohtajana toimiva Hannu Kuoppala uskoo, että Lappajärven kolmeksi tärkeimmäksi kuntavaalien teemaksi noussevat kunnan talouden tasapainottaminen ja sopeuttaminen, lukion ja toisen asteen koulutuksen kehittäminen yhteistyössä naapurikuntien kanssa sekä elinkeinoelämän ja matkailun kehittäminen.

Viime vuosi meni plussalle, mutta sitten tuli korona. Menot ja tulot saatava niin, ettei tulos mene miinukselle. Tuloja on löydyttävä lisää ja menoja saatava pienemmäksi.

Soinissa perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Hilkka Raitanen arvelee oman kuntansa tärkeimmiksi teemoiksi kunnan palvelujen säilymisen, työpaikat ja työväen sekä kunnan talouden eli veroprosentin ja tuulivoimapuistojen rakentamisen.

Kunnan palveluista Raitanen nostaa esiin lähinnä terveyspalvelut, koulut ja päivähoidon.

Työpaikat ja -väki määrittävät pitkälti kunnan asukasmäärän säilymisen ja jopa kasvamisen. Tästä taas seuraa, että asuntoja tarvitaan.

Vetoa ja pitoa

Vasemmistoliiton Vimpelin paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Eija Rannanpää uskoo Vimpelissä puheenaiheeksi nousevan asukasluvun pienenemisen, kunnan vanhasta rakennuskannasta aiheutuvat ongelmat ja koronasta kunnille kertyvät kulut.

Kunnassa on harkittava ja päätettävä, kannattaako vanhoja rakennuksia korjata vai rakennetaanko uusia vai keskitetäänkö koulut, kirjasto ja päiväkoti yhteen isoon keskukseen.

Vimpelin kunta on tehtävä houkuttavaksi asunpaikaksi muuttajille. Lapsiperheiden tarpeisiin sopiviin asuntoihin tulee investoida. Teollisuus ja sosiaali- ja terveyssektori tarvitsee työntekijöitä.
– On rekrytoitava maahanmuuttajia, joille toimivan kotouttamissuunnitelman myötä saamme työntekijöitä tarpeisiimme.

Terveydenhuollon, päivähoidon ja koulujen lähipalveluiden säilyminen kaikkine kouluasteineen sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat keskustan kunnallisjärjestöä Alajärvellä johtavan Sari Palmun mielestä keskustelunaiheeksi nousevia vaaliteemoja.

Myös alueen veto- ja pitovoima on säilytettävä ja pidettävä huolta, että on työpaikkoja ja myös markkinoitava etätyömahdollisuuksia.

Osayleiskaavaa valmisteltaessa ja siitä päätettäessä pitää huolehtia, että yksityisten maanomistajien oikeuksia ei tulla rikkomaan. Kaavan pitää olla mahdollistava, ei rajoittava.

Taloutta ja elinvoimaa

Haloo Vimpelin Matti Latvala toteaa puolestaan, että Vimpelissä vaaliteemaan mennään tulos edellä, sillä kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Samanaikaisesti pitäisi pystyä asukaskehityksen negatiivinen kierre katkaistua.

Terveet tilat kuuluvat Latvalan mielestä tärkeäksi kuntavaaliteemaksi. Löydöksiä on eri paikoista: miten tämä tilanne onnistutaan taklaamaan?

Soinin suurimman valtuustoryhmän, keskustan, kunnallisjärjestön puheenjohtaja Antti Laakso uskoo maaseudun elinvoimaisuuden pysymisen ja elinkeinoelämän vireyden olevan yksi kunnan äänioikeutettuja kiinnostavista keskustelunaiheista.

Myös terveyspalveluiden saatavuus on kuntalaisille tärkeää – etenkin heille, jotka muutenkin käyttävät eniten kuntapalveluita. Hän nostaa esiin myös nuorten toimintaympäristön.

Mikä kiinnostaa nuoria, että heidät saataisiin jäämään meidän alueellemme?

Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Kangastie uskoo keskusten ja lähiympäristön osayleiskaavan aiheuttavan keskustelua Alajärvellä. Samoin sote- ja maakuntauudistus tuo myös keskustelua.

Muuttovirran kääntäminen positiiviseksi sekä koulutuspaikkojen säilymisen pitäisi ainakin olla keskustelun aiheena, hän pohtii.

Yhteistyötä tarvitaan

Kristillisdemokraattien paikallisosaston puheenjohtaja Erkki Mustikkamaa uskoo, että Lappajärven kapeneva veropohja ja velkaantuminen, vähäiset työpaikat ja tuulivoima puhuttavat kuntalaisia.

Tuulivoima-asia kiehuu myös kovana. Hän kritisoi tyyliä, jolla asia tuotiin esille ja sitä, että asiaa on ajettu jääräpäisesti.

Tuulivoimaloita ajetaan likelle ihmisasutusta.

Kesäkuussa valittavien kunnanvaltuustojen työsarka alkaa elokuussa.

Juho Savola, keskustan Vimpelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja, listaa tärkeimmiksi vaaliteemoiksi lapset ja nuoret, paluumuuton ja kolmannen sektorin toimijat, jotka ovat saaneet hankkeisiinsa talkooväkeä Vimpelistä ja muualtakin.

Nuorisotila Montun ovet ovat olleet kiinni korona-aikana ja harrastukset tauolla ja on tarve nuorten kokoontumispaikalle. Kun ajatellaan 15–30 vuoden päähän, ovat nykyiset alakoulu- ja yläkoulu- sekä lukioikäiset Savolan mukaan hyvin tärkeitä Vimpelille.

Suurin osa lähialueen kunnista on muuttotappiokuntia: markkinointia, yhteismarkkinointia ja yhteistyötä tarvitaan. Ollaan pieniä pitäjiä, mutta pienellä alueella on hyvin paljon harrastusmahdollisuuksia: Lappajärvi, Lakis, uimahalli, jäähalli.

Yhteistyötä pitäisi muutenkin tehdä yli kuntarajojen ja saada käännettyä muuttotappio muuttovoitoksi.

Palveluita ja harrastuksia

Alajärven Kokoomus ry:n puheenjohtaja Jukka Joensuu kertoo, miten monia kuntalaisia arveluttaa arkielämän lähipalveluiden säilyminen ja saatavuus tulevaisuudessa.

Haluamme Alajärvelle lisää työpaikkoja ja yrityksiä. Vain vahva yrittäminen takaa sen, että kuntatalous on kunnossa ja tämän ansiosta voidaan tarjota palveluita ja pitää hyvää huolta kuntalaisista.

Lapsiperheiden palveluiden parantaminen ja monipuolistaminen on Joensuun listalla kolmantena: kunnan tulee tukea lapsiperheitä uusilla innovatiivisilla tavoilla. Muista tämän jutun kyselyyn vastanneista poiketen Joensuu nostaa esiin myös koulukiusaamisen, johon on saatava nollatoleranssi.

Kristillisdemokraattien Marja-Leena Rinne sanoo Soinin tärkeimpien teemojen liittyvän soteen, työllisyyteen ja uusiin asukkaisiin. Soten valmistelu on kesken ja asia tulisi saada maaliin.

Paikkakunnalle pitäisi saada uusia yrityksiä ja sen myötä työllisyys paranisi. Soini on lapsiystävällinen kunta ja sitä pitäisi markkinoida, että saisimme uusia asukkaita ja perheitä kuntaan. Soinissa on maksuton varhaiskasvatus ja pienet ryhmäkoot kouluissa.

Arvi Kangastie, Lappajärven Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja, uskoo työllisyyden, kaava-asioiden ja liikuntahallin nousevan oman kuntansa tärkeimmiksi vaaliteemoiksi.

Jollakin konstilla pitäisi saada työpaikkoja Lappajärvelle – tukemalla ja tuomalla teollisuutta ja liiketoimintaa. Keskusta- ja rantakaavat pitäisi saada nopeasti käsittelyyn. Kunnan pitäisi tuoda esille, mitä Lappajärveltä löytyy.

Lappajärvelle on suunnitteilla liikuntahalli, ja sitä Kangastie pitää hyvänä asiana. Hajallaan olevien tilojen keskittäminen parantaa kulttuurin ja liikunnan harrastusmahdollisuuksia.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät