Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia ympäristöhankkeisiin

92
Lappajärven pinta oli joulukuussa noin 30 senttiä ajankohdan keskimääräistä korkeammalla.
Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin, vesistökunnostusten ja vesien hoidon toimenpiteiden toteuttamiseen, vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön.

Lisäksi pohjalaismaakunnissa toteutettaviin hankkeisiin voi hakea muita avustuksia, joiden käsittely on keskitetty: kalataloudelliset kunnostukset (Varsinais-Suomen ELY-keskus), ympäristökasvatus- ja -valistushankkeet (Keski-Suomen ELY-keskus), maa- ja metsätalouden vesien hallinnan edistäminen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), haitallisten vieraslajien torjunta (Kainuun ELY-keskus), kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (Etelä-Savon ELY-keskus) sekä Kunta- ja Järjestö-Helmi (Uudenmaan ELY-keskus).

MAINOS

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2022 talousarviossa niihin määrärahat. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito: Avustukset rakennusperinnön hoitoon (ely-keskus.fi).

Saariston ympäristönhoito: Avustukset saariston ympäristönhoitoon (ely-keskus.fi).

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Avustus pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen (ely-keskus.fi). Vesistökunnostukset ja vesienhoidon toimenpiteiden toteuttaminen.

Avustukset vesistö-, vesitalous- ja kalataloushankkeisiin (ely-keskus.fi): Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistäminen avustushaku (ely-keskus.fi).

Avustukset vesistö-, vesitalous- ja kalataloushankkeisiin (ely-keskus.fi): Kalataloudelliset kunnostukset. Haitallisten vieraslajien torjunta. Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallinnan edistämisen avustushaku (ely-keskus.fi).

Kunta- ja Järjestö-Helmi (ely-keskus.fi): Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (viemäriylivuodot). Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen avustushaku (ely-keskus.fi).

Hakemukset on toimitettava viimeistään 30.11. Hakuun suositellaan käytettäväksi sähköistä Aluehallinnon asiointipalvelua. Kaupunkivesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen tarkoitetuissa avustuksissa (viemäriylivuodot) käytetään Etelä-Savon ELY-keskuksen määrittämää menettelyä.

Hakuohjeet ja -lomakkeet sekä lisätietoa avustuksista on ELY-keskuksen verkkopalvelussa.

MAINOS
Priimatassi alusasujen pop-up-myynti Kyyjärven Paletissa