Neova rakentaa aurinkovoimaa Lappajärven Lamminnevalle

Neovalla on tällä hetkellä hankekehityksessä kuusi kohdetta, joissa vanhoille turvetuotantoalueille on määrä rakentaa pelkästään aurinkovoimaa. Kuvistuskuva.

Neovalla on tällä hetkellä hankekehityksessä kuusi kohdetta, joissa vanhoille turvetuotantoalueille on määrä rakentaa pelkästään aurinkovoimaa. Kohteiden yhteispinta-ala on noin 560 hehtaaria ja yhteenlaskettu nimellisteho on noin 310 megawattia.

– Teollisen kokoluokan aurinkovoima on noussut nopeasti houkuttelevaksi energiavaihtoehdoksi Suomessa. Aurinkovoimapuiston luvitusvaihe on tuulivoimahanketta nopeampi prosessi, sillä aurinkovoimahankkeet eivät yleensä edellytä yleiskaavoitus- tai YVA-menettelyä, Neovan tuuli- ja aurinkovoimahankkeista vastaava projektijohtaja Lauri Alanen kertoo.

MAINOS
Lamminnevalle suunnitellaan isoa aurinkovoimalaa. Kuva: Neova.

– Neova käynnisti ensimmäisten aurinkovoimahankkeiden kehityksen tänä vuonna. Ensimmäiset luvitetut aurinkovoimakohteet voivat olla rakentamisvalmiina jo vuonna 2023.

– Tulevan talven aikana on tarkoitus tehdä päätöksiä siitä, että rakennammeko aurinkovoimalat itse, yhdessä kumppanin kanssa vai myymmekö hankkeet eteenpäin ennen rakentamista. Päätökset toteutustavasta voivat myös vaihdella hankekohtaisesti, Alanen kertoo.

Neovan tekemien selvitysten perusteella potentiaalista maaomistusta aurinkovoimahankkeisiin löytyy yhtiön omista maa-alueista yli 10000 hehtaaria.

Neovan ensimmäiset julkistetut aurinkovoimakohteet ovat Joutsan Pihlassuo, 160 hehtaaria ja 80 MW, Suonenjoen Kurkisuo 120 hehtaaria ja 80 MW, Lapua/Lappajärven Lamminneva 120 hehtaaria ja 60  MW, Suonenjoen Isoneva, 100 hehtaaria ja 50 MW, Kotkan Torvmossen, 50 hehtaaria ja 35 MW sekä Heinolan Laviassuo, kahdeksan hehtaaria ja 5 MW.

Lamminnevan alueesta alustavan suunnitelman mukaan vähintään sata hehtaaria jäisi Lappajärven puolelle. Suunnittelualue on kaikkiaan vähän suurempi kuin 120 hehtaaria, mikä on arvioitu voimalan tarvitsemaksi pinta-alaksi verkkoliityntäkapasiteetin mukaan.

– Kohteessa on merkittävästi Neovan omia maita, mutta käymme myös maanvuokrauskeskustelua Lamminnevalla sijaitsevista muista kiinteistöistä. Alueella on tarkoitus tehdä luvitusta varten luontoselvityksiä, jotka aloitetaan jo tänä syksynä.

– Tarvittavat maaperätutkimukset tehdään mahdollisesti jo keväällä tai alkukesästä 2023. Mikäli kaikki menee hyvin, luvitus voisi parhaillaan olla valmis vuoden 2023 aikana, jolloin rakentamaan päästäisiin aikaisintaan vuonna 2024 ja sähköä tuottamaan kenties jo loppuvuodesta 2024.

– Tämä aikataulu toki edellyttää hankkeen sujuvaa etenemistä ilman viivästyksiä, Alanen kertoo.

Aurinkovoima soveltuu erittäin hyvin rakennettavaksi myös tuulivoimapuistojen yhteyteen. Hybridipuistoissa aurinko- ja tuulivoima täydentävät erinomaisesti toisiaan sekä vuorokauden eri aikojen että vuodenaikojen suhteen.

Neovalla on hankekehityksessä neljä julkistettua hybridihanketta, joissa on yhdistetty tuuli- ja aurinkovoimaa. Nämä hybridihankkeet käsittävät yhteensä noin 55 tuulivoimalaa, mikä vastaa arviolta vajaan 500 megawatin nimellistehoa. Aurinkovoimaa näissä hankkeissa on suunnittelussa yhteensä noin 450 megawattia.

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeissa hyödynnetään Neovan turvetuotannosta poistuneita maa-alueita sekä muuta soveltuvaa lähiympäristöä. Tuuli- ja aurinkoenergia soveltuvat erinomaisesti monille vanhoille turvetuotantoalueille, sillä alueet sijaitsevat usein etäällä asutuksesta ja niissä on jo valmiina hyvä tieverkosto.

Kohteet ovat myös muokatun maankäytön alueita, jolloin rakentamisen ympäristövaikutukset ovat pienempiä kuin toteutettaessa vastaavaa hanketta pelkästään metsätalousmaalle. Vanhat turvetuotantoalueet ovat yleensä erittäin hyviä alueita rakentaa aurinkovoimaa, sillä ne ovat laajoja aukeita ja tasaisia alueita.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Exit mobile version