Kantatie 68 saa uutta päällystettä Lehtimäen ja Ähtärinrannan välille

Mainos[adrotate banner="3"]
Kesän 2021 päällystyskohteet.

Pohjalaismaakuntien tiestöllä alkavat päällystys- ja tiemerkintätyöt toukokuussa ja ne jatkuvat aina lokakuulle asti. Maanteitä päällystetään yhteensä tänä vuonna noin 222 kilometriä ja kevyenliikenteenväyliä noin viisi kilometriä.

Lisäksi joissakin kohteissa tehdään myös tierakenteen ja kuivatuksen parantamista, mikä pidentää päällysteen elinkaarta. Tiemerkintätöitä tehdään päällystyskohteilla, minkä lisäksi kuluneita merkintöjä korjataan eri puolilla tiestöämme.

MAINOS

Maanteiden päällysteisiin ja tiemerkintöihin on alueellamme käytettävissä vuonna 2021 yhteensä noin 16 miljoonaa euroa sekä päällysteiden paikkauksiin noin 2,6 miljoonaa euroa.

– Vuonna 2020 päällysteisiin oli käytettävissä merkittävästi enemmän rahaa, sillä meillä oli käytössämme lisärahoitusta ja alhainen bitumihinta tehosti lisärahoituksen vaikuttavuutta, kertoo johtava tienpidon asiantuntija Marko Kantanen ELY-keskuksesta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualue toimii kolmen pohjalaismaakunnan alueella. Maantieverkon pituus on alueellamme yhteensä 8625 kilometriä, josta päällystettyjä teitä on 6024 kilometriä. Päällystetyistä teistä huonokuntoisia on noin 850 kilometriä.

Alueeltamme merkittävin päällystyskohde vuonna 2021 on kantatiellä 68 väli Ähtärinranta–Aro, noin kymmenen kilometrin matkalla Ähtäristä Lehtimäen suuntaan.

Tänä kesänä tiestön päällystyskohteet hoitaa kaksi urakoitsijaa. Alueemme pohjoisosassa päällystää Asfalttikallio Oy ja eteläisen alueen päällystystöistä sekä koko alueen paikkaustöistä vastaa Peab Industri Oy. Lisäksi tiemerkinnät alueella hoitaa Hot Mix Oy Finland.

Maanteiden päällysteiden paikkaukset lisääntyvät ja menetelmät kehittyvät

Päällysteiden paikkaaminen maanteillä on lisääntynyt ja paikkausmenetelmät ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Paikkaamisen osuus päällysteiden ylläpidon kustannuksista on merkittävä.

Päällysteen paikkaamisen yleisenä tavoitteena on pitää tien pinta liikenteen kannalta tyydyttävässä kunnossa ja samalla siirtää uudelleen päällystäminen myöhempään ajankohtaan. Yleisperiaatteena on, että vauriot kannattaa korjata ajoissa niiden ollessa vielä pieniä.

Maanteiden päällysteiden paikkaustoimintaan sisältyy ura- ja reikäpaikkaukset. Laajamittainen ennakoiva reikäpaikkaustoiminta on aloitettu alueellamme maaliskuun alussa ja urapaikkaustyöt käynnistyvät toukokuussa. Lisäksi maanteiden päällysteiden yksittäisiä vaurioita korjataan läpi vuoden.

Edeltävä talvi kohteli päällystettyä tieverkkoa aiempia vuosia helläkätisemmin, kun jatkuvia jäätymis-sulamisvaiheita ei ollut. Tästä huolimatta päällyste on monin paikoin elinkaarensa päässä, joten paikkaustoiminta tulee jatkumaan läpi vuoden.

Osalla tieverkosta päällysteen kunto on niin heikko, ettei niitä kannata laajamittaisesti paikata. Tällöin tielle joudutaan asettamaan päällysteen kunnosta varoittavat liikennemerkit ja tarvittaessa alennettu nopeusrajoitus.

Teiden kohtalona on joko odottaa vuoroaan uusintapäällystykselle tai muuttaminen sorapintaiseksi tieksi. Kyseisillä teillä paikataan liikennettä vaarantavat ja ajomukavuutta oleellisesti haittaavat päällystevauriot.

MAINOS
Edellinen artikkeliKoronatilanne maakunnassa rauhallinen
Seuraava artikkeliHautakylä mukana Kulttuurihyvinvointia etänä -hankkeen pilotissa