Lehtimäki – kotiseutuni II kirjahanke on käynnistynyt

Lehtimäellä on jo pitkän aikaa haaveiltu kotiseutu/historiakirjan kirjoittamisesta, sillä edellisestä julkaisusta on kulunut jo kaksikymmentä vuotta.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on tapahtunut paljon ja nyt kaikkia kirjoittamisesta kiinnostuneita kutsutaan mukaan tekemään uutta ”Lehtimäki-kotiseutuni II” kirjaa.

MAINOS

Työ alkaa kirjahankkeen materiaalin keräyksellä, johon kaikki voivat tuoda oman panoksensa kirjoitusten ja kuvien muodossa. Kirjoitukset voivat olla uusia tai vanhoja asioita, lyhyitä tai pitkiä kertomuksia, muistelmia, henkilökuvauksia, paikallisia lausahduksia, murresanoja, runoja ym.

Mukaan toivotaan kiinnostavia kirjoituksia ja kuvia tapahtumista ja harrastuksista, ihmisistä, luonnosta ja maisemasta. Kirjoittaa voivat kaikki, joilla on jokin yhteys Lehtimäkeen tai lehtimäkeläisiin.

Kirjan kirjoittajaksi/kokoojaksi on lupautunut Pentti Kurunmäki Seinäjoelta.

Kurunmäki toimi Paikallislehtien Liiton johtajana vuodesta 1986 lähtien ja liittojen yhdistyttyä vuonna 1993, Sanomalehtien Liiton paikallislehdistä vastaavana johtajana vuoteen 2005 saakka, jolloin hän jäi tehtävästään eläkkeelle.

Syntyperäisenä lehtimäkeläisenä hänellä on vahva side Lehtimäkeen. Kurunmäki on myös kirjoittanut Lehtimäki – kotiseutuni I kirjan sekä Urheiluseura Jyskeen historian.

Lehtimäki kotiseutuni II kirjan materiaalin keräämistä varten on nimetty ohjausryhmäksi Lehtimäki-seuran johtokunta, jota voidaan täydentää tarpeen mukaan. Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti ja seuraa aineiston keruuta. Pyrimme myös tekemään henkilöhaastatteluja tarvittaessa.

MAINOS
Exit mobile version