Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion vain pienin tarkennuksin

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupunginvaltuuston budjettikokoukset ovat perinteisesti olleet pitkiä ja uuvuttavia, mutta nyt oli toinen ääni kellossa. Asioita oli läpikäyty ennen päättävää kokousta ryhmien kesken ja saavutettu lopputulos, joka ei enää kokouksessa kaivannut kuin pari pientä tarkennusta.

Vuoden 2022 talousarvioesityksen tuloslaskelma osoittaa 3,8 miljoonan euron poistojen jälkeen 2,86 miljoonan ylijäämää. Vuosikate on 6,7 miljoonaa ylijäämäinen.

MAINOS

Vuoden 2022 lopussa lainakannan arvioidaan olevan 27,9 miljoonaa euroa, mikä on 2976 euroa per asukas.
Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2022 yhteensä 30,8 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan 3,5 prosenttia vuoden 2021 talousarvioon nähden. Vuonna 2022 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 39 miljoonaa, kasvua vuoden 2021 talousarvioon nähden on 4,2 prosenttia.

Kaupungin taloussuunnitelmavuosien talousarvioista vuosi 2023 on arvioitu ylijäämäiseksi 2,82 miljoonaa, mutta seuraava vuosi 1,6 miljoonaa alijäämäiseksi.

Asian käsittelyn yhteydessä valtuutettu Sampo Latvala esitti kristillisdemokraattien valtuustoryhmän esityksenä, että teknisen toimen yleiset alueet -kohtaan lisätään teksti, jonka mukaan Alajärven tekninen toimi käynnistää neuvottelut ely-keskuksen kanssa tien Vehkalampi–Koivumäki–Karstaperä nro 17719, joka jatkuu Koivumäen risteyksen jälkeen tienä nro 17721, kuntoon saattamisesta sorastamalla tieosuus noin 10 kilometrin matkalta.

Kaupunki sopii kustannusten jaosta elykeskuksen kanssa. Kaupungin osuus käytetään yleisten alueiden vuoden 2022 talousarvioon varatuista käyttömenoista.

Tehty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yksimielisen hyväksynnän sai myös Raimo Vistbackan esitys Pirkkalanlahden kunnostukseen varatun 500000 euron osalta, että jos määräraha alittuu, loppuraha käytetään Alajärven järven ruoppauksen jälkeiseen kunnostukseen ja toimenpiteisiin järven kunnon parantamiseksi.

Muilta osin vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2024 hyväksyttiin muutoksitta.
Muissa asioissa kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi henkilöstöjohtaja Maarit Fräntilän irtisanoutumisilmoituksen. Virkasuhde päättyy 31.3.

Alajärven kaupungin teknisen lautakunnan alaisuuteen päätettiin perustaa kokoaikainen ympäristösuojelusihteerin virka 1.4. lukien. Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva alan korkeakoulututkinto.

Viran perustamisen edellytyksenä on, että Vimpelin kunnanvaltuusto tekee saman sisältöisen päätöksen kuin Alajärven kaupunginvaltuusto 29.11. pidetyssä kokouksessa.

Valtuusto päätti, että kaupunki myy noin 2730 neliön määräalan Hepokatti-nimisestä tilasta 2730 euron kauppahinnalla Koneurakointi M&S Kantonen Ay:lle maanrakennusyrityksen koneiden ja laitteiden pysäköintiin ja säilytykseen. Tässä vaiheessa yrityksellä ei ole rakentamissuunnitelmia tontille, joten rakentamisvelvoitetta ei aseteta kaupan ehtoihin.

Alajärven kirkonseudun asemakaavamuutos ja laajennus Alajärventien ja Soinintien alueilla hyväksyttiin. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kadunpitopäätöksen tekemisen ja alueiden luovuttamisen katualeiksi. Samalla on tarkoitus mahdollistaa uuden kiertoliittymän toteuttamismahdollisuus Alajärventien sekä Teollisuustien ja Hurmeentien risteykseen.

Tekninen lautakunnan tulosraportti ajalta 1.1-30.9. merkittiin tiedoksi. Myönnettiin lisämäärärahaa Pitkäsentien peruskorjaukseen 120000 euroa ja tulot 142143 euroa sekä urheilu- ja ulkoilualueille lisämääräraha 25000 euroa.

Merkittiin tiedoksi sidonnaisuusrekisteristä 17.11. tulostettu raportti sekä tilannekatsaus rekisterin valvonnasta. Alajärven kaupungin luottamushenkilöistä ilmoitusvelvollisia on 50 henkilöä ja viranhaltijoista 11 henkilöä. Ilmoituksen on 17.11. mennessä antanut Alajärven kaupungin tarkastuslautakunnalle tai oman kuntansa tarkastuslautakunnalle 45 luottamushenkilöä ja 11 viranhaltijaa.

Kokouksen lopussa jätettiin kolme valtuustoaloitetta.

Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen toi Jaana Koivukoski järjestöjen toimintaedellytysten varmistamisesta sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että vuoden 2022 aikana Alajärven kaupunki laatii yhdessä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa toimintaperiaatteet järjestöjen tukemisesta, jolla turvataan järjestöjen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa ja määrittelee ne vastuutahot, joille kuuluu Alajärven kaupungissa jatkossa järjestöjen tukeminen.

Keskustan valtuustoryhmän aloitteen toi Sari Palmu, jonka mukaan Alajärven tilaisuuksissa tulee tarjota vain kotimaisista raaka-aineista valmistettuja ruokia.

Keskustan valtuustoryhmän toisen aloitteen toi Aino-Maija Ojala. Aloitteessa esitetään sen selvittämistä, voidaanko olemassa olevista rivitaloista huoneistoja yhdistämällä saada perheasuntoja.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliJärvi-Pohjanmaan koronatilanne rauhallinen – eläkkeellä olevia lääkäreitä ja hoitajia toivotaan rokottajiksi
Seuraava artikkeliHuolet ja murheet eivät lomaile – Lasten ja nuorten puhelin sekä chat päivystävät jouluna