0.8 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Global Scientist Award Finland 2022 kilpailu Järviseudun lukioille

Järviseudun lukiot ovat saaneet kutsun osallistua Global Scientist Award kilpailuun ensimmäisenä Euroopassa.

Global Scientist Award ”Dream Wings” on japanilainen sosiaalinen innovaatio, jonka tarkoituksena on tukea kouluissa tehtävää tutkimuslähtöistä opetusta ja edistää oppilaiden henkilökohtaista lähestymistä tieteeseen ja siitä saataviin tuloksiin.

MAINOS

Miksi juuri Järviseudun lukiot on kutsuttu mukaan?

– Finland Japan Culture and Education sai kutsun Japanissa GSA-toimintaa koordinoivalta Ikeda Gakuenilta järjestää vastaava kilpailu Suomessa jo vuonna 2022. Tämä olisi ensimmäinen alue Euroopassa, kertoo Finland Japan Culture and Education ry:n hallituksen puheenjohtaja, FT Heikki Mäkipää.

– FJCE on jo pidemmän aikaa selvittänyt Lappajärven Geolukiolle tarjottavaa yhteistyökoulua Japanista. Viime vuoden lopulla päätettiin, että tuo yhteistyökoulu on Kagoshiman kaupungissa Kyushun saarella toimiva yksityinen Ikeda Kaguen. Konkreettinen yhteistyö aloitetaan nyt tammikuussa.

Vastaavasti FJCE hankki vuonna 2015 Alajärven ja Vimpelin lukioille yhteistyökoulun Tokiosta, yksityisen Jiyu Gakuen. Yhteistyömuotona on lähinnä vuosittainen 2-4 oppilaan vaihto-ohjelma.

Ensimmäiseen GSA Finland kilpailuun päätettiin yhdessä Ikeda Gakuenin kanssa kutsua Impact Crater Lake – geopark-alueen (Lake District) lukiot.

Alajärven ja Vimpelin lukioilla on ollut jo vuodesta 2014 lähtien yhteistyötä Jiyu Gakuenin kanssa, Evijärven lukio on kemia-painotteinen lukio kiinteässä yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa sekä Lappajärvellä on Suomen ainoa Geolukio, joka aloittaa kiinteän yhteistyön Ikeda Gakuenin kanssa.

GSA Finland 2022 kilpailu

FJCE otti Ikeda Gakuenilta tulleen haasteen vastaan ja nimesi hankkeen Global Scientist Award Finland 2022. – Hanke päätettiin toteuttaa kolmessa eri vaiheessa, eli nyt tässä hakemuksessa on kyse ensimmäisestä pilottikilpailusta, Mäkipää kertoo.

Kilpailu on avoin luonnontieteen aloille, kuten fysiikka, kemia, biologia, maantiede, matematiikka jne. Kaikki esitykset osallistuvat ensin kilpailuun Suomessa ja sen jälkeen heistä parhaat pääsevät mukaan SGA-kilpailuun Japanissa.

Kilpailu toteutetaan siten, että luokassa oppilaat toimivat joko itsenäisesti, parina tai tutkimusryhmänä ja tutkivat sitä, mikä heidän mielestään on mielenkiintoista sekä sisältää jotain uutta ja innovatiivista ottaen huomioon kilpailun luonnontieteelliset alat.

– Mikäli ollaan tieteenalojen rajapinnalla, niin osallistujan kannattaa olla yhteydessä kilpailun organisaatioon (FJCE) ennen ilmoittautumista. Edellä mainitut kriteerit toimivat myös kilpailun voittajaa valittaessa.

Tutkimustulokset esitetään yhden posterin esityksenä niin, että siihen liittyy kymmenen minuutin mittainen suullinen esitys. Esittelijä saa valita tavan esitykselle, mutta posterissa tulee ilmetä tutkimustulokset, niiden sovellettavuus käytäntöön ja työssä käytetyt kirjalliset referenssit.

Poster esitys pidetään raadin edessä. GSA Finland 2022 (Dream Wings) voittajat valitsee raati, joka koostuu Helsingin ja Vaasan yliopiston professoreista, Geoparkin henkilöistä sekä kaikista neljästä Kraatterijärven alueen pormestarista.

Tuomariston puheenjohtajana toimii FJCE. Tuomariston päätös ei ole valituskelpoinen.
Kilpailuun ilmoittaudutaan kouluihin jaettavaa lomaketta käyttäen. Kilpailuaika päättyy 15.5. mennessä.

Dream Wingsin voittajat ja palkinnot

Hankkeita arvioidaan niiden innovatiivisuuden, uusien menetelmien käytön, kaupallistamisen ja toteutettavuuden kriteerein. Hankkeessa syntyneet uudet innovaatiot tai menetelmät pysyvät tekijän oikeutena ja niiden mahdollisesta kaupallistamisesta neuvotellaan erikseen.

Esitysten kaupallistamisen kelpoisuudesta tehdään päätös erillisessä Pitchaus-tapahtumassa, jossa sijoittajien puheenjohtajana toimii Angry Birds-mies Peter Vesterbacka.

FJCE jakaa GSA Finlandin parhaalle esitykselle palkinnon, joka on kahden hengen matka Japaniin. Matkalle lähtevät voittajat osallistuvat Japanissa GSA-kilpailuun ja pitävät esitelmät paikallisissa kilpailuissa syksyllä 2022.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät