24.7 C
Alajärvi
maanantai 27.5.2024
MAINOS

Erillishaku Seinäjoen ammattikorkeakouluun alkaa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeakouluopintonsa keskeyttäneille mahdollisuuden suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakorkeakoulututkintonsa loppuun hakemalla opiskelijaksi uudessa erillishaussa. Erillishaku alkaa maanantaina 11. lokakuuta ja päättyy perjantaina 22. lokakuuta kello 15.

Erillishaku on tarkoitettu SeAMKin entisille opiskelijoille, jotka ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan ennen 1.8.2015 sekä myös toisten korkeakoulujen entisille opiskelijoille. Hakijoilta edellytetään riittävää määrää suoritettuja opintopisteitä suhteessa tutkinnon laajuuteen. Esimerkiksi AMK-tutkinnon laajuuden ollessa 210 opintopistettä hakijalta edellytetään vähintään 160 opintopistettä hakukohteeseen soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja joko SeAMKissa tai toisessa suomalaisessa korkeakoulussa. Ylemmissä AMK-tutkinnoissa 60 opintopisteen tutkintoon vaaditaan vähintään 30 opintopistettä ja 90 opintopisteen tutkintoon vähintään 60 opintopistettä suoritettuja opintoja. Hakukelpoisuuskriteerit on avattu tarkemmin erillishaun hakusivulla.

MAINOS

Valmistuminen on merkityksellinen etappi

Ammattikorkeakouluopintojen keskeyttäneiden määrä on valtakunnallisesti laskenut tasaisesti vuodesta 2005 lähtien. Tilastokeskuksen tuoreimman julkaisun mukaan ammattikorkeakoulututkinnon keskeytti 7,5 prosenttia opiskelijoista lukuvuonna 2018–2019. Tuolle noin seitsemän prosentin tasolle keskeyttäneiden määrä näyttää vakiintuneen.

SeAMKin rehtori Jaakko Hallila kannustaa tarttumaan erillishaun tuomaan joustavaan mahdollisuuteen. Opintojen saattaminen valmiiksi voi olla tärkeä etappi henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja urakehityksen kannalta, mutta sillä on merkitystä myös yhteiskunnallisesti. Monilla aloilla koetaan pulaa pätevistä ammattilaisista, ja osaamisen tasoa voidaan koulutuksella nostaa.
– Opinnot voivat jäädä kesken monista erilaisista syistä. Toivottavasti mahdollisimman moni saa tästä sysäyksen palata opintojen pariin. Opiskelijavalinta tehdään aiemmin suoritettujen opintojen sekä hakemukselle ladatun suunnitelman perusteella, ja tuemme valittuja opiskelijoita henkilökohtaisella ohjauksella. Opinnot pääsee aloittamaan nopeasti, Hallila toteaa.

Haku netin kautta

Erillishaun hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa. Haettavana oleva AMK- ja YAMK-tutkintojen koulutustarjonta, valintakriteerit sekä ohjeet hakemiseen löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun erillishaun verkkosivulta, josta on linkitykset Opintopolkuun.

Opiskelijavalinta tehdään aiemmin suoritettujen opintojen sekä hakemukselle ladatun suunnitelman perusteella. Aiemmin suoritetut opinnot tulee olla haettavana olevaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia. Valinnassa otetaan huomioon myös avoimessa AMK tai YAMK:ssa tehdyt opintosuoritukset, mikäli ne voidaan hyväksilukea haettavana olevaan tutkinto-ohjelmaan.

Mikäli hakukohteessa on hyväksyttävissä olevia hakijoita enemmän kuin tarjolla olevia aloituspaikkoja, valintavaiheessa hakijat sijoitetaan paremmuusjärjestykseen hakulomakkeella hakuaikana ilmoitetun aiempien opintojen keskiarvon perusteella. Kaikki tasapisteissä olevat hakijat valitaan. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 5.11. mennessä.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät