Menkijärven kylätalo kyläyhdistyksen omistukseen

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti myydä yhteensä noin 2000 neliön kokoisen Heinäpelto-nimisen tilan yhden euron kauppahinnalla Menkijärven kyläyhdistys ry:lle.

Kyläyhdistys ry oli jättänyt esityksen Menkijärven kylätalon ja sen tontin ostosta syyskuussa. Kaupungin ja kyläyhdistyksen välillä on aikaisemmin tehty käyttöoikeussopimus kylätalon käytöstä ja hoidosta. Tämä sopimus on päättynyt 22.10.

MAINOS

Valtuutettuja asian osalta huoletti lähinnä se, että tilasta on aiemmin myyty noin 3300 neliön suuruinen määräala, jolle ei ole haettu edelleenkään lainhuutoa eikä sitä ole erotettu tilasta, mutta itse kauppa hyväksyttiin keskustelutta.

Hiiltek Oy on pyytänyt saada ostaa kaupungilta kaksi määräalaa, jotka muodostavat Tielaitoksen vanhan tukikohdan tontin Lehtimäellä.

Valtuusto hyväksyi myös tehdyn kauppakirjaluonnoksen, jolla kaupunki myy Hiiltek Oy:lle noin 7510 neliön määräalan kaupungin omistamasta tilasta Lehonmäki, sekä noin 980 neliön määräalan kaupungin omistamasta tilasta Teollisuusalue, puustoineen.

Valtuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta on antanut sen johdosta suosituksen hankintaosaamisen jatkuvaan kehittämiseen siten, että osaaminen varmistetaan myös niissä yksiköissä, joissa hankintoja tehdään vain harvoin sekä huomion kiinnittäminen sopimusten hallintaan, sopimusvalmisteluun ja valvontaan, reklamointiin ja tiedonkulkuun.

Lisäksi tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja viranomaisen velvollisuuteen edistää yhdenvertaisuutta.

Kaupunginhallitus oli tältä osin päättänyt, että tarve sekä hankintaosaamisen kehittämiseen että sopimusten parempaan hallintaan sisäisten ohjeiden ja koulutusten kehittämisen avulla selvitetään tarkemmin ja kaupungin viranomaistoimintaa ja palveluita koskevan yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen aloitetaan.

Valtuutettu Jaana Koivukoski kiinnitti huomiota siihen, että työhyvinvointikyselyjen tuloksia ja niiden vuoksi tehtyjä toimenpiteitä ei ole tuotu valtuustolle. Hän esitti Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien yhteisenä aloitteena, että kyselyjen tulokset on tuotava valtuustolle tiedoksi. Aloite hyväksyttiin yksimielisesti.

Organisaatiomuutoksia

Henkilöstöhallinnon organisointia koskeva pykälä hyväksyttiin. Alajärven kaupungin henkilöstömäärä on 1146 henkilöä. Sote-uudistuksen myötä se laskee 470 henkilöllä. Tehtävien vähentymisen myötä ja säästöjen aikaansaamiseksi tarvitaan uudelleenorganisointia.

Valtuusto päätti, että työsuojelupäällikön toimi muutetaan viraksi 1.12. lukien. Henkilöstöjohtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Työsuojelupäällikön ja henkilöstöjohtajan virat yhdistetään 1.4. lukien ja työsuojelupäällikkö siirtyy suostumuksensa mukaisesti henkilöstöjohtajan virkaan. Työsuojelupäällikkö täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Henkilöstöjohtajan virka muutetaan 1.1.2023 lukien henkilöstöpäällikön viraksi.

Taloushallinnon organisoinnissa sivistystoimen talouspäällikön virka päätettiin muuttaa sivistystoimen 60 % ja teknisen toimen 40 % yhteiseksi talouspäällikön viraksi 1.7. lukien. Perusturvan vs. talouspäällikkö (teknisen palvelupäällikkö) täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja hänet siirretään suostumuksensa mukaisesti ko. virkaan. Teknisen toimen palvelupäällikön virkajärjestelyt päätetään erikseen.

Lapuantie 129 b-c paritalo päätettiin laittaa myyntiin. Kiinteistölle ei ole tarvetta kaupungin omaan tai vuokrakäyttöön. Valtuutettu Jukka Joensuu tiedusteli, voidaanko myyntipäätökselle laittaa aikaraja, jonka jälkeen rakennuksen saa purkaa, ellei ostajaa ole löytynyt. Raimo Vistbacka taas toivoi, ettei myyntiin uhrattaisi liikaa kustannuksia.

Jukka Kangastie kyseli, mihin se raha on mennyt, joka aikaisemmin oli annettu kiinteistön vuokralaiselle kunnostustoimenpiteisiin? Tekninen johtaja Jouni Hänninen totesi, että jonkin verran kiinteistöä on rahalla kunnostettu ja sanoi, että asia on valvottu kaupungin taholta.

Päätettiin myydä yhteensä noin 4680 neliön kokoiset määräalat Takakytö- ja Yhteishyvä-nimisistä tiloista 19422 euron kauppahinnalla Rusk Ab:lle, joka on vuokrannut Alajärven kaupungilta tontin padelhallin rakentamiseksi.

Iso-Räyringin Kirsinrannan ranta-asemakaava hyväksyttiin. Kaava-alue sijoittuu Alajärven keskustasta kaakkoon Iso-Räyringin pohjoisrannalle. Kaava-alueen pinta-ala on noin 9,5 hehtaaria, rantaviivaa on 660 metriä.

Valtuusto toimitti suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. Suomen Keskusta sai 17 ääntä / vertailuluku 4590, Vasemmistoliitto 1 ääntä / vertailuluku 270, Perussuomalaiset 7 ääntä / vertailuluku 1890, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 1 ääntä / vertailuluku 270, Vihreä liitto 1 ääntä / vertailuluku 270, Ruotsalainen Kansanpuolue 0 ääntä / vertailuluku 0, Suomen Kristillisdemokraatit 2 ääntä / vertailuluku 540 ja Kansallinen Kokoomus 6 ääntä / vertailuluku 1620.

Hyväksyttiin kaupungin hallintosääntö 1.12. lukien pienellä muutoksella.

Päätettiin, että Alajärven kaupunki esittää Vimpelin kunnalle ympäristönsuojelua koskevan ostopalvelusopimuksen päättämisen yhteisestä sopimuksesta 31.3.2022.

Hyväksyttiin laadittu sopimus sivistyslautakunnan alaisten varhaiskasvatuspalveluiden myymisestä Lappajärven kunnalle.

Budjettiylityksiä sivistys- ja perusturvalautakunnalla

Merkittiin tiedoksi Alajärven sivistyslautakunnan vuoden 2021 kolmannen maksuosuuskauden tiedot palveluista ja kustannuksista. Arvion mukaan talousarvio tulee ylittymään 428500 euroa, josta suurimmat ylitykset ovat varhaiskasvatuksessa ja liikuntapalveluissa.

Varattiin talousarvioon 320000 euron lisämääräraha varhaiskasvatukselle. Ylitys kohdistuu erityisesti päiväkotihoidon tuotteen henkilöstökuluihin. Sen syinä ovat mm. varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten väliseen suhdelukuun, päiväkotien enimmäisryhmäkokoon, asiakasmaksuihin ja yksiköiden sijaisjärjestelyihin liittyvät lakimuutokset sekä lisääntyneestä asiakasmäärästä johtuva uuden toimipisteen perustaminen.

Varattiin talousarvioon 130000 euron lisämääräraha liikuntapalveluihin. Uimahallin, monitoimihallin ja pallohallin tulot jäävät talousarviosta noin 160000 euroa. Tämä selittyy sillä, että koronasulkujen takia liikuntapaikkoja jouduttiin sulkemaan.

Merkittiin tiedoksi perusturvalautakunnan tulosraportti 30.9. saakka. Perusturvalautakunnan kokonaisnettomenot olivat 81,9 prosenttia talousarviosta. Laskennallinen toteumaprosentti tulisi olla syyskuun lopussa 75, joten talousarvio tulee ylittymään vuoden loppuun mennessä.

Terveyspalveluissa vastaanotto ja terveyspalveluiden kustannuksia lisäväät käynnissä olevien rokotuksien palkkakustannukset. Ikäihmisten palveluissa palvelujentarve on kasvanut. Sosiaalipalveluissa ovat kustannukset kasvaneet palvelutarpeen kasvusta johtuen.

Valtuusto hyväksyi JärviPohjanmaan perusturvalautakunnan muutokset talousarvioon siten, että terveyspalveluihin lisättiin 300000 euroa, hoito- ja hoivapalveluihin 800000 euroa ja sosiaalipalveluihin 800000 euroa.

Aloitteita

Kokouksen lopussa kuultiin kaksi uutta aloitetta ja Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti kaksi kysymystä seuraavalle kyselytunnille.

Aloitteessaan Kauko Ukonmäki ja Keskustan valtuustoryhmä totesivat, että monissa kaupungin kiinteistöissä on kosteusvaurioita. Asioihin tulisi tarttua nopeasti ja korjaustoimenpiteet suoritettava viipymättä.

Raimo Vistbackan ja Kokoomuksen sekä Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien aloitteessa muistutettiin kaupunkia siitä, neuvottelut dialyysilaitteen saamiseksi Alajärven terveyskeskukseen tulisi aloittaa. Kauhajoen hanke saman asian tiimoilta on jo saatu valmiiksi.

Kyselytunnille tuotiin kysymyksiä Paalijärvi-Teerineva vesiosuuskunnan taannoisessa liittymisessä kaupungin vesijohtoverkkoon sovituista ylimääräisistä investoinneista sekä eräiden viemärihankkeiden, kuten Saukonkylän, investointien siirtymisestä.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliHyvän Mielen Joulupuu Lappajärvellä
Seuraava artikkeliLentopallon mestaruusliigaa Alajärvellä