ELY-keskus sai kansalaisadressin Evijärven vedenpinnan pikaiseksi nostamiseksi

Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle on toimitettu vetoomus Evijärven vedenpinnan pikaiseksi nostamiseksi. Kyseisen kansalaisadressin on allekirjoittanut 439 rannanomistajaa tai muuta Evijärven virkistyskäyttäjää.

Vedenpinnan nostoa ovat toivoneet myös Evijärven vesialueiden osakaskunnat ja paikallisen vesiensuojeluhankkeen ohjausryhmä omilla kirjeillään.

MAINOS

ELY-keskus on hakenut viime vuoden joulukuussa aluehallintovirastolta lupamuutosta Evijärven säännöstelylupaan Evijärven kunnan aloitteesta. Hakemuksessa esitetyssä lupamuutoksessa säännösten ylä- ja alarajoja sekä ns. tavoitevyöhykkeen ylä- ja alarajoja nostetaan kymmenen senttiä.

ELY-keskus on pyytänyt aluehallintovirastolta kiireellistä käsittelyä. Aluehallintovirastosta saadun tiedon mukaan päätös asiasta saadaan aikaisintaan syksyllä.

Evijärven vedenpinnan noston on arvioitu aiheutuvan viljelijöille noin 250000 euron haitat. Evijärven kunta ja ELY-keskus ovat sitoutuneet maksamaan hankkeesta aiheutuvat korvaukset puoliksi.

Evijärveä säännöstellään tällä hetkellä edelleen Lappa- ja Evijärven yhteisen nykyisin voimassa olevan vuonna 1995 lainvoimaiseksi tulleen säännöstelyluvan mukaisesti. Luvanhaltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, joka hoitaa Evijärven säännöstelyä.

Evijärven vedenpinta nostetaan heti, kun säännöstelyn muutokselle on saatu uusi lainvoimainen lupapäätös. Aikaisemmin vedenpintaa ei voida nostaa, sillä ELY-keskus on saanut yhteydenottoja myös siitä, että Evijärven vedenpinta on nykyisinkin liian korkealla.

ELY-keskus pyrkii pitämään Evijärven vedenpintaa tänä kesänä mahdollisimman lähellä nykyisen tavoitevyöhykkeen mukaista ylärajaa eli tasoa +61,75 m. Jos kesästä tulee vähäsateinen ja lämmin, niin järven pinta saattaa kuitenkin laskea alemmas, sillä haihtuminen lämpiminä kesäpäivinä on lähes sentin luokka vuorokaudessa.

MAINOS
Edellinen artikkeliValkealampi pyöräsuunnistuksen MM-kisanäyttämöksi – polut kiehtovat myös kuntoilijoita
Seuraava artikkeliLaumalenkiltä rutiinia ja rentoutta muiden koirien kohtaamiseen