Alajärven vuotuinen kaavoituskatsaus on valmis – kaupungin tonttivaranto hyvä

Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho kertoo, että vuosittain julkaistavan kaavoituskatsauksen tavoitteena on helpottaa kaavoitustyön ymmärrettävyyttä kuvin, kaavioin sekä kartoin.
Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven uusi kaavoituskatsaus 2022 on hyväksytty. – Vuosittain julkaistavan kaavoituskatsauksen tavoitteena on ollut helpottaa kaavoitustyön ymmärrettävyyttä kuvin, kaavioin sekä kartoin, kertoo kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho.

Kaavoituskatsauksessa esitetään kunnan kaavoitukseen liittyvät ajankohtaiset asiat. Maankäytön suunnittelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin.

MAINOS

– Kuntatasolla maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava, minkä Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee ja liittovaltuusto hyväksyy. Näiden lisäksi maankäyttöä kunnissa ohjaa maakuntakaavaa tarkempi yleiskaava ja sitäkin tarkempi asemakaava tai ranta-asemakaava.

Yleiskaavalla ohjataan kunnan kehityksen suuria linjoja mm. asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijaintia. Yleiskaava voidaan myös laatia siten, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan perusteena.

Asemakaavalla ohjataan kunnan maankäyttöä ja rakentamista siten, että siellä on turvallista, terveellistä asua, liikkua sekä työskennellä. Ranta-alueille tulee laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ranta-asemakaava loma-asutuksen järjestämiseksi ja virkistyskäytön turvaamiseksi.

– Tällä hetkellä Alajärvellä on vireillä Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava, josta on ollut kaavaluonnos nähtävillä. Kaava jaetaan kahdeksi kaavaksi; keskustaajaman strategiseksi yleiskaavaksi ja ranta-alueiden osayleiskaavaksi, Haapa-aho kertoo.

Höykkylän osayleiskaavan laadinta aloitetaan ensi vuonna. – Suolasalmenharjun tuulivoimaosayleiskaavan aloittamisesta kaupunki on tehnyt päätöksen helmikuussa, alueen pinta-ala on 2200 hehtaaria. Toimijana alueella on Pohjan Voima, jonka tavoitteena on rakentaa sinne maksimissaan yhdeksän tuulivoimalaa.

Alajärven kaupunki on asettanut alueen rakennuskieltoon huhtikuussa. 

Asemakaavoista Alajärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen, Alajärventien ja Soinintien väliset alueet ja Iso-Räyringin Kirsinrannan ranta-asemakaavan.

– Keskusta-alueen asemakaavat siirretään uudelle pohjakartalle kaavayhdistelmän laatimiseksi. Asemakaavamuutos korttelissa 49, Pöllömännikkö, valmistunee tämän vuoden aikana. Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavalaajennusta on jouduttu laajentamaan kantatie 68:lle, koska liikenneselvityksessä liittymä nähtiin vaarallisena. Kaava valmistunee ensi vuoden aikana.

Korttelin 1, eli koulukeskuksen, asemakaavamuutos on aloitettu ja sinne on laadittu yleissuunnitelma kaavoitustyön pohjaksi. Tupasaaren teollisuusalueen kaavoituksen muutos ja laajennus aloitetaan ensi vuoden aikana. Myös Kinaporintien ja Kauppakadun sekä Sairaalatien vanhan varikkoalueen, Simeonintien sekä paloaseman ympäristön kaavamuutokset ovat suunnitteilla.

Kaupungilla on vapaita tontteja yhteensä 120 kappaletta. Niistä omakotitalotontteja on sata, rivitalotontteja neljä ja kerrostalotontteja kaksi.

Teollisuustontteja on 14, joten kaikkiaan kaupungin tonttivaranto on hyvä. Haapa-aho muistuttaa, että teollisuudelle tonttitarjontaa kuitenkin tarvitaan lisää, mikä näkyy myös käynnissä olevassa teollisuusalueen asemakaavoituksen muutoksessa ja laajennuksessa.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliTero Järvisestä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja
Seuraava artikkeliVille Hautamäelle ja Ari-Pekka Hautaselle SM2-luokan voitto Länsirannikon rallista