Aluehallintovirasto ei jatka kokoontumisrajoituksia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei jatka alueensa kokoontumisrajoituksia nyt voimassa olevien rajoitusten päätyttyä.

Aluehallintovirasto katsoo, että kokoontumisrajoitusten jatkaminen ei ole välttämätöntä, sillä alueen terveydenhuollon kantokyky ei ole tällä hetkellä vaarassa, ja tartuntaketjut ovat pääosin jäljitettävissä.

MAINOS

Rokotuskattavuuden tulisi edelleen nousta, jotta uusilta epidemian pahenemisvaiheilta ja rajoitustoimenpiteiltä jatkossa vältyttäisiin.

Tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia on jatkossa edelleen noudatettava myös yleisötapahtumissa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on edelleen epidemian leviämisvaiheessa, mutta sairaanhoitopiirin arvion mukaan alueen tilanne on mennyt parempaan suuntaan ja rokotukset ovat edenneet.

Sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan hyvin, mutta joukkoaltistumiset ovat ruuhkauttaneet tartunnanjäljitystä.

Aluehallintoviraston aiempi päätös alueen kokoontumisrajoituksesta on voimassa 9.9. saakka.

Aluehallintovirasto on arvioinut rajoitusten välttämättömyyttä huomioiden alueensa sairaanhoitopiirien ajankohtaisen epidemiologisen tilanteen ja katsoo, että kokoontumisrajoitusten jatkaminen nyt voimassa olevien rajoitusten päättyessä ei ole tartuntatautilaissa tarkoitetulla tavalla välttämätöntä.

Kunnat voivat kuitenkin antaa tartuntatautilain mukaisia rajoituspäätöksiä omalla alueellaan.

Kunnat tiedottavat alueensa mahdollisista kokoontumisrajoituksista mm. verkkosivuillaan. Lisäksi kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat antaa erilaisia tapahtumia ja kokoontumisia koskevia suosituksia alueillaan.

MAINOS
Exit mobile version