Alajärven kaupungin elinkeinoneuvottelukunta on kokoontunut sata kertaa

Mainos[adrotate banner="3"]
Elinkeinoneuvottelukunta vieraili Ruukki Constructionilla 22.4.2010.

Torstaina 20. toukokuuta 2021 tuli Alajärven elinkeinoneuvottelukunnalla täyteen 100. kokouskerta.

Kaupunginhallitus nimesi alaisuuteensa kuuluvan toimikunnan kokouksessaan 1.2.1993 ja ensimmäinen kokous pidettiin 17.3.1993.

Ensimmäinen kokous

MAINOS

Elinkeinokunnan ensimmäinen kokouspaikka oli silloin vielä melko uuden, kaupunginkirjaston luentosali. Paikalla oli yhdeksän jäsentä ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yrittäjäneuvoksen arvonimen myöhemmin saavuttanut Erkki Lähelmä ja muistion laatijaksi elinkeinoasimies Jouko Etula.

Kaupunki nimesi toimikuntaan edustajikseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Raimo Hosionahon, kaupunginhallituksen puheenjohtajan Anneli Korpelan, kaupunginjohtaja Kalevi Moision, elinkeinoasiamies Jouko Etulan ja maaseutuasiamies Jukka Kuoppalan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa vastaavan koostumuksen nimeämisen yrittäjien keskuudesta Alajärven Yrittäjät ry:n tehtäväksi.

Yrittäjät nimesivät keskuudestaan neljä henkilöä, Sakari Joensuun, Arto Korkea-ahon, Erkki Lähelmän ja Mirja Männikön. Yhden paikan yrittäjät luovuttivat Alajärven Maataloustuottajat ry:lle, josta nimetyksi tuli Jussi Keski-Sikkilä.

Kaksituntisessa aloituskokouksessa sovittiin, että jatkossa kokousten puheenjohtajuus vuorottelee yrittäjien ja kaupungin kesken.

Merkittävä osa ajasta käytettiin puheenjohtajan tahtotilasta elinkeinoneuvottelukunnan toiminta-ajatuksen hiomiseen, joksi muodostui: ”Alajärven elinkeinoelämän kehittäminen tiedottamisen ja ehdotusten avulla”.

Kiertävän puheenjohtajuuden lisäksi toiseksi toimintaperiaatteeksi sovittiin kokouksissa paneuduttavan vain yhteen olennaiseen asiaan kerrallaan, perustamiskokouksessa asiana oli ”Työttömyys”.

Tekeminen

Elinkeinoneuvottelukunnan alkuperäisistä toimintaperiaatteista kiertävää puheenjohtajuutta on pääsääntöisesti noudatettu aina tähän päivään saakka.

”Alajärven seudun elinkeinostrategia 2013” -ohjelmatyöskentelyyn elinkeinoelämän ja strategiatyöskentelyn asiantuntemusta saatiin liiketaloustieteen professori Marko Järvenpäältä 3.4.2012.

Toiminnan alkuvuosina ”Yhden olennaisen asian” -periaatetta hallitsi pitkälti Alajärven elinkeinostrategioiden ja ohjelmien valmistelu, niiden seuranta ja edellä mainittujen asiakirjojen sisältöjen toteutumisen edistäminen.

Ohjelmatyöskentelyn vähennyttyä on kokouksissa ollut viime aikoina käsiteltävänä useampiakin asioita.
Käsiteltävänä on ollut alkuperäistä toiminta-ajatusta noudattelevasti elinkeinoelämän kehittämiseen ja siihen vaikuttamiseen liittyviä asioita, sekä entistä enemmän myöskin paikkakunnan vetovoimaisuuteen vaikuttavien tekijöihin edistämisessä.

Elinkeinoneuvottelukunta on jalkautunut kokouksissaan usein myös paikan päälle paikkakunnan yrityksiin. Yksi mieleenpainuva ja mieluinen vierailu tehtiin 22.4.2010 Ruukin uuteen paneelitehtaaseen, jossa saatiin kokoustilojen ja kestityksen lisäksi yritysesittely ja mahdollisuus tutustua moderniin villapaneelilinjastoon.

Vuonna 2012 ”Alajärven seudun elinkeinostrategia 2013” -ohjelmatyöskentelyyn elinkeinoelämän ja strategiatyöskentelyn asiantuntemusta saatiin liiketaloustieteen professori Marko Järvenpäältä.

Hänen johdollaan työstettiin kaksi viimeisintä elinkeinostrategiaa, joissa oli mukana myös tavoitteiden seuranta.

Nykytilanne

Voimassa olevan elinkeinoneuvottelukunnan kokoonpano on 13 henkilöä ja kaikille on nimettynä henkilökohtaiset varajäsenet.

Kaupunki on edelleen nimennyt omat jäsenensä ja on antanut edelleen Alajärven Yrittäjien ja Alajärven Maataloustuottajien nimetä omat edustajansa, sekä lisäksi Lehtimäen Yrittäjien ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n saavat valita omat henkilönsä.

Toimikunnan kokoonkutsujana on kaupunginjohtaja Vesa Koivunen ja muistion laatijana JPYP:n edustaja Jouko Etula. Vallitsevan tilanteen vuoksi 100. kerran juhlakokous jouduttiin pitämään etäkokouksena, tavoitteeksi asetettiin kuitenkin merkkitapahtuman juhlistaminen myöhemmin.

Etänä toteutettuun kokoukseen osallistui 9 jäsentä ja käsiteltävinä asioina oli mm. tulevan kesän tapahtumat, Alajärven kesälehti sekä Ilmianna kaveri -kampanja.

Sen lisäksi, että elinkeinoneuvottelukunnan toimintaa on arvostettu paikallisten yritysjäsenten keskuudessa, on se saanut myönteisyyttä maakunnan yrittäjäpiireissä.

Toimikunnan kokoonpano kaupungin ja yrittäjien edustajista, lähes 30 vuotta katkeamattomana jatkunut toiminta sekä ryhmän ohjelmatyöskentely ovat asioita, jotka ovat saaneet myönteistä huomiota ja kyselyjä.

Lopuksi

– Aikoinaan on oltu aikaa edellä ja luotu erinomainen toimintamalli alueen yrittäjien ja kaupungin kesken. Maailma on muuttunut paljon alkuajoista, mutta elinkeinoneuvottelukunta on myös muuttunut aina ajan henkeen ja haasteisiin sopivaksi, sanoo kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

– Tätä toimintaa on hyvä jatkaa edelleen yhteistyössä kaupungin ja yrittäjien kanssa.

– Tiedän, että muutamiin suomalaisiin kuntiin on perustettu vastaavanlainen elinkeinoneuvottelukunta kuin Alajärvellä. Haluan kiittää Alajärven yrittäjiä sekä Jouko Etulaa ja Jukka Kuoppalaa, jotka ovat olleet toiminnassa mukana koko ajan. Yhdessä tuumin pärjäämme Alajärvellä jatkossakin.

 

 

MAINOS
Edellinen artikkeliSeinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuneita
Seuraava artikkeliMaakunnan kaikki viime viikon koronatapaukset lähtöisin ulkomailta