Vimpelin kunnan talousarvio tullee toteutumaan vähintäänkin suunnitellusti

Mainos[adrotate banner="3"]

Vimpelin kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina kunnanviraston valtuustosalissa. Kokous oli seurattavissa myös Youtubessa kunnan omalla kanavalla, mutta teknisten ongelmien vuoksi ääntä ei kuitenkaan saatu kuulumaan kotonaan kokousta seuraaville kiinnostuneille. Kunnasta pahoiteltiin ongelmaa.

Kokous sujui muutoin muitta mutkitta ja saatiinkin maaliin jo 14 minuutin kuluttua aloituksesta.

MAINOS

Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Järvinet Oy:n osakassopimuksen. Järvinet Oy on Järvi-Pohjanmaan kuntien yhteinen ICT- ja taloushallinnon in house-palveluyhtiö. Sen osakkaina on tällä hetkellä 14 kuntaa, kuntayhtymää, kuntien omistamaa yhtiötä sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Järvinet Oy:n yhtiökokous on 15.6.2022 tehnyt päätöksen suunnatusta osakeannista, jolla Perhon kunta tulee yhtiön osakkaaksi. Osakassopimus hyväksyttiin.

Tämän jälkeen käsiteltäväksi tuli Yrityspalvelu Oy:n osakassopimuksen jatkaminen vuodella. Sopimuksen kesto on kaksi vuotta, jonka jälkeen sitä on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella.

Optiovuoden toteutumisen ehtona on ollut, että muutokset yhtiön toimintaan ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti sekä asiakas- ja omistajapalaute ovat olleet vaaditulla tasolla. Valtuusto hyväksyi Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakassopimuksen jatkamisen yhdellä optiovuodella.

Kunnanhallitus antoi tuloslaskelman kuluvan vuoden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kuuden ensimmäisen kuukauden tulos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon osoittaa, että talousarvio tulee toteutumaan vähintäänkin suunnitellusti, ellei yllättävää poikkeamaa loppuvuoden aikana kulurakenteessa tapahdu.

Verotulot ovat kertyneet ennakoitua parempana ja loppuvuoden aikana valtionosuuden maksatus tulee tarkistuksen jälkeen toteutumaan talousarvioon ennakoidulla tavalla.

Sen sijaan kunnanhallituksen kunnanvaltuustolle tiedoksi annetussa Järvi-Pohjanmaan perusturvan raportissa ennustettiin ylitystä menoihin koko vuoden tasolla. Talousarvio näyttäisi ylittyvän erityisesti vastaanottopalveluissa sekä ikäihmisten palveluissa.

Kokonaisuutena kuusi ensimmäistä kuukautta on toteutunut 51,72 prosenttia, johon on otettava myös huomioon, että kesäkuussa on maksettu lomarahat. Kunnanhallitus hyväksyi tulosraportin.

Kunnanhallitus antoi kunnanvaltuustolle tiedoksi sivistys- ja varhaiskasvatuspalvelujen tulosraportin kuuden ensimmäisen kuukauden osalta. Sivistys- ja varhaiskasvatuspalvelujen, jotka ovat Alajärveltä ostettavia palveluita, osoittaa kokonaisuutena talousarvion toteutuneen suunnitellusti. Lomaraha on maksettu kesäkuussa, mikä tosin nostaa toteumaa tässä vaiheessa.

Samoin hankinnat seuraavaa lukuvuotta varten suoritetaan keväisin, joka näkyy nyt kuuden ensimmäisen kuukauden toteutumassa nämäkin. Varhaiskasvatuspalveluissa ja kirjastopalveluissa sivistystoimi kuitenkin povaa talousarvion ylitystä. Tästä osa johtuu tukipalveluiden kustannusten noususta, jotka Alajärvi ostaa Vimpelin kunnalta.

Talousarvion toteutuma verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon on silti lähes yhtä suuri, vaikka kesäkuun alusta on lisäksi toteutunut kahden prosentin yleiskorotus palkkoihin. Kunnanhallitus hyväksyi sivistys- ja varhaiskasvatuspalvelujen talousarvioraportin.

Ripeätahtiseen kokoukseen ei ollut myöskään tullut esityslistan julkaisemisen jälkeen muita asioita käsiteltäviksi tai aloitteita, jotka olisivat vaatineet uusia toimenpiteitä, saati kysymyksiä kyselytunnille valtuutettujen vastattaviksi. Kokous kopautettiin päättyneeksi aikaan 18:14.

Annika Brander

MAINOS
Edellinen artikkeliMilloin sähköpyörä tarvitsee liikennevakuutuksen?
Seuraava artikkeliJenni Kuisti ehdolle eduskuntaan – maaseudun elinvoimaisuus ja sosiaalialan haasteet kärkiteemoina