MAINOS

Uusi käänne Aapiskujan koulun tilanteessa

Vimpelin kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan tekemään päätökseen, joka koskee Aapiskujan koulun väistötiloja. 0–4 luokkien oppilaille järjestetään väistötilat yhteiskoulun alueelle ensi syyslukukaudesta lähtien kolmeksi vuodeksi.

Virpi Poikelin

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan äänestyksen jälkeen käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan 13.4. tekemään päätökseen ja päätti, että Aapiskujan koulun 0–4 luokkien oppilaille järjestetään väistötilat yhteiskoulun alueelle teknisessä lautakunnassa esillä olleen vaihtoehto 1:n mukaisesti. Lautakunta oli päättänyt, että väistötilat tulevat Rantakylän koululle.

MAINOS

Kunnanhallituksen kokouksen aloittaneessa Lautakuntien päätösten tiedottaminen kunnanhallitukselle -pykälässä Marko Timo (kesk.) esitti, että kunnanhallitus käyttäisi otto-oikeutta teknisen lautakunnan tekemään 19. pykälän päätökseen ja että väistötilat järjestetään yhteiskoulun yhteyteen. Anita Ammesmäki kannatti esitystä. Keskustelun aikana Matti Latvala (Avoimuuden aika) esitti puolestaan, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta samaiseen päätökseen ja palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Susanna Moskajärvi kannatti Latvalan tekemää esitystä.

Seuranneessa äänestyksessä Timon esitys sai taakseen neljä ääntä, Latvalan esitys kolme. Seuraavaksi äänestettiin kunnanjohtajan tekemän pohjaesityksen – eli että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätöksiin – ja Marko Timon esityksen välillä.  Kunnanjohtajan tekemä pohjaesitys ei saanut taakseen yhtään ääntä. Marko Timon esitystä kannattivat kaikki kunnanhallituksen jäsenet. Matti Latvala jätti esitykseen eriävän mielipiteen. Kunnanhallitus päätti, ettei se käytä otto-oikeuttaan muihin teknisen lautakunnan maalis- ja huhtikuussa tekemiin päätöksiin.

Sivistystoimi oli esittänyt tekniselle lautakunnalle toiminnalliset ja kokonaistaloudelliset seikat huomioiden, että kaikki esiopetuksen ja perusopetuksen 1.–4. luokkien oppilaat opiskelisivat yhteiskoulun alueella. Sivistyslautakunta huomioi tekemässään esityksessä muiden muassa, että tässä vaihtoehdossa mahdollistuu henkilöstön yhteiskäyttö ja tuntikehys toteutuu optimaalisesti.

MAINOS
Exit mobile version