MAINOS

Ohjattua nuorisotoimintaa moposuorien sijaan

Liikenneturva tähdentää, että nuorille mopoilijoille olisi hyvä suunnata ohjattua toimintaa, jossa liikenneturvallisuus huomioidaan erikseen. Niin kutsutuilla moposuorilla tämä ei toteudu.

Moposuorilla tarkoitetaan kaupungin, kunnan tai muun toimijan mopoilulle osoittamia alueita, joissa vapaa temppuilu ajoneuvoilla on sallittu. Mopoilijoiden lisäksi moposuorilla voidaan tavata myös esimerkiksi moottoripyörillä tai nelipyöräisillä ajavia. Liikenneturvan suunnittelija Toni Vuoristo näkee moposuorissa monia ongelmia.

MAINOS

– Ottamatta kantaa moposuorien vastuu- ja laillisuuskysymyksiin, ohjaamattoman rata-ajon turvallisuusvaikutukset ovat kyseenalaisia. Toiminta moposuorilla on temppuilua, kuten keulimista ja kumin polttoa, ei varsinaisesti liikenteessä tarvittavia taitoja.

– Vapaan moposuoran sijaan nuorisotoiminnan tulisi olla ohjattua, jotta nuoria pääsee kohtaamaan myös liikenteeseen liittyvien asenteiden ja liikkumisen turvallisuuden teemoista, Vuoristo esittää.

Asenne ratkaisee, eivät taidot

Liikenneturva ei vastusta mopoilua, ajoharjoittelua tai ratatoimintaa. On kuitenkin huomattava, että ajotaitojen harjoitteleminen tai korkea ajoneuvon hallintataito eivät kategorisesti tarkoita parempaa liikenneturvallisuutta.

– Kyse on viime kädessä kuljettajan asenteesta ja motiiveista. Jos kuljettaja on motivoitunut ajamaan turvallisesti, hän pärjää vähäisemmilläkin teknisillä taidoilla.

– Jos liikenteeseen lähdetään ottamaan riskejä ja hakemaan adrenaliiniauvoa, ohjaamaton ajoharjoittelu voi osalla vain lisätä pökköä pesään, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

Helposti radalla opitaan vain ajamaan kovaa.

– Ajatus siitä, että radalla puretut paineet ja irroitteluhalu olisi poissa liikenteestä, ei kestä lähempää tarkastelua. Kuljettajan paineet ja riskikäyttäytyminen eivät jää rataympäristöön, vaan ovat siellä, missä kuljettajakin.

– Samalla tottumus radalle tarkoitettuun riskikäyttäytymiseen leviää liikenteen puolelle, kun nuoren polte saada huomioarvoa oppimillaan taidoilla on suuri, Heiskanen taustoittaa.

Ohjatussa mopoilutoiminnassa kohdataan nuoria

Mopoilu voi olla nuorelle yksi keino harrastaa ja tavata kavereita, erityisesti seuduilla, joissa välimatkat ovat pitkät. Mopoilijoille on haluttu osoittaa paikkoja harrastaa.

Se, että halutaan temppuilupaikka, ei kuitenkaan riitä perusteluksi perustaa moposuora. Kun nuorille mietitään toimintaa, tulisi siihen liittää myös ohjaava elementti.

– Moposuorien ongelmallisuus ei tarkoita sitä, ettei mitään mopotoimintaa voi järjestää, päinvastoin. Kiinnostus nuorta ja nuoren kulkupeliä kohtaan toimii usein hyvänä starttina liikennettä koskeviin teemoihin, kuten asenteisiin ja virittämisen ehkäisyyn.

– Tavoitteena tulee olla se, että nuorelle pystytään antamaan hyvä liikennekäyttäytymisen malli ja tukea häntä turvallisten toimintatapojen opettelussa. Jos ajoharjoittelua järjestetään, sen tulee olla ohjattua ja mietittyä, Vuoristo korostaa.

Liikenneturvan vinkit mopotoiminnan järjestämiseen

Mopo on monen nuoren ensimmäinen moottoriajoneuvo. Turvallinen mopoilu luo tukevan perustan nuoren liikkumistaidoille.

Tuo ohjatussa toiminnassa esille myös turvallisuusnäkökulmia ja esimerkiksi mopon virittämiseen liittyviä riskejä.

Sisällytä ohjaukseen mopon käsittelyn lisäksi myös asiaa turvavarusteista, tarkkaavaisuudesta, asenteista, ryhmäpaineesta ja päihteiden käytöstä.

Muista, että näyttely- ja rata-ajoneuvot eivät välttämättä ole tieliikennekelpoisia, jolloin niillä ei ole asiaa liikenteeseen.

Ole kiinnostunut nuoren harrastuksesta ja liikkumisesta. Osoita, että aikuisen kanssa voi jutella eri asioista.

MAINOS
Exit mobile version